Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #45, Internetová jazyková příručka. (platí od 2008) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/702, položky: 11-20/7016
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Když potřebujeme napsat domáckou podobu jména Markéta, píšeme Maki, nebo Maky?
Klíčové slovo: Maki; Maky
Odpověď: Domácké podoby jmen se užívají v soukromých, důvěrných projevech, a to především v mluvené podobě. V písmu se objevují jen v omezené míře – v soukromé komunikaci, v neformálních textech či v beletrii. Protože nejde o oficiální jméno, není pravopisná podoba domáckých jmen závazně stanovena. Vlivem analogie s typy jmen, které mají „i“ ve zdrobňující příponě (Evička – Evi, Stázička/Stázinka – Stázi, Tomík/Tomíček – Tomi), obvykle píšeme měkké „i“ u všech takto zakončených domáckých podob, tedy i po tvrdém souhláskovém písmenu: Viki, Šári, Věri. Avšak ani možnost psát Viky, Šáry, Věry není vyloučena. Je tedy možné zvolit jak podobu Maki, tak Maky. Psaní s „i“ lze považovat za základní, a to bez ohledu na způsob tvoření. Předchází‑li koncovému ‑i souhlásky d, t, n, dává se přednost psaní ‑i, nebo ‑y podle výslovnosti předchozí souhlásky: Tony, Rudy x Hani, Vlasti.
Zvažované varianty:
Maki Maky
Poslední užití: 3.8.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13570
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Jak mám psát slovo [marakuja]? Maracuja, nebo marakuja?
Klíčové slovo: maracuja; marakuja
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny slovo nezachycují, podle IJP je možné psát jak maracuja, tak počeštěně marakuja. Doklady z korpusu SYN v12 ukazují, že zápis maracuja značně převažuje – poměr je 705 : 63.
Zvažované varianty:
maracuja marakuja
Poslední užití: 12.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13568
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se označení dospělého jedince imago, nebo imágo?
Klíčové slovo: imago
Odpověď: V souladu s jazykovými příručkami doporučujeme psát krátce imago. Takto je slovo uvedeno v NASCS, IJP i novém ASSČ. Převahu krátké varianty potvrzuje i korpus SYN v12. Varianta imago je zachycena 859x, imago 50x. Výslovnost je podle ASSČ možná dvojí, a to jak s dlouhým á, tak krátkým a. Výrazem se běžně označuje dospělý jedinec hmyzu, v psychologii a sociologii pak nevědomá představa životně důležité osoby (otcovské imago).
Zvažované varianty:
imago imágo
Poslední užití: 3.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Narazila jsem v sofistikovaném textu na věc, která mě překvapila. Byl v něm užit obrat kýho víra (s měkkým i), jsem přesvědčena, že to má být kýho výra. V textu do mělo jakousi logiku, ale stejně se mi to nezdá.
Klíčové slovo: kýho výra
Odpověď: Máte pravdu, že ustálený expresivní obrat zní kýho výra. Takto je zachycen jak v SSŠ, tak v SSJČ a rovněž v IJP, podle slovníků jde o ustálené slovní spojení vyjadřujících podiv, překvapení. V textu, který jste četla, mohlo jít o záměrnou aktualizaci, hru se slovy.
Zvažované varianty:
kýho výra kýho víra
Poslední užití: 22.8.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13566
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebujeme na výrobek napsat slovo a nevíme, zda je v češtině správně expirace, nebo exspirace. Pokud užíváme zkratku, tak je to EXP, ale neradi bychom měli slovo špatně.
Klíčové slovo: exspirace; expirace
Odpověď: Nový elektronický Akademický slovník současné češtiny výraz bohužel neuvádí, podle IJP můžete volit jak podobu exspirace, tak expirace, ve zkratce obvykle EXP. Starší slovníky zachycují výraz pouze v podobě exspirace. Slovo je tvořeno latinskou předponou ex- a slovesem spīrō. Důvodem zjednodušení zápisu je nejpravděpodobněji obtížnější výslovnost skupiny -xsp-. V publikaci Na co se nás často ptáte (z roku 2002) se píše: „...kam se podělo to -s-? Ono je vlastně obsaženo v písmenu x, proto už v antické době se vedle přísně etymologického psaní exspecto, exsul objevovaly i zjednodušené podoby expecto, exul. Volba není věcí správnosti, ale spíš vhodnosti a zvyku: smiřme se s tím, že zkratka se píše zpravidla bez s, v plné podobě má přednost podoba exspirace.“ V současných textech (v roce 2024) je podle korpusu SYN v12 zápis expirace dvakrát častější než exspirace (poměr je 1166 : 574).
Zvažované varianty:
exspirace expirace
Poslední užití: 9.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Na co se nás často ptáte. 2002. (platí od 2002)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Našla jsem v IJP, že slovo [gips] s významem sádra můžu psát jak s y (gyps), tak s i (gips). Platí to ve všech pádech?
Klíčové slovo: gyps; gips
Odpověď: Ano. Synonymní nespisovný výraz pro sádru můžeme psát jak gyps, tak gips, a to ve všech pádech, např. noha v gypsu/gipsu, s gypsem/gipsem se špatně chodí. Obě možnosti uvádí jak IJP, tak nový elektronický Akademický slovník současné češtiny. V SSČ, SSJČ a NASCS je uvedena jen varianta gyps, v SSJČ s poznámkou, že dříve se psalo též gips, což je dáno tím, že čeština slovo převzala prostřednictvím němčiny (gips). Původní latinská podoba je gypsum, řecká gýpsos. Doklady z korpusu SYN v12 ukazují, že v současnosti se užívají obě možnosti, varianta gyps je frekventovanější.
Zvažované varianty:
gyps gips
Poslední užití: 18.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13555
Užití:
1 0 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: V jedné výzvě jsem četla: „Vyhlašte referendum.“ Je tvar vyhlašte náležitý? Nemá být vyhlaste?
Klíčové slovo: vyhlásit
Odpověď: Všechna slovesa, která patří do 4. slovesné třídy ke vzoru „prosit“, mají ve všech tvarech rozkazovacího způsobu stejnou kořenovou souhlásku jako infinitiv, přítomné tvary i příčestí činné (pros, prosme, proste; hlas, hlasme, hlaste; (ne)kaz, (ne)nekazme, (ne)kazte; raz, razme, razte). Už delší dobu bylo možné pozorovat, že se v praxi, a to i v textech, které prošly jazykovou revizí, stále častěji objevují podoby vyhlašte, dokažte, doražte atp., tedy podoby se změkčenou kořenovou souhláskou (s → š, z → ž). Např. v korpusu SYN v12 mají tvary vyhlas, vyhlasme, vyhlaste 415 výskytů, vyhlaš, vyhlašme, vyhlašte 181 výskytů; doraz, dorazme, dorazte 882 výskytů, doraž, doražme, doražte 301 výskytů. U slovesa kazit dokonce tvary se ž převládají: 512 podob se ž, 74 se z. K měkčení dochází u sloves hlásit, kazit, razit a předponových sloves od nich odvozených taktéž v příčestí trpném a při odvozování slovesných podstatných jmen (hlášen, hlášení; nakažen, nakažení; vyražen, vyražení). To byl patrně důvod, proč tyto hlásky pronikly i do tvarů rozkazovacího způsobu, a varianty s nimi proto zařazujeme do IJP. U dalších sloves, např. hasit (uhasit, dohasit atd.), mrazit (zmrazit, rozmrazit atd.) se tvary se změkčenou souhláskou také objevují, ale stále jednoznačně převažují podoby se s (uhas, uhasme, uhaste atd.) a se z (zmraz, zmrazme, zmrazte), proto podoby se š a ž do IJP zaneseny nebyly.
Zvažované varianty:
vyhlašte vyhlaste
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči)

Kde popsáno: IJP: vyhlásit; IJP: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči).

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13552
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát slovo mínus s dlouhým í, nebo se má psát jen krátce minus?
Klíčové slovo: minus; mínus
Odpověď: Přejaté slovo minus (z latinského minus) se podle dosavadní kodifikace psalo jen s krátkým i, přestože ve slovnících (NASCS, SSČ, SSJČ) bylo doporučováno vyslovovat ho s dlouhým í [mínus]. Pravopisná podoba mínus odpovídající výslovnosti je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená (v korpusu SYN v12 je poměr cca 90 000 : 12 000), že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní. Můžete tedy psát jak minus, tak nově i mínus.
Zvažované varianty:
minus mínus
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13551
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, zda se může psát jen stadium, nebo i stádium.
Klíčové slovo: stadium; stádium
Odpověď: Je možné zvolit jak pravopisnou podobu stadium, tak stádium. Přejaté slovo stadium (z latinského stadium) se podle starší kodifikace psalo jen s krátkým a, přestože se ve slovníkových zdrojích (NASCS, SSČ, SSJČ i PSJČ) vždy doporučovalo vyslovovat s dlouhým á, tj. [stádyjum]. V korpusu SYN v12 najdeme 15 640 dokladů různých tvarů podoby stádium (vedle 73 333 dokladů zápisu stadium) – což je v podstatě pětina výskytů. Pravopisná podoba stádium reflektující výslovnost dlouhé samohlásky je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená, že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13548
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašel, jestli psát video shrnutí, video-shrnutí, nebo videoshrnutí. Umělá inteligence mi tvrdí pokaždé něco jiného.
Klíčové slovo: videoshrnutí
Odpověď: Psaní se spojovníkem se pro češtinu nedoporučuje. Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, ale za jednoznačně nejvhodnější považujeme psaní dohromady: videoshrnutí. Komponent video- tvoří běžnou součást složených slov, např. videohra, videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta. Pokud nechcete použít složené slovo, pak lze volit formulaci shrnutí na videu.
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.