Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #294 [Příručky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/43, položky: 21-30/426
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12513
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu, s jakou předložkou se pojí slovo průvodce?
Klíčové slovo: vazebnost
Odpověď: Z tištěných publikací vám dále můžeme doporučit Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Doklady k užití slova průvodce (i patřičné vazby) uvádějí i výkladové slovníky, konkrétně Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny.
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12508
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje česko-anglický frekvenční slovník?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: Jazyková poradna se zaměřuje na češtinu, proto nemá k dispozici komplexní přehled současných překladových slovníků. Je pravda, že jedním z aspektů při jejich tvorbě je i frekvence jednotlivých slov, nelze však tvrdit (pokud nejde o frekvenční překladový slovník), že lexikon o rozsahu 5000 slov obsahuje 5000 nejužívanějších výrazů, neboť hledisek při sestavování slovníkového hesláře je mnohem více.
Poslední užití: 6.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12507
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník pro cizince obsahující 5000 nejpoužívanějších slov?
Klíčové slovo: frekvence
Odpověď: Slova, která se v úzu vyskytují nejčastěji, obsahují frekvenční slovníky. Nejnovější je Frekvenční slovník češtiny od Nakladatelství Lidové noviny z roku 2004.
Poslední užití: 6.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12467
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Naznačuje pořadí variant uvedených v Internetové jazykové příručce i jejich preferenci? Například u hesla „nastálo“ je jako první uvedena podoba psaná dohromady. Je psaní zvlášť („na stálo“) méně doporučitelné?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Přestože pořadí má v jazykových příručkách často určitou výpovědní hodnotu (na prvním místě jsou například v Akademickém slovníku současné češtiny uváděny frekventovanější podoby), v případě spřežek, které se mohou psát i zvlášť, pořadí preferovanou podobu nenaznačuje. Jako heslové slovo je uvedena podoba psaná dohromady, protože je tak možné ji následně lépe vyhledat.
Poslední užití: 8.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12444
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o shodě, pokud je podmětem zájmeno nikdo? (Například: Nikdo nejsme spokojení.)
Klíčové slovo: shoda
Odpověď: Případům shody, kdy je podmětem zájmeno, se věnuje Internetová jazyková příručka (Složitější případy shody přísudku s podmětem, typ Každý jsme nějak nešťastný). Analogické příklady na shodu tohoto typu najdete rovněž v Databázi jazykových dotazů.
Poslední užití: 24.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12379
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Jak mám přepsat zápisky svých předků psané dialektem? Existuje na to nějaká norma? Jde o text bez diakritiky a velkých písmen. Nechci ho převádět do spisovného jazyka, jen aby byl čitelný.
Klíčové slovo: dialekt
Odpověď: Existují příručky, které se věnují jednotlivým nářečím, ty se však zaměřují zejména na jeho lexikum. Pro daný text vám sice nemůžeme nabídnout konkrétní doporučení, inspiraci, jak pracovat s nářečním textem, však možná naleznete v elektronicky dostupném Českém jazykovém atlasu.
Poslední užití: 3.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český jazykový atlas. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12342
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: V jakém nakladatelství byl vydán slovník cizích slov?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Nový akademický slovník cizích slov vydalo nakladatelství Academia.
Poslední užití: 8.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12341
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: U hesla kvazi v Internetové jazykové příručce jsem nenašla odkaz na Slovník spisovného jazyka českého. Proč?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) popisuje heslové slovo quasi, s odkazem na podobu kvazi. Internetová jazyková příručka (IJP) zachycuje pouze (novější) podobu kvazi, proto tato dvě hesla v SSJČ a IJP nejsou propojena.
Poslední užití: 8.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12320
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o podobách rodných jmen?
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: Doporučujeme vám příručku M. Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat?, v roce 2017 vyšlo již 6. vydání této publikace.
Poslední užití: 5.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje normativní příručka pro technické vědy?
Klíčové slovo: technický slovník
Odpověď: Jazyková poradna se zaměřuje na podávání informací o jazyce, proto nemáme podrobnou znalost všech příruček, které jsou pro daný obor vnímány jako normativní. Můžeme však uvést, že při poradenské praxi běžně užíváme osmisvazkový Technický slovník naučný, který v roce 2002 vydalo nakladatelství Encyklopedický dům.
Poslední užití: 22.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.