Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #92, Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 10/10, položky: 91-99/99
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#4867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se správně v češtině vyslovuje název francouzského města Cannes?
Klíčové slovo: Cannes
Odpověď: V souladu s francouzštinou lze jistě doporučit výslovnost [kan] (zvuková podoba tedy bude stejná jako u francouzského města Caen), kterou jako jedinou dosud uváděly tištěné jazykové příručky. V českém úzu se však plně vžila i varianta [kán], kterou nelze odmítat. Kolísání samohláskové délky je totiž pro přejímky z francouzštiny typické a obvykle nijak nenarušuje srozumitelnost. Novější zdroje tedy již u hesla Cannes počítají s dubletou [kan] i [kán].
Zvažované varianty:
[kan] [kán]
Poslední užití: 9.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Geografický místopisný slovník světa. 1999. (platí od 1999)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

ID související odpovědi: #4866
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4857
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Mám psát „nedej bože“ zvlášť, nebo můžu psát i dohromady „nedejbože“?
Klíčové slovo: nedej bože
Odpověď: Je možné psát jak zvlášť „nedej bože/Bože“, tak dohromady „nedejbože“. Starší slovníky psaní dohromady nezaznamenávají, uvádějí jen psaní zvlášť. V uživatelské praxi je ale v citoslovečném významu psaní dohromady poměrně běžné, zápis dohromady zachycuje i nový ASSČ.
Zvažované varianty:
nedej bože nedejbože
Poslední užití: 27.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4545
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je možné získat či koupit databázi, popřípadě seznam aktuálně užívaných slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Není nám známo, že by takový seznam existoval, jednotlivá slova můžete prohlížet například ve slovníkové části Internetové jazykové příručky, popřípadě ve výkladových slovnících na webové stránce elektronických zdrojů ÚJČ (http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/).
Poslední užití: 20.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je pravda, že se jednou za čas vydá nový slovník s novými slovy?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední výkladový slovník češtiny vyšel v roce 1994, nyní je v přípravě Akademický slovník současné češtiny (od září 2019 je možné prohledávat hesla s náslovím a- a b-).
Poslední užití: 20.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jaký je nejnovější výkladový slovník češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední úplný výkladový slovník je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. V současnosti se připravuje Akademický slovník současné češtiny. K 1. 11. 2019 byla na adrese www.slovnikcestiny.cz dostupná k prohledávání hesla s náslovím a- a b-.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Zdá se mi, že v češtině převažují speciální slovníky, ale chybí moderní slovník češtiny. Chystá se nějaký nový?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V současnosti vzniká moderní výkladový slovník češtiny, Akademický slovník současné češtiny. K 1. 11. 2019 byla na adrese www.slovnikcestiny.cz dostupná k prohledávání hesla s náslovím a- a b-.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3944
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje novější výkladový slovník než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, k dispozici je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978, 1994), od roku 2017 je možné vyhledávat V Akademickém slovníku současné češtiny (prozatím byla zveřejněna hesla s náslovím a- a b-), a to na adrese http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3237
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Mám psát balsamikový, nebo balzamikový krém?
Klíčové slovo: balzamikový
Odpověď: V souladu s novým Akademickým slovníkem současné češtiny a IJP doporučujeme volit podobu balzamikový, rovněž v ČNK je tato podoba četnější.
Zvažované varianty:
balzamikový balsamikový
Poslední užití: 13.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašla, zda se píše dívat se do blba zvlášť, nebo doblba dohromady.
Klíčové slovo: do blba; doblba
Odpověď: Slovník české frazeologie a idiomatiky zachycuje psaní zvlášť – dívat se do blba, obdobně jako např. dívat se do prázdna. Nejnovější slovník – elektronický ASSČ – doporučuje obě možnosti psaní (do blba i doblba) jak ve významu ‚dívat se nesoustředěně nebo zasněně, nevnímat okolí a nic nedělat‘ (např. zírat do blba / doblba), tak ve významu ‚velmi dlouze, opakovaně až únavně a nudně, do zblbnutí‘ (Nechceme dělat pořád do blba / doblba stejné věci).
Zvažované varianty:
do blba doblba
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslovesné. Čermák a kolektiv. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.