Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #47, Český národní korpus. .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/94, položky: 1-10/935
Stav:
#12889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Autor označuje styl dada jako avantgardní anti-umělecký styl (se spojovníkem). Předpokládám, že by se mělo psát dohromady antiumělecký, ale chci mít jistotu.
Klíčové slovo: antiumělecký
Odpověď: Máte pravdu, zápis se spojovníkem není vhodný. Komponent anti- tvoří první část složených výrazů. Píše se dohromady s příslušným slovem. Doporučujeme proto psát antiumělecký.
Zvažované varianty:
antiumělecký anti-umělecký
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12888
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Autor užívá slovo anti-abeceda se spojovníkem. Psala bych slovo dohromady.
Klíčové slovo: antiabeceda
Odpověď: Máte pravdu, zápis se spojovníkem není vhodný. Komponent anti- tvoří první část složených výrazů. Píše se dohromady s příslušným slovem. Stejně, jako píšeme např. antidemokratický, antidrama, antirasista, antihistorický, píšeme jako jedno slovo i antiabeceda.
Zvažované varianty:
antiabeceda anti-abeceda
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12882
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji se ujistit. Ve větě ...ananasové aroma dokonale ladí s ovocně-květinovým aroma... píšeme přídavné jméno se spojovníkem? Vím, že je běžnější psát ovocnokvětinový. Pokud by klient trval na uvedené podobě, je zápis se spojovníkem v pořádku?
Klíčové slovo: ovocnokvětinový; ovocně-květinový
Odpověď: Ano, pokud použijete označení ovocně-květinové aroma, pak přídavné jméno patří do kategorie složených přídavných jmen, jejichž první část je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Protože výraz je tvořen dvěma souřadnými složkami (ovocné a květinové), píšeme složené přídavné jméno se spojovníkem: ovocně-květinové (aroma). Je rovněž možné zvolit složené přídavné jméno, jehož první část bude zakončena na -o (popř. v jiných případech na -ovo), pak píšeme složené přídavné jméno dohromady – ovocnokvětinové aroma (obdobně např. hluchoněmý člověk, meruňko(vo)vanilková zmrzlina). Místo složeného přídavného jména by bylo také možné zvolit zápis dvou samostatných přídavných jmen spojených spojkou a: ladí s ovocným a květonovým aroma.
Zvažované varianty:
ovocnokvětinový ovocně-květinový
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12864
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V hudebním magazínu užíváme nejrůznější výrazy, a to převážně v anglické podobě (jazz, blues, rock). Mám problém se slovem bigbít. Vím, že toto slovo je počeštěné, bylo tak užíváno i v seriálu ČT. Je vhodné v článku takto počeštěný výraz psát mezi ostatními anglickými názvy? Poněkud to trčí. V textech, kde se objevuje jen tento výraz, mně český přepis nevadí.
Klíčové slovo: bigbít; bigbeat; big beat
Odpověď: Slovo je sice v češtině zdomácnělé natolik, že slovníky uvádějí jako základní počeštěnou podobu bigbít, ale nemusíte to brát jako dogma. IJP a nový ASSČ zaznamenávají vedle podoby bigbít také pravopisné varianty big beat a bigbeat. Pokud je v textu užito více různých názvů hudebních směrů v anglické podobě, můžete použít původní pravopisnou podobu i u tohoto slova. Doklady z ČNK (syn v9) ukazují, že česká podoba bigbít v textech jednoznačně převažuje (téměř 13 000 dokladů), užití zápisu bigbeat a big beat je vyrovnané (necelých 2 500 dokladů).
Zvažované varianty:
bigbít bigbeat big beat
Poslední užití: 16.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12861
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno pojistě-matematické principy se spojovníkem. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pojistěmatematický
Odpověď: Při zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Mnohdy je však velmi obtížné zjistit, co přesně složené přídavné jméno pojmenovává, jaké je jeho východisko. Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Zápis se spojovníkem užíváme u souřadného spojení složek, spojovník de facto nahrazuje spojku a. Pojistně-matematický tedy znamená pojistný a matematický. Neznáme širší kontext, ale je značně pravděpodobné, že v uvedeném případě se přídavné jméno vztahuje ke slovnímu spojení pojistná matematika. Podle internetu je pojistná matematika část matematiky, která se zabývá zkoumáním matematických zákonitostí v měření, řízení a sdílení rizik a aplikací těchto poznatků. Předmět pojistná matematika se vyučuje na FFF UK, doklady užití najdeme i v ČNK, existuje i profese pojistný matematik. Pokud je základem složeného přídavného jména podřadné slovní spojení (jedna složka rozvíjí druhou), pak se přídavné jméno píše dohromady, např. trestní právo trestněprávní, analogicky pojistná matematika – pojistněmatematický.
Zvažované varianty:
pojistě-matematický pojistěmatematický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jmén
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12858
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V rukopisu je uvedeno post-pandemická doba. Je to tak správně?
Klíčové slovo: postpandemický
Odpověď: Zápis se spojovníkem nedoporučujeme. Komponent post- (značící následnost) tvoří první část složených slov; v češtině ho píšeme dohromady s příslušným výrazem. Slovo pospandemický (postpandemická doba) doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo, stejně jako píšeme frekventovanější výrazy jako postpubertální, postglaciální, postgraduální, postmodernismus apod.
Zvažované varianty:
postpandemický post-pandemický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12851
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak bychom měli česky zapsat anglické slovo excluzive? Chceme pojmenovat nový produkt „balíček ekluziv“ a nechceme to psát anglicky, ale česky, aby název odpovídal řadě ostatních užívaných českých označení produktů.
Klíčové slovo: exkluziv
Odpověď: Mechanickému počeštění odpovídá zápis exkluziv, tento přepis známe ze vžitých slov exkluzivní, exkluzivita, exkluzivně. Nabízí se však otázka potřebnosti takového označení – není zřejmé, zda ho chápete jako podstatné, či přídavné jméno a zda ho jsou schopni uživatelé správně interpretovat. Za vhodnější považujeme užít přídavné jméno exkluzivní (exkluzivní balíček). Je však vhodné doplnit, že slovníky výraz exkluziv sice nezachycují, ale doklady z ČNK a internetu ukazují, že se v praxi objevuje. Výraz Exkluziv je užíván jako název televizního pořadu, časopisu/magazínu a rovněž typu pojištění.
Zvažované varianty:
exkluziv
Poslední užití: 12.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se píše dopravně bezpečnostní opatření? S pomlčkou, zvlášť, nebo dohromady?
Klíčové slovo: dopravněbezpečnostní
Odpověď: Psaní zvlášť se podle platných doporučení u složených přídavných jmen neužívá, píšeme je buď dohromady, nebo se spojovníkem. Upřesňujeme, že vodorovná čárka užívaná při zápisu některých složených přídavných jmen, není pomlčka, ale spojovník (kratší vodorovná čárka). V tomto případě jde nepochybně o opatření týkající se dopravní bezpečnosti. Jestliže je základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou (dopravní bezpečnost), pak píšeme adjektivum dohromady: dopravněbezpečnostní opatření.
Zvažované varianty:
dopravněbezpečnostní dopravně-bezpečnostní dopravně bezpečnostní
Poslední užití: 9.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12830
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se proekologický dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: proekologický
Odpověď: Ano, slovo proekologický píšeme dohromady, srov. proamerický, proněmecký, prorežimní, proevropský.
Zvažované varianty:
proekologický
Poslední užití: 11.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12828
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Budeme pořádat mistrovství ČR v atletice handicapovaných a vedeme spory, zda máme psát paraatletika jako jedno slovo, nebo zda to mají být dvě samostatná slova: para atletika.
Klíčové slovo: paraatletika
Odpověď: Doporučujeme psát dohromady paraatletika. Komponent para- (odkazující k výrazům paraplegie, paraplegický, paraplegik), se chová stejně jako části bio-, eko-, maxi- apod. Tyto komponenty píšeme obvykle dohromady s příslušným základovým slovem. Dohromady se píše vžité označení paralympiáda/paraolympiáda, paralympionik/paraolympionik a výrazy jako parasport, paragolf, parahokej (parahokejista), paraflorbal (paraflorbalista). Přestože psaní dohromady doporučujeme jako základní podobu zápisu, nelze přehlédnout, že pravopis obdobných výrazů není úplně ustálený. Podle dokladů z internetu v některých případech stále převažuje psaní zvlášť, např. para lukostřelba, para plavání a rovněž para atletika.
Zvažované varianty:
paraatletika para atletika
Poslední užití: 3.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.