Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #294 [Příručky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/46, položky: 21-30/458
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13276
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu výklad k psaní velkých písmen ve slově m/Montessori?
Klíčové slovo: montessori škola
Odpověď: Dané problematice se věnuje jeden ze zajímavých dotazů, který najdete ve stejnojmenné rubrice na webových stránkách ÚJČ, konkrétně na adrese https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/210506-zajimave-dotazy-montessori.html.
Poslední užití: 30.6.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13261
Užití:
1 2 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Je Česká technická norma (ČSN 01 6910) dostupná na internetu?
Klíčové slovo: online; on-line
Odpověď: Bohužel, ČSN 01 6910 veřejně dostupná není, je třeba si ji objednat na stránkách vydavatele technických norem Technor (https://www.technicke-normy-csn.cz/).
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13260
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace ke zvýrazňování v textu (např. k tučnému písmu)?
Klíčové slovo: tučné písmo; vyznačování
Odpověď: Informace tohoto druhu najdete v České technické normě (ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory), konkrétně v kapitole 10 týkající se vyznačování.
Poslední užití: 21.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13259
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je někde dostupná příručka vysvětlující principy skloňování jmen a příjmení cizího původu?
Klíčové slovo: oslovení 5. pádem
Odpověď: Doporučujeme vám využívat Internetovou jazykovou příručku (příručka.ujc.cas.cz). V její výkladové části najdete přehledný výklad ke skloňování osobních jmen, mužských i ženských, českého i cizího původu.
Poslední užití: 21.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13251
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Do kterého písmene je zveřejněn Akademický slovník současné češtiny?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: K červenci 2023 byla v rámci Akademického slovníku současné češtiny zveřejněna hesla s náslovím A–G.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13250
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Je Akademický slovník současné češtiny nejaktuálnější slovník?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Z hlediska data publikování je Akademický slovník současné češtiny skutečně slovníkem nejnovějším. K červenci 2023 byla však zatím zveřejněna hesla s náslovím A–G. Naposledy kompletně zveřejněným slovníkem tak zatím zůstává Slovník spisovné češtiny (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13249
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Je Slovník spisovné češtiny aktuální, respektive novější než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny vznikl později (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009) než starší Slovník spisovného jazyka českého (ten nejprve vyšel ve čtyřech svazcích, a to mezi lety 1960–1971, jeho druhé, nezměněné, osmisvazkové vydání bylo v roce 1989). Slovník spisovné češtiny je také aktuální kompletní výkladový slovník. V současné době je také připravován a od roku 2017 zveřejňován Akademický slovník současné češtiny.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13248
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co se ve Slovníku spisovného jazyka českého označuje křížkem?
Klíčové slovo: značka
Odpověď: Ve Slovníku spisovného jazyka českého se křížkem označují výrazy hodnocené jako zastaralé (tj. slova a slovní spojení, která podle tvůrců slovníku označují jevy a předměty odkazující k dřívější, již neaktuální kulturně-společenské situaci).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: K čemu odkazují zkratky „dř.“ a „zast.“ užité ve Slovníku spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsou zkratkou „dř.“ označována slova a spojení, která se vztahují k zanikajícím či zcela zaniklým jevům, typickým pro některé z dřívějších historických období, nebo která označují předměty dnes už neužívané. Zkratka „zast.“ je v SSJČ užívána u slov, která označovala jevy a předměty, které např. odkazovaly k dřívější, již neaktuální kulturně-společenské situaci (proto je užita např. u spojení „měšťanská škola“).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13241
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jaký etymologický slovník doporučujete užívat?
Klíčové slovo: etymologický slovník
Odpověď: Doporučujeme vám například Český etymologický slovník Jiřího Rejzka. Ten je aktuálně nejnovějším slovníkem tohoto druhu.
Poslední užití: 27.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.