Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1056 [Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/12, položky: 1-10/116
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11328
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Doporučíte mi knihu diktátů?
Klíčové slovo: diktát
Odpověď: Jazyková poradna vám může poradit, jakými jazykovými příručkami se máte řídit, didaktické pomůcky je však vhodnější konzultovat s pedagogy. Doporučujeme vám navštívit stránky Asociace češtinářů (ascestinaru.cz) a zkusit zde vyhledat doporučené cvičebnice.
Poslední užití: 29.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11307
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Najdu spřežky ve slovnících?
Klíčové slovo: spřežka
Odpověď: Ano, součástí hesláře výkladových slovníků jsou i spřažené výrazy.
Poslední užití: 26.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11306
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Najdu na vašich stránkách informace ke spřežkám?
Klíčové slovo: spřežka
Odpověď: Doporučujeme vám nahlédnout do Internetové jazykové příručky (prirucka.ujc.cas.cz), ta kromě mnoha dalších informací obsahuje i výklad ke spřaženým výrazům, ve slovníkové části pak rovněž jednotlivá heslová slova, která mají povahu spřežky.
Poslední užití: 26.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11300
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Mohu někde prohlížet slovníková hesla z první poloviny 20. století?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Příruční slovník, který vycházel v letech 1935–1957, je dostupný na: https://psjc.ujc.cas.cz/, přístupný je rovněž přes sekci Elektronické slovníky a zdroje na webových stránkách Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11299
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu informace o místních jménech, například o názvu vesnice?
Klíčové slovo: onomastika
Odpověď: Poučení o místních jménech najdete buď publikaci Aleny Polívkové Naše místní jména a jak jich užívat, nebo můžete zkusit dané jméno vyhledat v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 10.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11258
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jak mohu pomocí slovníků zjistit, kdy bylo nějaké slovo v češtině poprvé užito?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: U nové vrstvy slovní zásoby můžete jednotlivá slova vyhledávat ve slovnících neologismů (viz příručky Nová slova v češtině 1, 2), popřípadě v databázi nových slov Neomat (neologismy.cz). U starších výrazů je nutné porovnávat hesláře výkladových slovníků (jejich soupis naleznete v sekci elektronických slovníků a zdrojů na webové stránce ÚJČ, ujc.cas.cz).
Poslední užití: 23.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11211
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu pravidla k psaní velkých písmen u slov debetní karta, smlouva, partner?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pravidla psaní velkých písmen se zaměřují především na ty skupiny pojmenování, které jsou chápány jako vlastní jména. Výrazy, které uvádíte, jsou však chápány jako obecná jména, tudíž v jejich případě píšeme počáteční písmeno malé. K této oblasti vám můžeme doporučit Internetovou jazykovou příručku či publikaci Psaní velkých písmen v češtině. V nich najdete kromě výkladu k psaní velkých písmen i případy, v nichž se často chybuje a kdy je namístě psaní malého počátečního písmene.
Poslední užití: 30.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11208
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: V jaké příručce najdu informace o psaní velkých písmen u reálií souvisejících s Rakousko-Uherskem?
Klíčové slovo: Rakousko-Uhersko
Odpověď: Doporučujeme vám knihu Psaní velkých písmen v češtině (nakladatelství Academia, 2015).
Poslední užití: 28.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu výklad o psaní čárky u infinitivních konstrukcí?
Klíčové slovo: infinitivní konstrukce
Odpověď: Doporučujeme vám vyhledat patřičný výklad v Internetové jazykové příručce (příručka.ujc.cas.cz), kapitola Pravopis – interpunkce (podkapitola Psaní čárky v infinitivních konstrukcích), popřípadě můžete nahlížet do zveřejněných odpovědí v Databázi jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz), které vyhledáte buď podle bližších kategorií a typů dotazů, nebo pomocí klíčových slov.
Poslední užití: 3.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10993
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde je možné vyhledat, zda je v současnosti užíváno přirovnání „silný jako bříza“?
Klíčové slovo: přirovnání
Odpověď: Pokud dané přirovnání nenaleznete v Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání od Františka Čermáka a kolektivu, můžete je zkusit vyhledat v databázi Českého národního korpusu, nejlépe v nejnovější verzi syn v8.
Poslední užití: 19.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.