Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #294 [Příručky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 23/23, položky: 441-458/458
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3944
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje novější výkladový slovník než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, k dispozici je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978, 1994), od roku 2017 je možné vyhledávat V Akademickém slovníku současné češtiny (prozatím byla zveřejněna hesla s náslovím a- a b-), a to na adrese http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3933
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde jsou v české technické normě uvedeny zkratky pro slova pán a paní?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Tato informace je v ČSN 01 6910 v kapitole Zkracování slov a psaní zkratek (s. 19), příklad 1 a příklad 8 v kap. 7.1.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3932
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč jsem nenašla v Internetové jazykové příručce slovo nepravděpodobnost? Znamená to, že se neužívá?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Mnoho slov se záporkou ne- slovníky neuvádějí, aniž by to znamenalo, že se dané výrazy neužívají. Internetová jazyková příručka má asi 100 000 hesel, přes postupné rozšiřování nikdy nemůže obsáhnout celou slovní zásobu.
Poslední užití: 2.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3925
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu, jaké jsou jazykové funkce?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Podrobné informace k funkcím jazyka podává Nový encyklopedický slovník češtiny (https://www.czechency.org/slovnik/).
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje norma pro psaní dramatických textů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Není nám známo, že by tato speciální norma existovala. I u dramatických textů doporučujeme řídit se platnou normou pro úpravu dokumentů.
Poslední užití: 11.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník nadávek?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, existuje příručka s názvem Velký slovník sprostých slov. (K. J. Obrátil, 1939, 2015) Rovněž je možné vyhledávat ve Slovníku nespisovné češtiny (2006), který obsahuje slangové a další nespisovné výrazy.
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký slovník sprostých slov. Obrátil. 2015.
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3900
Užití:
1 2 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jakou doporučujete příručku pro správné psaní interpunkce?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Podrobné informace k psaní interpunkce i s mnoha příklady naleznete v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3894
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kterou popularizační příručku vydal kolektiv pracovníků jazykové poradny v roce 2016?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Jde o publikaci Čeština nově od A do Ž, knižní verzi úspěšného vzdělávacího kurzu, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách.
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Čeština nově od a do z. 2016. (platí od 2016)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3892
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu informace o zkratkách a jejich skloňování?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pojednání o zkratkách obsahuje Akademická příručka českého jazyka či Internetová jazyková příručka.
Poslední užití: 16.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3890
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu informace k zeměpisným jménům?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Seznam zeměpisných jmen obsahuje výkladový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, další informace k zeměpisným jménům najdete v knize Geografický místopisný slovník světa.
Poslední užití: 12.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Geografický místopisný slovník světa. 1999. (platí od 1999)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu informaci, zda se má určitý výraz psát dohromady?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Informaci o tom, zda jde o tzv. příslovečnou spřežku, nalezneme ve výkladových slovnících, např. ve Slovníku spisovné češtiny.
Poslední užití: 10.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3888
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu údaje o skloňování a časování ohebných slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výklad o tvarosloví ohebných slov obsahuje například Internetová jazyková příručka (prirucka. ujc.cas.cz), tyto informace jsou uváděny také v mluvnicích.
Poslední užití: 24.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3887
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jakou doporučujete příručku pro pravidla shody přísudku s podmětem?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme řídit se pravidly uvedenými v Internetové jazykové příručce v části věnující se větné stavbě.
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník citově zabarvených slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Není nám známo, že by tento slovník existoval, citově zabarvená slova jsou však běžnou součástí výkladových slovníků.
Poslední užití: 31.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3885
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje příručka pro správné oslovování funkcí či jménem?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Není nám známo, že by tato příručka existovala samostatně. Obecná doporučení a vzorové příklady naleznete v zásadách pro psaní korespondence a v platné normě pro úpravu dokumentů.
Poslední užití: 6.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3882
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jakou doporučujete příručku pro kultivovaný jazykový projev?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme řídit se zásadami uvedenými v elektronické Internetové jazykové příručce, popřípadě v tištěné Akademické příručce českého jazyka. Další doporučení naleznete na adrese http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/doporucena-literatura.html.
Poslední užití: 28.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #3880

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3881
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Kde je možné zakoupit Internetovou jazykovou příručku?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) je volně přístupná na adrese prirucka.ujc.cas.cz. Tištěná podoba výkladové části IJP – Akademická příručka českého jazyka – je k dostání v běžné síti knihkupectví.
Poslední užití: 19.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3880
Užití:
5 0 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje norma pro psaní dramatických textů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Není nám známo, že by tato speciální norma existovala. I u dramatických textů doporučujeme řídit se platnou normou pro úpravu dokumentů.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.