Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #45, Internetová jazyková příručka. (platí od 2008) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/702, položky: 1-10/7016
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: V textu je věta „Ať se na místě propadnu.“ Nemělo by to být spíš dohromady namístě, není tím myšleno ihned, okamžitě?
Klíčové slovo: na místě
Odpověď: V uvedené větě nejde o spřežku namístě s významem ‚ihned‘ nebo ‚vhodné, náležité, v pořádku‘, ale o předložku na a podstatné jméno místo – ať se na (tomto) místě propadnu = na místě, na kterém právě stojím. Doporučujeme proto psaní zvlášť: ať se na místě propadnu.
Zvažované varianty:
na místě namístě
Poslední užití: 22.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Chtěl bych si ověřit, jestli se zvolání kčertu může psát dohromady. Rozlišoval bych, když pošleme někoho k čertu (to bych psal jen zvlášť), ale rozhořčené ulevení bych psal spíš dohromady.
Klíčové slovo: k čertu; kčertu
Odpověď: Máte pravdu, že v obratu „poslat někoho k čertu“ píšeme předložku zvlášť. Expresivní zaklení, rozhořčené ulevení je možné psát dvojím způsobem: zvlášť i dohromady, např. co tady kčertu / k čertu děláš?, Jak to mám kčertu / k čertu vědět?, Kde to kčertu / k čertu jsem? Obě možnosti jsou uvedeny v IJP a nově vznikajícím ASSČ. Doklady z korpusu SYN v 12 ukazují, že psaní zvlášť je v praxi častější (Přesná čísla by však bylo nutno vytřídit). Pokud preferujete psaní dohromady, je to v pořádku.
Zvažované varianty:
kčertu k čertu
Poslední užití: 22.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13580
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Píše se na shledanou, nebo nashledanou? Vídám to různě.
Klíčové slovo: na shledanou
Odpověď: Přestože se setkáváme i s psaním dohromady (nashledanou), správně je jen psaní zvlášť: na shledanou. Zpodstatnělá přídavná jména, která se užívají pouze či převážně s předložkou na a pojí se se 4. pádem, píšeme zvlášť. Vedle na shledanou k nim patří např. spojení na viděnou, na slyšenou, na pováženou, na srozuměnou, (jako) na zavolanou.
Zvažované varianty:
na shledanou nashledanou
Poslední užití: 26.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 6 – Časté chyby – výrazy nesprávně považované za spřežky
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 6 – Časté chyby – výrazy nesprávně považované za spřežky
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Mám větu Byt je volný, budeš tam mít soukrom_. Je na konci i, nebo y?
Klíčové slovo: soukromí
Odpověď: Píšeme: Byt je volný, budeš tam mít soukromí. Ve větě je užito podstatné jméno středního rodu soukromí, které se skloňuje podle vzoru stavení. Zápis soukromý znamená, že jde o přídavné jméno (vzor mladý), to užijeme v jiném kontextu, např. soukromý pozemek, soukromý život.
Zvažované varianty:
soukromí soukromý
Poslední užití: 26.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13578
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuobjevená dohromady?
Klíčové slovo: znovuobjevený
Odpověď: Ano, slovo znovuobjevený doporučujeme psát dohromady (stejně jako např. znovuzrozený, znovunalezený). V korpusu SYN v 12 je doloženo 2478 příkladů užití. Slovo je možné ověřit i v IJP.
Zvažované varianty:
znovuobjevený znovu objevený
Poslední užití: 21.3.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13576
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se psychoteror, nebo zvlášť psycho teror?
Klíčové slovo: psychoteror
Odpověď: Komponent psycho- tvoří poměrně běžně první část složených slov, např. psychoanalýza, psycholingvistika, psychoterapeut, psychofarmaka. Doporučujeme proto psát jako jedno slovo i výraz psychoteror. Doklady užití zachycuje i korpus SYN v12 (172x doložen zápis psychoteror, 1x psycho teror).
Zvažované varianty:
psychoteror psycho teror
Poslední užití: 30.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13575
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Mám v českém textu psát business, nebo byznys či byznis? Nebo nějak jinak?
Klíčové slovo: byznys; business
Odpověď: Původní anglickou podobu business užít můžete, ale v současnosti se objevuje jen řidčeji (v korpusu SYN v12 je 16 850 dokladů, poměrně často v ustálených spojeních jako business development director, business intelligence, business call centrum apod.). Jednoznačnou převahu má počeštěná podoba byznys (195 883 dokladů). Tu doporučuje jak ASSČ, tak IJP. Zápis byznis v pořádku není, pravopisná podoba biznis se užívá ve slovenštině.
Zvažované varianty:
byznys byznis business
Poslední užití: 7.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13574
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné psát slovo [džendr] počeštěně?
Klíčové slovo: gender
Odpověď: Výraz užívaný pro sociálně definované pohlaví zachovává v češtině původní pravopisnou podobu gender. Počeštěná podoba džendr se objevuje jen výjimečně. Pravopisnou podobu je možno ověřit v IJP nebo v ASSČ.
Zvažované varianty:
gender džendr
Poslední užití: 7.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13573
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Můžeme psát slovo [brífink] počeštěně?
Klíčové slovo: brífink; briefing
Odpověď: Ano, pravopisná podoba brífink je naprosto v pořádku, zachycuje ji jak nejnovější ASSČ, tak IJP a už i NASCS a SSČ. Vedle této počeštěné varianty je možné volit i původní podobu briefing. Doklady z korpusu SYN v12 ukazují, že se v českých textech užívají obě možnosti, původní pravopisná podoba převažuje.
Zvažované varianty:
brífink briefing
Poslední užití: 7.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Máme formulaci: vytvořit formulář s povinnými poli. Mám psát poli, nebo poly. A proč?
Klíčové slovo: pole
Odpověď: Náležité je psát formulář s povinnými poli. Slovo pole je středního rodu, skloňuje se podle vzoru „moře“ (s moři). Pravopisnou podobu je možné ověřit ve slovníkové části IJP v tabulce u slova pole.
Zvažované varianty:
s poli s poly
Poslední užití: 20.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.