Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #100, Akademický slovník cizích slov. 1995. .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Oblast: Lexikologie
Kategorie: Význam
Stav:
#13497
Užití:
1 1 0
Dotaz: Významový rozdíl mezi slovy
Konkrétní dotaz: Jaký je významový rozdíl mezi slovy determinant a determinanta?
Klíčové slovo: determinant, determinanta
Odpověď: Podle budovaného Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ) sdílejí výrazy determinant a determinanta společný význam ‚determinující, určující, rozhodující složka, činitel, faktor‘. Slovo determinant má v ASSČ ještě druhý význam, užívaný v matematice, konkrétně v lineární algebře, který označuje ‚číslo nebo funkci přiřazenou prvkům čtvercové matice‘. Vydáním starší Akademický slovník cizích slov ještě u hesla determinant uvádí význam z oblasti psychologie: ‚souhrn činitelů určujících a spoluvytvářejících psychický vývoj jedince v době jeho dospívání‘; u hesla determinanta týž slovník zmiňuje další význam, a to z oblasti ekologie: ‚organismus, který svým působením výrazně ovlivňuje okolní prostředí‘.
Poslední užití: 15.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Lze v češtině užívat namísto slova vitalita výraz viabilita?
Klíčové slovo: synonymie
Odpověď: Abychom na vaši otázku mohli odpovědět, je třeba zjistit, zda jde v případě slov viabilita a vitalita o synonyma. Současné výkladové slovníky heslo viabilita neobsahují. Patrně proto, že jde o úzce odborný výraz, který se užívá zejména v medicínských oborech, konkrétně v prenatální medicíně (častými spojeními jsou pak např. viabilita plodu nebo viabilita těhotenství), popřípadě v biologii (viabilita viru). V kontextech, které nalezneme v korpusu KonText (řada syn, verze12), se někdy uvádí jako význam slova ‚životaschopnost‘. Připojování výkladu významu tak svědčí o tom, že i v odborném prostředí bude slovo pravděpodobně hodnoceno jako méně známý výraz. Význam slova vitalita české výkladové slovníky vykládají jako ‚životní síla, životní schopnost, životaschopnost, životnost‘. Přestože by se tak mohlo zdát, že jsou slova viabilita a vitalita synonymní, není tomu tak. Vzhledem k tomu, že je výraz viabilita užíván v úzce odborných kontextech a má charakter termínu, jeho nahrazování slovem vitalita nelze doporučit.
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Lexikologie
Kategorie: Význam
Stav:
#12400
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam slova
Konkrétní dotaz: Jaký je význam slova „terno“? Může to znamenat dosažení úspěchu nebo výhru obecně?
Klíčové slovo: terno
Odpověď: Ano, dnešní význam podstatného jména „terno“ je skutečně úspěch či zdar. Původně výraz označoval trojici čísel a sázku a výhru na ně v loterii, to už je však význam zastaralý.
Poslední užití: 12.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10796
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v tištěném Akademickém slovníku cizích slov „limerick“ ani „limerik“. Je dané heslo jen v elektronické podobě slovníku?
Klíčové slovo: limerick
Odpověď: Akademický slovník cizích slov obsahuje heslo „limerick“. Tento slovník je dostupný buď v tištěné podobě, nebo elektronicky přes proklik u hesla „limerick“ uvedeného v Internetové jazykové příručce. Obě podoby slovníku jsou obsahově shodné.
Poslední užití: 3.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10738
Užití:
1 1 0
Dotaz: Značky jednotek
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se s jednotkou rychlosti mach zapsanou v textu jako „rychlost více než Mach 5“ a zajímalo by mě, zda se tato jednotka opravdu má psát s velkým písmenem a zda skutečně předchází hodnotě.
Klíčové slovo: mach
Odpověď: Jednotku mach zachycuje jak Internetová jazyková příručka, tak Akademický slovník cizích slov, jde o jednotku rychlosti rovnající se rychlosti zvuku ve vzduchu a je pojmenována podle rakouského fyzika Ernsta Macha. Stejně jako například jednotka volt by se měla psát s malým počátečním písmenem (pokud není užito pro Machovo číslo značky Ma) a hodnota by měla předcházet, jak dokládají nejen příručky, ale i doklady v Českém národním korpusu. Opačný zápis (tedy například Mach 5) se objevuje pouze sporadicky v beletrii, mach se ovšem zaznamenává právě tímto způsobem v angličtině, proto můžeme předpokládat, že jde v dotčených publikacích o faktor, který výsledný zápis ovlivnil. Pro češtinu bychom doporučili držet se standardního pořadí s malým písmenem („rychlost více než 5 machů“).
Poslední užití: 31.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména ve spojení norimberský proces?
Klíčové slovo: norimberský proces
Odpověď: Dané spojení považujeme za obecné pojmenování, oficiální název je Proces s hlavními válečnými zločinci, a proto doporučujeme podobu norimberský proces.
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo norimberský
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo norimberský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10081
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní jen s malým písmenem
Konkrétní dotaz: S jakými písmeny se píše spojení svatý grál?
Klíčové slovo: svatý grál
Odpověď: Toto spojení, které označuje zázračnou misku s krví ukřižovaného Krista, se považuje za obecné pojmenování, a proto je náležitá podoba svatý grál.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo grál
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo grál

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10078
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména postav
Konkrétní dotaz: V čítance je v jedné ukázce z Petiškova díla podoba golem, v druhé od Evy Hudečkové podoba Golem, a to ve spojení bratříček Golem. Nemělo by být v obou případech malé písmeno?
Klíčové slovo: g/Golem
Odpověď: Výraz golem je obecné podstatné jméno, označující hliněnou lidskou postavu, která se oživuje šémem, a měl by se psát s malým písmenem. E. Hudečková toto jméno však zvolila jako jméno postavy, o tom svědčí to, že před tento výraz umístila podstatné jméno bratříček. V tomto případě už se výraz golem chápe jako vlastní jméno a psaní velkého písmena je oprávněné.
Zvažované varianty:
golem Golem
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo golem
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69, pozn. 3
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76, pozn. 3

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9957
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kontaminace
Konkrétní dotaz: Chtěla jsem se zeptat, jestli je správně vazba „dává to logiku“, kterou běžně slýchám v médiích i od předních politiků. Měla jsem za to, že něco buď „má logiku“, nebo to „dává smysl“.
Klíčové slovo: logika, smysl
Odpověď: Máte pravdu, spojení „dávat logiku“ je výsledkem tzv. kontaminace (smíšení, zkřížení vazeb), která je považována za skladební chybu. Jak jste správně odhadla, tato vazba vzniká smíšením významově podobných spojení „mít logiku“ a „dávat smysl“. Je třeba ještě doplnit, že výraz „smysl“ se v tomto významu může pojit i se slovesem „mít“, jak dokládá např. online slovník slovesných vazeb Vallex 3.0. V pořádku jsou tedy vazby „má to smysl“, „dává to smysl“, ale pouze „má to logiku“. Data Českého národního korpusu sice ukazují, že spojení „dává to logiku“ se v úzu vyskytuje (zejména v publicistice), ve spisovném textu však důrazně doporučujeme se uvedené vazbě vyhnout.
Zvažované varianty:
mít logiku dávat logiku mít smysl dávat smysl
Poslední užití: 12.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6596
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je seznam světových jazyků uveden i ve starším vydání Akademického slovníku cizích slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, starší vydání Akademického slovníku cizích slov obsahuje (stejně jako novější Nový akademický slovník cizích slov) část nazvanou Stručný přehled jazyků světa.
Poslední užití: 4.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.