Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #8 [Ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/261, položky: 1-5/1301
Stav:
#13393
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přípustnost porušení normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které ve svých názvech záměrně užívají podobu s krátkým e, tedy „atelier“? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: České výkladové slovníky, Internetová jazyková příručka i Pravidla českého pravopisu uvádějí pouze podobu s dlouhým é, ateliér. To, co jazykové příručky uvádějí, jsou však jen doporučení, za jejich nedodržování nehrozí z hlediska legislativy žádné sankce. Není nijak neobvyklé, že se v názvech určitých typů organizací, jako jsou např. restaurace, prodejny, divadla apod., z různých důvodů (které jsou často nejazykové, ale jde o motivaci např. marketingovými důvody) objevují i slova, která mají nepočeštěnou podobu (např. restaurante, boutique, music hall aj.). Lze očekávat, že úprava takových způsobů zápisu bude ve výsledku působit komplikace, jelikož počeštěná podoba názvu již nebude odpovídat oficiálnímu jménu organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13388
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nerespektování normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které mají ve svých názvech záměrně malé počáteční písmeno? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: Podle českých pravopisných zásad jsou vlastní jména, tedy i názvy organizací (jako jsou např. divadla, galerie, ateliéry apod.) psána s velkým počátečním písmenem. Tato pravidla však mají charakter doporučení, a rozhodne-li se je někdo nerespektovat, nehrozí mu z právního hlediska žádná sankce. Je však velmi pravděpodobné, že takový způsob zápisu nezůstane nepovšimnut a že na něj ostatní uživatelé češtiny budou určitým způsobem reagovat, lze očekávat, že tyto reakce budou i negativní. Otázka, zda takový název v textu opravit, nemá snadné řešení. Pokud bude pisatel respektovat organizací užívanou podobu názvu, může být následně tento způsob zápisu vnímán jako jeho pravopisná chyba. Pokud pisatel podobný název „opraví“, může se naopak dočkat nežádoucí reakce ze strany dané organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace, jak se utvoří přídavné jméno přivlastňovací od jména Zoe?
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se pravidly uvedenými v Internetové jazykové příručce. Poučení o tvoření přivlastňovacích adjektiv od ženských osobních jmen najdete ve stejnojmenném oddílu zařazeném v oblasti slovotvorby (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=756).
Poslední užití: 29.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Můžete mi poskytnout vyjádření, zda určitá věta někoho ponižuje?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Ano, lze požádat o písemné vyjádření k určitému větnému celku a jeho možné významové interpretaci. Tato služba je však zpoplatněna. Více informací naleznete zde: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pracuji ve školství a nevím, jak mám vyučovat ukrajinské děti češtině.
Klíčové slovo: Ukrajina
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna není zaměřena na didaktickou problematiku. Doporučujeme vám obrátit se na pedagogy, kteří se věnují výuce češtiny jako cizího jazyka, popřípadě na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů, didaktici.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.