Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #6, Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/68, položky: 1-10/680
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně bezdýmné nikotinové výrobky, nebo bezdýmé nikotinové výrobky?
Klíčové slovo: bezdýmný, bezdýmý
Odpověď: Správná je jak podoba bezdýmný, tak bezdýmý. V kontextu spojení nikotinové výrobky (tabák, produkt, výrobek, cigareta, kouření, technologie, zařízení atp.) však doporučujeme použít přídavné jméno bezdýmný, uvádí ho Slovník spisovného jazyka českého a ve spojení s podstatnými jmény vztahujícími se ke kouření je (podle databáze Českého národního korpusu syn v9) výrazně frekventovanější než podoba bezdýmý.
Zvažované varianty:
bezdýmný bezdýmý
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo bezdýmný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="bezdýmý|bezdýmný"] + pravé kolokáty

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je mnohem?
Klíčové slovo: mnohem
Odpověď: Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého hodnotí výraz mnohem jako příslovce.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je například?
Klíčové slovo: například
Odpověď: Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého hodnotí výraz například jako příslovce.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11945
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informaci o slovních druzích jednotlivých slov?
Klíčové slovo: slovní druh
Odpověď: Informace o slovnědruhové charakteristice jednotlivých výrazů naleznete v jednojazyčných výkladových slovnících, jako jsou Slovník spisovného jazyka českého nebo Slovník spisovné češtiny, popřípadě je můžete vyhledat v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11938
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Narazila jsem v příruče Češina - řeč a jazyk na informaci, že číslovka čtvrt je v genitivu čtvrti a čtvrtě. Já si nedokážu vybavit žádné spojení, kde bych použila „bez čtvrtí“, aby to byla číslovka. Např. v ustálených spojeních typu tři čtvrti na jednu.
Klíčové slovo: čtvrt
Odpověď: Nejprve je třeba předeslat, že čtvrt není číslovka, ale podstatné jméno. Co se týče pádových tvarů, v různých ustálených spojeních jsme zvyklí na jeden tvar a ten druhý bychom neřekli, ale neznamená to, že by v tom kontextu nebylo možné ho použít. Říkáme tedy tři čtvrtě na jednu, ale mohli bychom říci i tři čtvrti na jednu. Viz např. Slovník spisovného jazyka českého. který uvádí příklad „tři čtvrti (nebo čtvrtě) na osm“. Ke skloňování tohoto slova ještě dodává, že "náležitý pád (mimo 1. a 4., kde je počítaný předmět v 2. pádě) se pak vyjadřuje tvarem jména počítaného předmětu, není-li v pádě předložkovém: č. hodiny, do čtvrt hodiny, ke čtvrt hodině"
Zvažované varianty:
čtvrti čtvrtě
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: čtvrt
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: čtvrt
Jazykový zdroj: Čeština – řeč a jazyk. Čechová. 2002. (platí od 2002)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11935
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je dokonce? Je to příslovečná sřežka? Děti to mají v textu.
Klíčové slovo: dokonce
Odpověď: Záleží na slovnědruhovém pojetí. V některých případech dochází k posunu, což je případ i výrazu dokonce. Ještě Slovník spisovného jazyka českého hodnotí dokonce jko příslovce. Později po přehodnocení slovních druhů uvádí Slovník spisovné češtiny výraz dokonce jako částici. Nehodnotili bychom tedy výraz dokonce jako příslovečnou spřežku. Jakým způsobem chápou slovnědruhově výraz dokonce školní učebnice, nemůžeme říci, protože nejsme didaktické pracoviště, ale současné slovníky ho hodnotí jako částici.
Poslední užití: 10.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Kam odkazujeme: odpovídáme částečně a pro didaktické upesnění odkazujeme na Asociaci češtinářů.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11915
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak označovat ženu ve funkci rady? Lze použít označení radová?
Klíčové slovo: radová
Odpověď: Obecně platí, že zastává-li nějakou funkci žena, je její název/označení žádoucí uvést v přechýleném tvaru. Přechýlená podoba slova rada je radová. PSJČ z let 1935–1957 u slova radová uvádí jen význam ‚manželka rady‘, ale už SSJČ z let 1960–1971 u něj uvádí i význam ‚titul ženy v hodnosti nebo funkci rady‘ (srov. též podoby mistrová, správcová, krejčová). Užití slova radová v tomto významu (jakkoliv pro některé, zejm. starší uživatele češtiny je primárním významem této podoby význam ‚manželka rady‘, který jim tak nejspíš „naskočí“ jako první) je dnes zcela běžné. Doporučujeme jednoznačně použít podobu radová.
Zvažované varianty:
radová
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radová
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada, m. živ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo svátek ve spojení Svátek matek?
Klíčové slovo: Svátek matek
Odpověď: SSJČ uvádí podobu Svátek matek. Jde o svátek, který se u nás po r. 1948 neslavil, nahradil ho Mezinárodní den žen. K jeho návratu došlo až po roce 1989 a dnes je znám spíše jako Den matek. I přesto, že se používá spojení Den matek, přikláníme se k tomu, psát i Svátek matek. Tato podoba v ČNK převládá.
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svátek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11870
Užití:
1 1 0
Dotaz: Náboženská a mytologická jména
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše výraz Mikuláš ve spojení s přídavným jménem čokoládový?
Klíčové slovo: čokoládový Mikuláš
Odpověď: V tomto spojení sice nejde o pojmenování živé bytosti, ale o figurku ji představující. I v tomto významu považujeme uvedený výraz za vlastní jméno, a proto doporuřujeme psát velké písmeno. S malým písmenem se píše ve významu ,nadílka k Mikuláši´.
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Mikuláš

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11829
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je napsáno jen taktak, nemělo by to být zapsáno jen tak tak?
Klíčové slovo: jen tak tak; jen taktak
Odpověď: Obě dvě možnosti jsou v pořádku, obě uvádí už SSJČ a lze je ověřit v IJP. Doklady z ČNK syn v8 ukazují, že zápis zvlášť je frekventovanější (6 930 dokladů zápisu jen tak tak : 1 604 jen taktak).
Zvažované varianty:
jen tak tak jen taktak
Poslední užití: 10.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.