Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #294 [Příručky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 43/46, položky: 421-430/458
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Můžete někde zjistit, zda se spojení škoda lásky užívalo před uvedením stejnojmenné písně, tj. před rokem 1934?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Zjistit podobnou informaci je bohužel velmi obtížné. Jednou z mála možností je zkusit vyhledat výskyty tohoto spojení v Novočeském lexikálním archivu na adrese https://bara.ujc.cas.cz/psjc/.
Poslední užití: 23.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ
Konkrétní dotaz: Jsou autoři výkladových slovníků češtiny soukromé osoby, nebo jsou slovníky vytvářeny za Ústav pro jazyk český?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky, jako jsou například Slovník spisovného jazyka českého nebo Slovník spisovné češtiny pro školy a veřejnost, vznikaly (a v případě aktuálně vytvářeného Akademického slovníku současné češtiny vznikají i v současnosti) jako zaměstnanecká díla ÚJČ.
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Bude nový výkladový slovník češtiny vydán i v tištěné podobě?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Primární podoba Akademického slovníku současné češtiny je elektronická, zatím bohužel nedokážeme říci, zda a kdy bude ASSČ vydán i knižně.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jaký je nejnovější výkladový slovník češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední úplný výkladový slovník je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. V současnosti se připravuje Akademický slovník současné češtiny. K 1. 11. 2019 byla na adrese www.slovnikcestiny.cz dostupná k prohledávání hesla s náslovím a- a b-.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Zdá se mi, že v češtině převažují speciální slovníky, ale chybí moderní slovník češtiny. Chystá se nějaký nový?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V současnosti vzniká moderní výkladový slovník češtiny, Akademický slovník současné češtiny. K 1. 11. 2019 byla na adrese www.slovnikcestiny.cz dostupná k prohledávání hesla s náslovím a- a b-.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Proč je Slovník spisovné češtiny uveden s dovětkem pro školu a veřejnost? Mimo školu se nemá používat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Tento slovník je kromě školní výuky určen i široké veřejnosti, proto je v jeho názvu zahrnuta i ona veřejnost.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Co obsahuje Slovník jazyka českého od autorů Váši a Trávníčka? Jen spisovnou češtinu?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Jde o slovník, jehož jádro představuje spisovná slovní zásoba, ale zahrnuje i nespisovná slova, která náleží například k nářečí.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník jazyka českého. Váša – Trávníček. 1937, 1941.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4017
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce je popsána změna g v j? (Např. Gelinek v Jelinek.)
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výklad najdete v příručkách týkajících se vývoje jazyka.
Poslední užití: 16.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4002
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co znamená v Českém etymologickém slovníku J. Rejzka zkratka r. d.?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Uvedená zkratka znamená, že jde o výraz doložený v ruských dialektech (nářečích).
Poslední užití: 27.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co znamená v Českém etymologickém slovníku J. Rejzka značka šipka dolů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Šipka dolů zde značí odkaz na heslo, které po konkrétním hesle následuje.
Poslední užití: 27.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.