Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #8 [Ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/131, položky: 11-20/1301
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13345
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu, že po oslovení v korespondenci, které je zakončeno čárkou, je třeba na dalším řádku začít malým písmenem?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Tato skutečnost vyplývá jednak z obecných pravidel pro psaní interpunkce, jednak z příkladů korespondence, které uvádějí závazné a důvěryhodné příručky, jako je např. ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
Poslední užití: 6.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Můžete mi říci, zda je následující citát od R. Kiplinga správně?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Jazyková poradna vám může potvrdit jazykovou správnost určitého citátu, přesnost jeho znění však doporučujeme ověřit v jiných zdrojích, popřípadě doporučujeme danou problematiku konzultovat s odborníkem na literaturu.
Poslední užití: 8.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: literární vědci.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve kterém slovníku najdu význam slovesa žádat?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Výklad významu daného slovesa přinášejí Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Oba slovníky jsou přístupné přes heslo žádat v Internetové jazykové příručce (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BE%C3%A1dat).
Poslední užití: 20.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13334
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Je aplikace Geoprohlížeč veřejně přístupná?
Klíčové slovo: Geoprohlížeč
Odpověď: Ano, do aplikace, kterou spravuje Zeměměřický úřad, je možné přistupovat přes veřejnou webovou stránku https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/.
Poslední užití: 20.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#13333
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na špatnou úroveň češtiny v médiích
Konkrétní dotaz: Zdá se mi, že někteří rozhlasoví moderátoři mluví příliš rychle.
Klíčové slovo: rozhlas
Odpověď: Ano, z hlediska komunikace má tempo řeči velmi důležitou úlohu a přiměřená rychlost mluveného projevu má zásadní roli pro jeho srozumitelnost.
Poslední užití: 7.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13332
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaké dotazy lze klást jazykové poradně?
Konkrétní dotaz: Posoudí jazyková poradna stylistiku kratšího textu? Potřebuji nějakého znalce.
Klíčové slovo: slohový rozbor
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna se posuzování textů z hlediska stylu nevěnuje. Není nám ani známo, že by se některý ze soudních znalců zaměřoval právě na tuto problematiku. Doporučujeme vám obrátit se např. na jazykového redaktora.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Školní výuka
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo postupovat při zadávání slohových prací, aby byly instrukce pro studenty jednoznačné?
Klíčové slovo: slohová práce
Odpověď: Jazykové poradna není didaktické pracoviště, proto se nemůže k dané problematice vyjádřit. Doporučujeme vám obrátit se například na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13330
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané jazykové aplikace?
Konkrétní dotaz: Je generátor oslovení na webové stránce sklonuj.cz důvěryhodný?
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Bohužel za důvěryhodnost uvedeného zdroje nemůžeme ručit. Není nám známo, kdo je jeho autorem, a už pouhá zběžná sonda do generování tvarů pátého pádu dokládá značnou chybovost tohoto nástroje.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13329
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Volá do jazykové poradny hodně lidí?
Klíčové slovo: telefon
Odpověď: Zájem o telefonické poradenství je soustavný, jeho intenzita různá, nižší vytížení poradny bývá například o letních prázdninách. Průměrně během jednoho dopoledne (v čase 10–12 hod.) do jazykové poradny zavolá 15–20 zájemců o radu, často s více dotazy.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13328
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Jazyková poradna zahájila svou činnost v roce 1936. Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze spolu s redakcí časopisu Naše řeč tehdy se souhlasem III. třídy České akademie věd a umění zřídila zvláštní sekci, jejímž účelem bylo „poskytovati za mírný poplatek radu i pomoc v otázkách jazykových každému, kdo se na ni obrátí“ (Naše řeč, 4–5/1936, s. 119). Další informace o jazykové poradně naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/co-je-jazykova-poradna.html.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.