Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #176 [Oslovování].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/10, položky: 1-10/95
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11822
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v psaném textu zdvořile oslovit několik kolegyň a několik kolegů?
Klíčové slovo: kolegyně; kolega
Odpověď: Doporučujeme vám zvolit oslovení „Vážené kolegyně, vážení kolegové“.
Poslední užití: 30.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11821
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v psaném textu zdvořile oslovit jednu kolegyni a několik kolegů?
Klíčové slovo: kolegyně; kolega
Odpověď: Doporučujeme vám zvolit oslovení „Vážená kolegyně, vážení kolegové“.
Poslední užití: 30.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11820
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit předsednictvo – „Vážené předsednictvo“, nebo „Vážení členové předsednictva“?
Klíčové slovo: předsednictvo
Odpověď: Obě varianty považujeme za vhodné. Jen doplníme, že pokud v předsednictvu zasedají také ženy, je třeba do druhé formy oslovení zahrnout i je, např.: „Vážené členky, vážení členové předsednictva“.
Poslední užití: 4.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11817
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Mohu začít e-mail adresovaný panu řediteli pozdravem a oslovením „Dobrý den, pane Ing. Nováku“?
Klíčové slovo: ředitel; Ing.
Odpověď: V oslovení se dává přednost pracovní funkci před akademickým titulem, a proto doporučujeme zvolit oslovení „Vážený pane řediteli“. Pokud byste chtěla pro oslovení použít titul, pak by mělo mít podobu „Vážený pane inženýre“. Zkratky titulů se totiž v oslovení neužívají a pozdrav „Dobrý den“ se hodí do méně formální komunikace.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11815
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Musí se v oslovení v e-mailu užívat i příjmení (Vážený pane Nováku), nebo ho lze vynechat (Vážený pane)?
Odpověď: Píšeme-li konkrétnímu příjemci, je zdvořilé oslovit ho příjmením (Vážený pane Nováku). Forma oslovení bez příjmení se užívá, pokud nevíme přesně, kdo bude zprávu číst. Pak se ovšem obracíme na potenciálního adresáta i adresátku, např. „Vážená paní, vážený pane“.
Poslední užití: 5.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Je pravda, že se při oslovování nepoužívají vysokoškolské tituly uváděné za jménem (např. MBA, Ph.D.)?
Odpověď: To pravda není. Oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem, nezáleží na tom, zda je umístěn před jménem, nebo za ním.
Poslední užití: 15.3.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11812
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Kolegu má před jménem titul Mgr. a za jménem titul Ph.D. Přepokládám, že ho mám v e-mailu oslovit „pane magistře“, protože titulem za jménem se neoslovuje. Je to tak?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: V uvedeném případě je náležitá forma oslovení „pane doktore“. Oslovujeme totiž nejvyšším dosaženým titulem, nezáleží na tom, zda je umístěn před jménem, nebo za ním.
Poslední užití: 15.3.2018
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #6946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11779
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Budu psát e-mail náměstku primátora. Když jsem s ním hovořila po telefonu, tykali jsme si a oslovovala jsem ho jeho trampskou přezdívkou, protože se dobře známe. Nyní váhám, jak ho mám oslovit, když mu píšu ve věci úřední. Asi „Vážený pane náměstku“? Je totiž pravděpodobné, že mou zprávu přepošle někomu jinému, kdo se pak bude mou žádostí zabývat.
Klíčové slovo: náměstek primátora
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka, přesahuje do oblasti etikety. Nicméně se domníváme, že pokud dotyčného kontaktujete ohledně úřední/pracovní záležitosti, jejíž řešení navíc může být předáno jeho spolupracovníkům, je vhodné zvolit oslovení funkcí „Vážený pane náměstku“, nikoliv přezdívkou, jejíž užití se hodí pro neformální a neoficiální komunikaci.
Poslední užití: 19.7.2017
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11778
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v dopise či e-mailu oslovit náměstka primátora – „Vážený pane náměstku“, nebo „Vážený pane náměstku primátora“?
Klíčové slovo: náměstek primátora
Odpověď: Doporučujeme oslovit adresáta funkcí bez specifikace, tj. „Vážený pane náměstku“.
Poslední užití: 19.7.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Budu posílat dopis nebo e-mail úřednici Janě Novákové, která má za jménem titul DiS. a pod podpisem uvedla pracovní funkci „referent – zahradní architekt“. Přemýšlím, jak ji oslovit. Oslovení „Vážená diplomovaná specialistko“ nepovažuji za vhodné, tak bych možná mohla napsat „Vážená paní referentko“?
Klíčové slovo: DiS.; referent; referentka
Odpověď: Titul DiS. se při oslovování nepoužívá, užívají se až (vyšší) akademické tituly, varianta „Vážená diplomovaná specialistko“ je tedy opravdu nevhodná. Oslovení funkcí „Vážená paní referentko“ je zcela v pořádku. Jako další možnost se nabízí oslovení příjmením „Vážená paní Nováková“.
Poslední užití: 19.7.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.