Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #5, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/105, položky: 21-30/1041
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: V Motole je sokolovna, která se přestala používat ke svému původnímu účelu, ale stále je tento objekt tak nazýván. Přestavuje se, měla by to být v budoucnu pobočka Domu dětí a mládeže. Nevím, za mám zvolit velké, nebo malé písmeno.
Klíčové slovo: sokolovna
Odpověď: V tuto chvíli jde stále pouze o obecné, druhové označení objektu, a proto je třeba zvolit malé písmeno.
Zvažované varianty:
Sokolovna sokolovna
Poslední užití: 3.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Vyz_vavá fotka, vyz_vavá žena – je po z i, nebo y?
Klíčové slovo: vyzývavý
Odpověď: Pro vyjádření významu ‚velmi nápadný, provokativní‘ se užívá výraz vyzývavý s y po z. Vyzívat by znamenalo, že někdo zíval (tedy široce rozevíral ústa) tak dlouho, až se konečně vyzíval (doplňujeme, že toto sloveso je zvratné: vyzívat se).
Zvažované varianty:
vyzývavý vyzívavý
Poslední užití: 17.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13347
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zkratky grafické
Konkrétní dotaz: Existují pravidla pro zápis zkratek slov telefon a mobil při uvádění telefonního čísla? A má se za těmito zkratkami psát dvojtečka?
Klíčové slovo: telefon; mobil
Odpověď: Slova telefon a mobil můžeme při uvádění telefonního čísla nahradit tzv. grafickou zkratkou, která se tvoří vypsáním prvního písmena slova či charakteristické počáteční skupiny písmen. Za takto zkráceným slovem se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo jiné interpunkční znaménko než tečka (např. čárka či dvojtečka). Na základě těchto pravidel se slovo telefon standardně zkracuje jako „tel.“, jak se můžeme dočíst např. ve Slovníku zkratek, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost má ve svém rejstříku zkratek a značek kromě uvedené varianty ještě i zkratku v podobě „tf.“. Zkratku slova mobil jsme v dostupných příručkách nedohledali, avšak v souladu s tvořením grafických zkratek v češtině bychom toto slovo mohli nahradit např. zkratkou v podobě „mob.“. Pokud se za zkratkou slova telefon či mobil uvádí konkrétní telefonní číslo, je obvyklé jeho uvození dvojtečkou, která se v takovém případě píše natěsno za tečku. Protože ale slovo mobil pravděpodobně nemá obecně rozšířenou a ustálenou zkratku, doporučujeme ho v případě, že je užito pouze v kombinaci s telefonním číslem (např. na vizitce či v sekci s kontakty na webové stránce), raději nezkracovat, případně ho nahradit ustálenou a běžněji užívanou zkratkou „tel.“, která je pro čtenáře průhlednější.
Poslední užití: 14.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky: Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník zkratek. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve kterém slovníku najdu význam slovesa žádat?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Výklad významu daného slovesa přinášejí Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Oba slovníky jsou přístupné přes heslo žádat v Internetové jazykové příručce (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BE%C3%A1dat).
Poslední užití: 20.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Redaktorka mně neustále upravuje psaní slova vagón na vagon. Argumentuje tím, že je to tak ve slovníku a v Pravidlech z roku 1993. Ale já vím, že platí Dodatek, který připouští i zápis s délkou. Mám pravdu?
Klíčové slovo: vagon, vagón
Odpověď: Ano, správné jsou obě podoby: vagon i vagón, jde o rovnocenné varianty. Přestože např. SSČ, NASCS zachycují jen podobu vagon, je možné v souladu s Dodatkem k PČP psát slovo jak s krátkým o (vagon), tak dlouhým ó (vagón). Způsob psaní je možné ověřit v IJP ve slovníkové části, obecnější poučení najdete ve výkladové části v kapitole Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov. Pokud byste se v redakci chtěli řídit frekvencí, pak doklady z ČNK ukazují, že podoba vagon je výrazně častější než vagón.
Poslední užití: 22.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov.
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Potřebuji ověřit, že se ve větě „Máme vytipované případy, které budou předány ke zpracování“ píše vytipované s i.
Klíčové slovo: vytipovaný
Odpověď: Ano, náležité je psaní „máme vytipované případy“. Sloveso vytipovat (z něhož je přídavné jméno vytipovaný odvozeno) má význam odpovídající smyslu uvedené věty: odhadem vybrat z více možností; doporučit; navrhnout. Náležitou podobu je možné ověřit v IJP; u hesla vytipovat jsou pro ilustraci uvedeny příklady: vytipovat priority; zdroje rizik byly vytipovány na základě analýzy; na funkci vytipovali dva kandidáty.
Zvažované varianty:
vytipovaný vytypovaný
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13274
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Je správně umisťování, nebo umísťování?
Klíčové slovo: umisťování; umísťování
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Podstatné jméno je odvozeno ze slovesa, které má podle slovníků a IJP variantní podobu: umísťovat i umisťovat (dokonavé sloveso umístit píšeme jen s í). Doklady z ČNK (SYN v11) ukazují mírnou převahu podoby umisťování (4102 : 3471).
Zvažované varianty:
umisťování umísťování
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: V textu je napsáno mezi-zrnový se spojovníkem, psal bych to dohromady. Jak je to správně?
Klíčové slovo: mezizrnový
Odpověď: Spojovník se v takovýchto případech skutečně nepoužívá. Komponent mezi- tvoří první část složených výrazů (např. mezioborový, meziměsto, mezičas, mezipatro, mezikontinentální), doporučujeme proto psát dohromady i slovo mezizrnový.
Zvažované varianty:
mezizrnový mezi-zrnový
Poslední užití: 7.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13265
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V odborném textu je napsáno „někomu pomoct“. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pomoct
Odpověď: Je to v pořádku, infinitiv má rovnocenné varianty pomoct a pomoci. Obě možnosti jsou zachyceny např. v IJP a v SSČ. Ve starších jazykových příručkách najdeme jen variantu pomoci.
Zvažované varianty:
pomoct pomoci
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jen se ujišťuji, že „byli jsme nabiti dojmy“ je po b i, ale „nabyl jsem (získal jsem) dojem“ je y.
Klíčové slovo: nabít, nabýt
Odpověď: Ano, máte pravdu. Ve formulaci „byli jsme nabiti dojmy“ jde o expresivní význam ‚velmi naplněni něčím, napěchovaní, naplnění až k prasknutí, po okraj‘. Sloveso nabýt (nabyl jsem dojem) má jiný význam, a to ‚získaný‘ (získal jsem dojem). Významovému rozdílu sloves nabít a nabýt je věnována kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít v IJP.
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 17.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.