Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #5, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 104/105, položky: 1031-1040/1041
Stav:
#993
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Je slovo „činely“ pomnožné?
Klíčové slovo: činely
Odpověď: Slovníky uvádějí, že jde o pomnožné podstatné jméno: činely = hudební bicí nástroj skládající se ze dvou kovových poklic. Tomu odpovídá i úzus podle ČNK. Nelze však vyloučit ani takové pojetí, že jeden činel je jedna část (poklice) tohoto nástroje a činely jsou dvě poklice tvořící tento nástroj. I takové doklady (byť sporadicky) lze v ČNK nalézt.
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#983
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo s krátkým, nebo dlouhým o?
Klíčové slovo: šampon
Odpověď: Píšeme jen krátce šampon, slovo se tak psalo i podle PČP z roku 1957.
Zvažované varianty:
šampon šampón
Poslední užití: 24.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#980
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Má se psát jakoukoli, nebo jakoukoliv? Má být na konci „v“?
Klíčové slovo: jakoukoli
Odpověď: Je možné zvolit jak zápis jakoukoli, tak jakoukoliv, jde o rovnocenné podoby.
Zvažované varianty:
jakoukoli jakoukoliv
Poslední užití: 4.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výběr ze dvou variant
Konkrétní dotaz: V textu jsem našla větu „Když by to vybuchlo, tak je po všem“. Nebylo by na začátku věty lepší užít spojku kdyby?
Klíčové slovo: kdyby vs. když by
Odpověď: V uvedené větě doporučujeme použít spíše neutrální spojku kdyby. Spojka když je v podmínkových větách hodnocena jako hovorová, bylo by ji tedy možné použít jen v případě, že by se jednalo o méně formální text.
Zvažované varianty:
kdyby když by
Poslední užití: 8.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Existuje nějaké spisovné synonymum slova penis?
Klíčové slovo: penis
Odpověď: Slovo penis má spisovná synonyma pyj, falus/falos a pohlavní úd.
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Existuje slovo babyčka jako zdrobnělina výrazu javor babyka?
Klíčové slovo: babyčka
Odpověď: Ano, existuje. Slovo se však neužívá běžně, jde o příležitostný výraz užitý např. v básni Emanuely Frynty: Máme doma babyčku a sedá na ní kos...
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Mohu napsat poránu jako jedno slovo? Počítač mi to podtrhává.
Klíčové slovo: po ránu
Odpověď: Příručky slovo jako spřežku nezachycují, píšeme tedy jen zvlášť: po ránu.
Zvažované varianty:
po ránu poránu
Poslední užití: 16.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat přejaté slovo? Vídám zápis bryskně i briskně.
Klíčové slovo: bryskně
Odpověď: V souladu s ASCS a SSČ píšeme „bryskně“, slovo má význam prudký, příkrý, ostrý, nešetrný.
Zvažované varianty:
bryskně briskně
Poslední užití: 27.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y píšeme ve slově líbit?
Klíčové slovo: líbit
Odpověď: Sloveso líbit nepatří mezi vyjmenovaná ani odvozená slova, v základu slova píšeme proto í; rovněž v zakončení infinitivu píšeme i (-it), podobně např. prosit, sušit, kosit.
Zvažované varianty:
líbit lýbit
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#897
Užití:
1 2 0
Dotaz: Náležitá/oficiální podoba jména
Konkrétní dotaz: Jaký je v češtině oficiální název hlavního města Mexika?
Klíčové slovo: Mexiko
Odpověď: Pro hlavní město Mexika (Ciudad de México) se v češtině užívá název (tzv. exonymum) Mexiko.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Index českých exonym. Boháč a kol.. 2019. (platí od 2019)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.