Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #115, Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12591
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informaci, zda je vhodné užívat spojení „je to o tom, že…“?
Klíčové slovo: sloveso
Odpověď: Dané problematice věnoval lingvista Jiří Kraus svůj článek z roku 1997, který vyšel v časopise Naše řeč. Informace ke spojení „je to o tom“ najdete i v Databázi jazykových dotazů (https://dotazy.ujc.cas.cz/odpovedi/?id_odpoved=4973&filter=1).
Poslední užití: 11.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12444
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o shodě, pokud je podmětem zájmeno nikdo? (Například: Nikdo nejsme spokojení.)
Klíčové slovo: shoda
Odpověď: Případům shody, kdy je podmětem zájmeno, se věnuje Internetová jazyková příručka (Složitější případy shody přísudku s podmětem, typ Každý jsme nějak nešťastný). Analogické příklady na shodu tohoto typu najdete rovněž v Databázi jazykových dotazů.
Poslední užití: 24.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Jaká je adresa Databáze jazykových dotazů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Databáze jazykových dotazů je dostupná na adrese dotazy.ujc.cas.cz.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11546
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Mohu obdržet písemné vyjádření jazykové poradny k výrazům selečí/selecí, které jsem právě vyslechl telefonicky?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Pokud chcete na váš dotaz i písemnou odpověď (upozorňujeme, že jde o placenou službu), prosím, napište svou otázku do e-mailu a do předmětu uveďte žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz. Další informace naleznete na adrese http://ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html. Daný jazykový dotaz je však již zpracován v naší Databázi jazykových dotazů (konkrétně na adrese Seznam odpovědí | dotazy.ujc.cas.cz ), sám tedy snadno můžete vyhledat písemnou podobu související odpovědi.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu výklad o psaní čárky u infinitivních konstrukcí?
Klíčové slovo: infinitivní konstrukce
Odpověď: Doporučujeme vám vyhledat patřičný výklad v Internetové jazykové příručce (příručka.ujc.cas.cz), kapitola Pravopis – interpunkce (podkapitola Psaní čárky v infinitivních konstrukcích), popřípadě můžete nahlížet do zveřejněných odpovědí v Databázi jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz), které vyhledáte buď podle bližších kategorií a typů dotazů, nebo pomocí klíčových slov.
Poslední užití: 3.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9078
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledávat v databázi jazykových dotazů podle hesla?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, databáze jazykových dotazů umožňuje několikerý způsob vyhledávání, jeden z nich je hledání podle klíčového slova. Více se dozvíte v nápovědě databáze: https://dotazy.ujc.cas.cz/info/napoveda/.
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?