Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #4, Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 27/29, položky: 131-135/143
Stav:
#2079
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše dýně hokkaidó? Je to podle ostrova – se dvěma kk a dlouhým ó?
Klíčové slovo: Hokkaidó
Odpověď: Zápis je značně rozkolísaný. Odrůda dýně Hokkaidó spadá jako všechny dýně mezi tykve a její oficiální název zní Hokkaido Orange. V češtině se ustálil zástupný název této odrůdy Hokkaidó (psáno dlouze). V běžných textech, např. když se na podzim píše o dýních, se často užívá zjednodušená podoba hokaido.
Poslední užití: 5.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.3.1 Vyšlechtěné odrůdy rostlin a jejich plody

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Našla jsem, že se obyvatelská jména s trochu hanlivým zabarvením, Pražák, Brňák, Frantík, píšou s velkým písmenem. Platí to i u jména Anglán?
Klíčové slovo: Anglán
Odpověď: Ano. Sice nejde o oficiální název (Angličan), ale jen o jeho slovotvornou změnu, považujeme toto jméno za vlastní a doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 22.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Živé bytosti a bytosti takto pojaté, sekce 4.1.6 Metonymické názvy (typ Ivani)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1979
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Jak se píše slovo Eskymák?
Klíčové slovo: Eskymák
Odpověď: Toto slovo se píše s velkým písmenem. V současnosti se v odborných textech dává přednost výrazu Inuit.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Živé bytosti a bytosti takto pojaté, sekce 4.1 Obyvatelská jména: příslušnost k etniku, národu, státu či městu, k antropologickému typu apod.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1938
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Píše se slovo Anglán s velkým, nebo malým písmenem? Google ukazuje, že se píše s malým.
Klíčové slovo: Anglán
Odpověď: Sice nejde o oficiální název (Angličan), ale jen o jeho slovotvornou změnu, považujeme toto jméno za vlastní a doporučujeme psát velké písmeno.
Zvažované varianty:
Anglán anglán
Poslední užití: 16.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Živé bytosti a bytosti takto pojaté, sekce 4.1.6 Metonymické názvy (typ Ivani)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1747
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy městských částí
Konkrétní dotaz: S jakým počátečním písmenem se napíše slovo devítka ve spojení celé Česko se sejde na devítce? Výrazem devítka je myšlena Praha 9.
Klíčové slovo: devítka
Odpověď: Protože jde o neoficiální označení městské části Praha 9, je náležité malé písmeno.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména , sekce 5. 2 Městská část

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.