Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #5, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/99, položky: 1-10/986
Stav:
#13171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Můžeme psát štrůdl (s kroužkem nad ů), nebo píšeme štrúdl?
Klíčové slovo: štrúdl; štrůdl
Odpověď: Jde o přejaté slovo (z něm. Strudel), proto ho ve starších jazykových příručkách najdete pouze v podobě štrúdl. S čárkovaným ú píšeme i další přejatá slova, např. skútr, pedikúra, medúza, túje. Synonymní výraz pro závin však v češtině už natolik zdomácněl, že je jeho cizí původ pro mnohé uživatele češtiny již zastřený. V praxi se postupně prosadila i pravopisně počeštěná podoba štrůdl. Je natolik rozšířená, že byla nově zařazena i do IJP. Je tedy možné psát jak štrúdl, tak štrůdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#13157
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na určitý jazykový prostředek
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi, že se vnucují české výrazy a moravismy se opomíjejí (např. české truhlář a moravské stolař).
Klíčové slovo: truhlář
Odpověď: České výkladové slovníky uvádějí výraz stolař jako oblastní moravskou variantu pro podstatné jméno truhlář. Co je nám známo, doporučení, aby mluvčí slovo stolař neužívali, nikde v jazykových příručkách nenajdeme a rovněž nemáme pocit, že by tomu tak bylo u dalších oblastních variant.
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13129
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Použil jsem označení celočerné panely. Je slovo v pořádku? Psal bych slovo dohromady, ale počítač mi to podtrhává, zatímco celo černé nechává.
Klíčové slovo: celočerný
Odpověď: Slovo celočerný je v pořádku. Webový korektor slovo podtrhává nejspíš proto, že není příliš frekventované a nezná ho. Komponent celo- tvoří první část složených slov. Stejně jako např. celodenní, celonárodní, celoživotní, celoplátěný apod. píšeme dohromady i výraz celočerný. Pokud byste chtěl volit psaní zvlášť, pak je vhodá formulace: panely (jsou) celé černé.
Zvažované varianty:
celočerný celo černý
Poslední užití: 1.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit o psaní slova. Píše se hasení, nebo hašení požáru? Myslím, že je to spíš hasení.
Klíčové slovo: hašení
Odpověď: Trpné příčestí slovesa hasit je hašen, náležitá podoba podstatného jména jde proto hašení.
Zvažované varianty:
hašení hasení
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y píšeme ve tvaru slova sup ve větě Nestali jsme se supím jídelníčkem?
Klíčové slovo: supí
Odpověď: Přídavné jméno odvozené ze slova sup je supí, píšeme ho s í (stejně tak psí, medvědí, husí, lví).
Zvažované varianty:
supí supý
Poslední užití: 12.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chci se jen přesvědčit, že scenáristka se píše s kátkým e.
Klíčové slovo: scenáristka
Odpověď: Ano, podle PČP i slovníků češtiny je náležitá podoba pouze scenáristka. Dlouhé é je ve slově scénář.
Zvažované varianty:
scenáristka scénáristka
Poslední užití: 24.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Našla jsem v příručce, že zvenku se píše dohromady. Ale nejsem si jistá, zda to platí i pro význam vyjadřující směr pohybu, tedy vyjádření, že někdo přišel z venku. Jestli v tom případě nejde o předložku a slovo venek.
Klíčové slovo: zvenku; z venku
Odpověď: V tomto případě je možné zvolit jak psaní zvlášť, tak dohromady. Podstatné jméno venek vyjadřuje podle SSČ význam ‚místo mimo uzavřený prostor‘; ve slovníku je doplněn příkladem „vrátit se z venku do bytu“. Spřežka zvenku je synonymní s příslovcem zvenčí a má podle SSČ význam ‚z vnější strany‘, což je ilustrováno příklady „vrátit se, dívat se zvenčí“. Je tedy možné psát jak „Vrátil se z venku“, tak „Vrátil se zvenku“.
Zvažované varianty:
zvenku z venku
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13087
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkurence zkratky a značky
Konkrétní dotaz: Je možné psát zkrácený zápis slova minuta jak s tečkou, tak i bez tečky?
Klíčové slovo: minuta; min; min.
Odpověď: Pro označení minuty lze použít značku min, kterou zapisujeme bez tečky, i zkratku min., jež se uvádí s tečkou. Zatímco vyjádření minuty pomocí značky je běžnější v techničtěji zaměřených textech, zkratku častěji vídáme v textech ostatních. Vyjádření časových jednotek má být v celém dokumentu jednotné.
Zvažované varianty:
min. min
Poslední užití: 22.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6.1 Čas jako denní doba (s. 26)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník zkratek. 1994. (platí od 1994)

ID související odpovědi: #4840

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zkratky grafické
Konkrétní dotaz: Píší se ve zkratce slovního spojení „číslo jednací“ po tečkách mezery, nebo ne?
Klíčové slovo: číslo jednací
Odpověď: Slovní spojení „číslo jednací“ má dvě ustálené zkratky. První z nich je čistě grafická zkratka v podobě „č. j.“, druhá z nich je sloučená zkratka „čj.“. Obě jsou z pravopisného hlediska v pořádku. Každopádně za tečkou vždy následuje mezera nebo (na konci zkratky) jiné interpunkční znaménko, např. dvojtečka.
Zvažované varianty:
č. j. č.j.
Poslední užití: 13.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky: Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
Jazykový zdroj: Slovník zkratek. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

ID související odpovědi: #5838

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#13064
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – bezpředložková spojení
Konkrétní dotaz: V odborném textu jsem viděl spojení „exponovat nanočásticím“. Je možné použít toto sloveso ve spojení se 3. pádem, tj. „exponovat něco někomu“ ve významu „vystavit“?
Klíčové slovo: exponovat
Odpověď: Slovníky češtiny uvádějí u slovesa „exponovat“ buď význam „umisťovat, umístit na místě význačném, neobyčejně důležitém, popř. vystaveném nebezpečí, riziku“, nebo „vystavovat, vystavit (citlivou vrstvu fot. materiálu) působení světla“. V prvním případě na sebe sloveso předmět ve 3. pádě neváže, ve druhém případě je potenciální předmět ve 3. pádě už součástí samotného významu slovesa. Ve Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení nalezneme u slovesa „exponovat“ jako vhodnou pouze vazbu se 4. pádem: exponovat film, exponovat sériové snímky; exponovat téma. Vámi uvedenou vazbu tedy nedoporučujeme a z významového i stylistického hlediska považujeme za vhodné formulovat dané vyjádření jiným způsobem.
Poslední užití: 6.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.