Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #4, Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/15, položky: 21-30/143
Stav:
#10470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: V některých zdrojích se uvádí habsburská monarchie, v jiných Habsburská monarchie. Která podoba je správná?
Klíčové slovo: habsburská monarchie
Odpověď: Protože nejde o oficiální název zaniklého státního útvaru, je třeba zvolit podobu habsburská monarchie.
Zvažované varianty:
habsburská monarchie Habsburská monarchie
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.4 Různá označení pro útvar známý jako Rakousko-Uhersko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10425
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Mám se při psaní velkých písmen v názvech medailí řídit knihou Psaní velkých písmen v češtině, nebo dokumenty Kanceláře prezidenta České republiky?
Klíčové slovo: medaile
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se doporučením v publikaci Psaní velkých písmen v češtině z roku 2016, jejímiž autory jsou pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10424
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jakou doporučujete příručku pro psaní velkých písmen v názvech medailí?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám publikaci Psaní velkých písmen v češtině z roku 2015, jejímiž autory jsou pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10364
Užití:
0 0 0
Dotaz: Názvy obcí
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova město v názvu seriálu Hříšní lidé města pražského? V programu České televize je toto slovo uvedeno s velkým písmenem.
Klíčové slovo: město pražské
Odpověď: Spojení město pražské, na rozdíl od spojení Staré Město pražské, které označuje pražskou městskou část, není oficiální pojmenování. Tím byl a je pouze výraz Praha. Proto je náležitá podoba město pražské.
Zvažované varianty:
Hříšní lidé města pražského Hříšní lidé Města pražského
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.1.4 Neoficiální, metaforické názvy (typ hanácké Benátky)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10361
Užití:
0 0 0
Dotaz: Současné – oficiální
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Republika Severní Makedonie slovo republika s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: Republika Severní Makedonie
Odpověď: Do r. 2019 byl oficiální název státu Makedonie. V tom roce se změnil a jeho oficiální název zní Republika Severní Makedonie. V textech, kde je zapotřebí uvádět oficiální název, je zapotřebí u slova republika psát velké písmeno (stejně se např. píše Stát Izrael).
Zvažované varianty:
Republika Severní Makedonie republika Severní Makedonie
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1.3 Oficiální plné názvy existujících suverénních, mezinárodně uznaných státních útvarů (typ <Stát Izrael>)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10324
Užití:
0 0 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Je správná podoba Rakousko-uherská monarchie, nebo rakousko-uherská monarchie?
Klíčové slovo: rakousko-uherská monarchie
Odpověď: PČP, SSJČ i SSČ uvádějí pouze podobu rakousko-uherská monarchie. Podle publikace Psaní velkých písmen v češtině není vyloučeno chápat toto spojení i jako vlastní jméno a psát na jeho začátku velké písmeno. V ČNK naprosto jednoznačně převládá podoba s malým písmenem a tu doporučujeme užívat. Pokud by však autor zvolil podobu s velkým písmenem, je tento zápis tolerovatelný.
Zvažované varianty:
Rakousko-uherská monarchie rakousko-uherská monarchie
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.2 Zaniklé útvary na území dnešního Česka (a Slovenska)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u výrazu hoisin v názvu omáčka hoisin?
Klíčové slovo: omáčka hoisin
Odpověď: Na základě informací získaných z textů v prohlížeči Google i z databáze ochranných známek Českého úřadu průmyslového vlastnictví považujeme výraz hoisin pouze za druhové označení omáčky, a to původem z Číny, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u výrazu aglio v názvu pokrmu špagety aglio olio?
Klíčové slovo: špagety aglio olio
Odpověď: Třebaže před názvem pokrmu je umístěno podstatné jméno špagety, kloníme se k tomu, že jde spíše o druhové označení, a proto doporučujeme psát špagety aglio olio (někdy se uvádí špagety aglio e olio, což odpovídá italskému názvu). Vzhledem k tomu, že před názvem pokrmu stojí výraz špagety, je velké písmeno tolerovatelné. Malé písmeno by se mělo psát vždy ve větách jako „Objednal jsem si aglio olio“.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Překladatel používá podobu říšský sněm i Říšský sněm. Slovníky uvádějí malé písmeno, ale práce z oblasti historie velmi často slovo říšský velkým písmenem. Bylo by dobré způsob psaní sjednotit. Kterou podobu mám zvolit?
Klíčové slovo: říšský sněm
Odpověď: SSJČ i SSČ opravdu uvádějí pouze podobu říšský sněm. V úzu, jak dokládá ČNK, se velmi často vyskytuje velké písmeno. I přesto považujeme za vhodné setrvat u zápisu s malým písmenem. Pokud by však autor zvolil velké písmeno, i tento způsob psaní je tolerovatelný.
Zvažované varianty:
říšský sněm Říšský sněm
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.1.4 Ostatní názvy (sněmy)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10186
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podoba zkratky
Konkrétní dotaz: V diplomové práci je uveden název práce a pod ním jméno autora, před nímž je umístěna zkratka vojenské hodnosti. Má se tato zkratka psát s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: zkratky vojenských hodností
Odpověď: Na způsob psaní zkratek vojenských hodností v tomto kontextu lze vztáhnout pravidlo pro jejich psaní na vizitkách, jmenovkách, na pamětních deskách atp., v nichž též jméno stojí na samostatném řádku. V těchto případech se doporučuje psát malé písmeno. Velké písmeno je však tolerovatelné.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 20 Tituly, hodnosti a funkce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.