Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #92, Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/8, položky: 1-10/74
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#13156
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na určitý jazykový prostředek
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi, že se tvrdí, že Moravané jsou Češi. Ukrajinci také nejsou Rusi. Ze strany Čechů jde o stejnou šikanu.
Klíčové slovo: Čech
Odpověď: Podle Akademického slovníku současné češtiny má výraz Čech pět základních významů: 1. význam je ‚obyvatel Česka‘, 2. ‚člověk pocházející z Česka‘, 3. ‚člověk hlásící se k české národnosti, příslušník českého národa‘, 4. obyvatel Čech 1 (historické země českého státu‘ a 5. ‚(sportovní) reprezentanti Česka‘, přičemž zeměpisné jméno Česko je jednoslovný název pro Českou republiku, kterou tvoří historická území Čechy, Morava a Slezsko. Označení Čech lze (kromě 4. významu) bezpříznakově užít i pro obyvatele Moravy a Slezska. Je tedy mylné se domnívat, že je dané lexikum užíváno k útisku části obyvatel České republiky.
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13130
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše aroma difuzér? Nacházím více dokladů na psaní zvlášť, ale nevím, zda by se to nemohlo psát dohromady jako třeba aromaterapie.
Klíčové slovo: aromadifuzér
Odpověď: Máte pravdu, že psaní zvlášť (aroma difuzér) je podle dokladů z ČNK v praxi dosti obvyklé. Přesto doporučujeme psát aromadifuzér dohromady. Komponent aroma- může tvořit první část složených slov, k běžně užívaným patří zmíněná aromaterapie, dále třeba aromalampa, aromamasáž, aromaterapeutka. Slovo aromadifuzér sice nezachycuje ani nový ASSČ, ale neznamená to, že výraz není v pořádku. Jeho frekvence je však poměrně nízká, slovník zachycuje běžněji užívanou slovní zásobu.
Zvažované varianty:
aromadifuzér aroma difuzér
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Jde o zápis sloganu „S colou/kolou je život hned lepší.“ Máme zkrácené označení coca-coly psát cola, nebo kola (s colou, nebo s kolou)? Klient navrhuje c, je to akceptovatelné?
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Jednoslovné pojmenování syceného sladkého nealkoholického nápoje hnědé barvy s obsahem kofeinu zachycuje elektronický ASSČ, a to jak v podobě kola, tak cola. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete rovněž v IJP u hesla kola. Doklady z ČNK (syn v 10) ukazují, že se v praxi uplatňují obě možnosti, zápis cola je frekventovanější. Pokud klient preferuje slogan v podobě „S colou je život hned lepší“, není jazykový důvod mu nevyhovět.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12965
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nacházím různé varianty a nevím, jak se má psát technika audio-video. Se spojovníkem, dohromady, nebo každé zvlášť?
Klíčové slovo: audio-video
Odpověď: V internetovém Akademickém slovníku současné češtiny je pro výraz s významem ‚vztahující se ke zvuku i obrazu; sloužící k přenosu, záznamu a reprodukci zvuku i obrazu‘ uvedena pouze podoba se spojovníkem: audio-video technika, zařízení, přehrávač, kabel. Je rovněž možné užít synonymní výraz audiovizuální (ten se píše jako jedno slovo).
Zvažované varianty:
audio-video audio video audiovideo
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12913
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Autor má v textu kyber útočník (zvlášť), psala bych spíše dohromady kyberúročník, protože vím, že se kyberútok píše dohromady. Jak to má být?
Klíčové slovo: kyberútočník
Odpověď: Souhlasíme. Komponent kyber doporučujeme chápat jako první část složeného výrazu a psát dohromady s příslušným slovem. Analogicky k výrazům kyberkultura, kyberbezpečnost, kyberšikana, kyberválka, kyberpunk apod. doporučujeme psát dohromady i podstatné jméno kyberútočník.
Zvažované varianty:
kyberútočník kyber útočník
Poslední užití: 25.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12864
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V hudebním magazínu užíváme nejrůznější výrazy, a to převážně v anglické podobě (jazz, blues, rock). Mám problém se slovem bigbít. Vím, že toto slovo je počeštěné, bylo tak užíváno i v seriálu ČT. Je vhodné v článku takto počeštěný výraz psát mezi ostatními anglickými názvy? Poněkud to trčí. V textech, kde se objevuje jen tento výraz, mně český přepis nevadí.
Klíčové slovo: bigbít; bigbeat; big beat
Odpověď: Slovo je sice v češtině zdomácnělé natolik, že slovníky uvádějí jako základní počeštěnou podobu bigbít, ale nemusíte to brát jako dogma. IJP a nový ASSČ zaznamenávají vedle podoby bigbít také pravopisné varianty big beat a bigbeat. Pokud je v textu užito více různých názvů hudebních směrů v anglické podobě, můžete použít původní pravopisnou podobu i u tohoto slova. Doklady z ČNK (syn v9) ukazují, že česká podoba bigbít v textech jednoznačně převažuje (téměř 13 000 dokladů), užití zápisu bigbeat a big beat je vyrovnané (necelých 2 500 dokladů).
Zvažované varianty:
bigbít bigbeat big beat
Poslední užití: 16.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12767
Užití:
1 3 0
Dotaz: Zkratky iniciálové
Konkrétní dotaz: Píše se zkratka SMS s velkými, nebo malými písmeny?
Klíčové slovo: SMS
Odpověď: Zkratka SMS pochází z anglického spojení „short message service“, a řadí se tedy mezi tzv. iniciálové zkratky, které jsou tvořeny typicky počátečními písmeny slov zkracovaného spojení a zapisují se velkými písmeny (bez teček a mezer). Náležitá je proto podoba SMS. Pro popis krátké textové zprávy posílané prostřednictvím mobilního telefonu je v méně formálních kontextech možné využít i slovo esemeska, které zapisujeme písmeny malými.
Zvažované varianty:
SMS sms
Poslední užití: 15.7.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA); heslo „SMS“
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo „esemeska“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12764
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno benjamín. Ve slovníku jsem našla, že benjamin se píše krátce, hlavně ve smyslu rostlina. Také jsem našla, že benjamínek se píše dlouze. Můžu v textu nechat podobu benjamín?
Klíčové slovo: benjamín
Odpověď: Starší výkladové slovníky češtiny ani nejnovější Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) název rostliny nezaznamenávají. Doklady užití ukazují, že její název v praxi značně kolísá. Pokud nejde o rostlinu, ale o jiný význam tohoto slova, pak ASSČ zachycuje mužské osobní jméno Benjamin/Benjamín (varianty jsou rovnocenné) a zdrobnělinu benjamínek s významem ‚nejmladší člen rodiny, nějakého společenství nebo organizované skupiny osob‘. Zápis benjamínek uvádí rovněž Internetová jazyková příručka. Ve Slovníku spisovného jazyka českého najdeme ve stejném přeneseném významu vedle zápisu benjamínek i výraz benjamín. Doporučujeme proto v textu zápis benjamín ponechat.
Zvažované varianty:
benjamín benjamin
Poslední užití: 24.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12438
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylová charakteristika slova
Konkrétní dotaz: Může být v nějakém kontextu slovo „čeština“ nespisovné? Děti ve škole měly ve větě „Dnes jsme psali test z češtiny“ údajně nespisovné „z češtiny“ opravit na „z českého jazyka“. Rozuměla bych tomu, kdyby tam bylo „z matiky“, ale takhle?
Klíčové slovo: čeština
Odpověď: Akademický slovník současné češtiny uvádí v hesle „čeština“ význam ‚vyučovací předmět nebo studijní obor český jazyk a literatura‘ bez jakéhokoli stylového příznaku, tj. považuje ho za plně spisovný, neutrální (stejně jako jiné, starší slovníky). „Matika“ by byl jiný případ, to je skutečně slovo ze studentského slangu, tedy mimo spisovnou varietu češtiny. „Matice“ by však byly analogické výrazy jako „česák“, „čeják“, „čédina“ apod., nikoliv „čeština“.
Zvažované varianty:
čeština český jazyk
Poslední užití: 27.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Lexikologie
Kategorie: Význam
Stav:
#12424
Užití:
1 1 0
Dotaz: Významový rozdíl mezi slovy
Konkrétní dotaz: Lze zaměňovat buchtu a koláč jako jedno a to samé? Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsem našel, že buchta je hranatá a koláč kulatý, ale v poslední době se to používá různě.
Klíčové slovo: buchta a koláč
Odpověď: Význam slov „buchta“ a „koláč“ se u mluvčích liší v závislosti na regionu nebo dokonce rodině. Na jedné straně je pravda, že podle výkladových slovníků češtiny se obě podstatná jména v primárním významu liší: „koláč“ je podle Slovníku spisovné češtiny ‚jemné bílé pečivo okrouhlého tvaru n. pečené na celé ploše plechu‘ a „buchta“ znamená ‚menší (sladké) pečivo, zprav. ve tvaru hranolu a s náplní‘. Na druhé straně však právě vznikající Akademický slovník současné češtiny u slova „buchta“ uvádí i druhý význam ‚zprav. sladké pečivo, často s náplní, pečené na celé ploše plechu a pak krájené na díly‘, tedy synonymum jedné z podob koláče. Slovník nářečí jazyka českého navíc pro „buchtu“ zaznamenává další významy jako ‚knedlík, zpravidla z kynutého nebo bramborového těsta‘, ‚pokrm z brambor‘ nebo ‚hustá kaše vykrajovaná lžící‘. U těchto výrazů je tedy nutné počítat s významovými překryvy a značnou variabilitou.
Poslední užití: 17.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník nářečí českého jazyka. (platí od 2016)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.