Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #4, Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/15, položky: 31-40/143
Dotaz: Medaile, plakety
Konkrétní dotaz: Píše se přídavné jméno československý v názvu ocenění Československý válečný kříž 1939 s velkým písmenem? V IJP jsem tento typ ocenění nenašla.
Klíčové slovo: Československý válečný kříž 1939
Odpověď: Jak psát ocenění obsahující výraz kříž PČP ani slovníky neuvádějí. Podle publikace Psaní velkých písmen v češtině lze na tento typ vztáhnout stejná pravidla jako na názvy s výrazem řád, tzn. pokud je to oficiální název, psát velké písmeno na jeho počátku. Protože vyznamenání, na které se ptáte, oficiálním je (bylo stanoveno vládním nařízením), doporučujeme podobu Československý válečný kříž 1939.
Poslední užití: 19.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.1.2.6 Další názvy: kříž, hvězda, odznak

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10069
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména termínů
Konkrétní dotaz: V architektuře se používá výraz raumplan, který je převzat z němčiny. Jaké písmeno se u něj má psát?
Klíčové slovo: raumplan
Odpověď: V němčině se u všech podstatných jmen sice píšou velká písmena, ale pokud se německý výraz začne užívat v českých textech, řídí se způsob psaní českými pravopisnými zásadami. Protože jde o termín (označující plán budovy z hlediska trojrozměrnosti) a tento typ pojmenování se řadí k pojmenováním obecným, je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 21.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22 Odborné názvy, náboženské výrazy, citace apod.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova královský ve spojení k/Královská hrobka, která se nachází v Chrámu sv. Víta.
Klíčové slovo: k/Královská hrobka
Odpověď: Podle PČP se s velkým písmenem mají psát pouze význačné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský a Španělský sál na Pražském hradě. Domníváme se, že za celostátně významnou lze považovat i hrobku, v níž jsou uloženy ostatky českých králů, proto lze připustit i podobu s velkým písmenem.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Části staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova korunní ve spojení k/Korunní komora? Jde o část Chrámu sv. Víta, v níž jsou uloženy korunovační klenoty.
Klíčové slovo: k/Korunní komora
Odpověď: Podle PČP se s velkým písmenem mají psát pouze význačné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský a Španělský sál na Pražském hradě. Domníváme se, že za celostátně významnou lze považovat i komoru, ve které jsou uloženy české korunovační klenoty, proto lze připustit i podobu s velkým písmenem.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Části staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9892
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: V připravované knize o psaní velkých písmen určené pro žáky základních škol autorka chtěla zvolit jako příklad názvu divadla d/Divadlo Semafor. Zjistila, že v IJP je toto spojení uvedeno v podobě Divadlo Semafor, kdežto na webových stránkách tohoto divadla je divadlo Semafor. Jak to tedy je?
Klíčové slovo: d/Divadlo Semafor
Odpověď: Při psaní názvu divadel, který je tvořen spojením výrazu divadlo a dalším výrazem v 1. pádě, se bez věcných znalostí neobejdeme. Musíme totiž vědět, zda je výraz divadlo součástí názvu, pak se píše velké písmeno, nebo ne, pak je namístě písmeno malé. V případě d/Divadla Semafor je situace tato: Toto spojení pojmenovává organizaci, která toto divadlo provozuje, a tou je Divadlo Semafor, o. p. s. (tento zápis se bude vyskytovat v právních dokumentech, např. ve smlouvách). Zároveň však označuje místo/budovu, v níž se divadelní představení konají. V tomto případě je vhodné výraz divadlo nechápat jako součást vlastního názvu, ale jen jako pojmenování druhu budovy a psát ho s malým písmenem, tj. divadlo Semafor.
Zvažované varianty:
divadlo Semafor Divadlo Semafor
Poslední užití: 1.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.6 Kulturní instituce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: V jiných textech
Konkrétní dotaz: Rediguji knihu, v níž na jedné straně je německý text a na druhé český. Autor občas pokládá otázky, jimiž se obrací na čtenáře a v nichž používá zájmeno vy. V německém textu je u tohoto zájmena velké písmeno, můžu ho použít i v českém?
Klíčové slovo: vy
Odpověď: Platná PČP se zmiňují jen o psaní tohoto zájmena v úřední korespondenci. V té se má podle nich psát velké písmeno, které zde signalizuje projev úcty. V ostatních typech textů by se tedy mělo psát písmeno malé. Ale ani v nich volbu velkého písmena zcela odmítnout nelze. I v nich může volba velkého písmena naznačovat projev úcty. Velké písmeno můžete tedy, a to i vzhledem k německé mutaci, použít.
Poslední užití: 6.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 98
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 18 Zájmena Vy, Váš, Ty, Tvůj, se, svůj

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8691
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Na jednotlivých řádcích tabulky uvádím pojmy a jejich definice, které jsou větné povahy. Měly by tyto definice začínat velkým písmenem a být ukončeny tečkou?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: V buňkách tabulky, které netvoří názvy sloupců a řádků, by se mělo psaní počátečních písmen odvíjet od pravopisných zásad. Z tohoto doporučení vyplývá, že by buňky obsahující text větné povahy měly začínat velkým písmenem a být ukončeny tečkou. Položky na stejné úrovni by měly být řešeny jednotně.
Poslední užití: 25.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky, 13.6 Sloupce (s. 41)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.2 Velká písmena v tabulkách, grafech, popiscích obrázků a fotografií (s. 314)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7979
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Autor ve spojení bubenečský Montmartre píše u podstatného jména malé písmeno. Podle mě by mělo být velké.
Klíčové slovo: bubenečský Montmartre
Odpověď: U tohoto typu metaforického pojmenování zůstává u zeměpisného jména velké písmeno. Náležitá podoba je bubenečský Montmartre, stejně píšeme např. hanácké Benátky (= Kroměříž).
Zvažované varianty:
bubenečský montmartre bubenečský Montmartre
Poslední užití: 25.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.1.4 Neoficiální, metaforické názvy (typ hanácké Benátky)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše v názvech receptů, např. čertův šleh, žluč čarodějnice (jde o překlad z němčiny)?
Klíčové slovo: kuchařské recepty
Odpověď: Názvy receptů se neřadí mezi vlastní jména, ale mezi obecná pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 25.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jak se píšou názvy oddělení? Konkrétně mi jde o název o/Oddělení materiály a konstrukce.
Klíčové slovo: o/Oddělení materiály a konstrukce
Odpověď: Názvy organizačních složek lze psát jak s malým, tak s velkým písmenem. V převážné většině mají strukturu: přídavné jméno + podstatné jméno, např. s/Stavební odbor nebo podstatné jméno + podstatné jméno v 2. p. (to může být rozvito přídavným jménem), např. o/Oddělení následné péče. Název, na který se ptáte, je zvláštní v tom, že název je tvořen jmény v 1. p. V tomto případě doporučujeme zápis oddělení materiály a konstrukce nebo Oddělení materiály a konstrukce.
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3 Typ S/sekce K/kancelář(e)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82–86
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90–93

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.