Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #8 [Ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/131, položky: 1-10/1301
Stav:
#13393
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přípustnost porušení normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které ve svých názvech záměrně užívají podobu s krátkým e, tedy „atelier“? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: České výkladové slovníky, Internetová jazyková příručka i Pravidla českého pravopisu uvádějí pouze podobu s dlouhým é, ateliér. To, co jazykové příručky uvádějí, jsou však jen doporučení, za jejich nedodržování nehrozí z hlediska legislativy žádné sankce. Není nijak neobvyklé, že se v názvech určitých typů organizací, jako jsou např. restaurace, prodejny, divadla apod., z různých důvodů (které jsou často nejazykové, ale jde o motivaci např. marketingovými důvody) objevují i slova, která mají nepočeštěnou podobu (např. restaurante, boutique, music hall aj.). Lze očekávat, že úprava takových způsobů zápisu bude ve výsledku působit komplikace, jelikož počeštěná podoba názvu již nebude odpovídat oficiálnímu jménu organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13388
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nerespektování normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které mají ve svých názvech záměrně malé počáteční písmeno? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: Podle českých pravopisných zásad jsou vlastní jména, tedy i názvy organizací (jako jsou např. divadla, galerie, ateliéry apod.) psána s velkým počátečním písmenem. Tato pravidla však mají charakter doporučení, a rozhodne-li se je někdo nerespektovat, nehrozí mu z právního hlediska žádná sankce. Je však velmi pravděpodobné, že takový způsob zápisu nezůstane nepovšimnut a že na něj ostatní uživatelé češtiny budou určitým způsobem reagovat, lze očekávat, že tyto reakce budou i negativní. Otázka, zda takový název v textu opravit, nemá snadné řešení. Pokud bude pisatel respektovat organizací užívanou podobu názvu, může být následně tento způsob zápisu vnímán jako jeho pravopisná chyba. Pokud pisatel podobný název „opraví“, může se naopak dočkat nežádoucí reakce ze strany dané organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace, jak se utvoří přídavné jméno přivlastňovací od jména Zoe?
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se pravidly uvedenými v Internetové jazykové příručce. Poučení o tvoření přivlastňovacích adjektiv od ženských osobních jmen najdete ve stejnojmenném oddílu zařazeném v oblasti slovotvorby (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=756).
Poslední užití: 29.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Můžete mi poskytnout vyjádření, zda určitá věta někoho ponižuje?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Ano, lze požádat o písemné vyjádření k určitému větnému celku a jeho možné významové interpretaci. Tato služba je však zpoplatněna. Více informací naleznete zde: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pracuji ve školství a nevím, jak mám vyučovat ukrajinské děti češtině.
Klíčové slovo: Ukrajina
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna není zaměřena na didaktickou problematiku. Doporučujeme vám obrátit se na pedagogy, kteří se věnují výuce češtiny jako cizího jazyka, popřípadě na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů, didaktici.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13382
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Konkrétní dotaz: Jazyková poradna by měla udělat osvětu mezi učiteli, aby se uměli orientovat v jazykových zdrojích.
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Předmětem hlavní činnosti ÚJČ je vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům. ÚJČ (ani jazyková poradna, jejíž provoz zajišťuje oddělení jazykové kultury) se nepodílí na přímém vzdělávání učitelů, na veřejnost však dlouhodobě působí doporučující osvětou, ať už v podobě popularizačních textů, či vystoupení v médiích, prostřednictvím přednášek pro veřejnost. Pracovníci ÚJČ se také v roli lektorů každoročně účastní Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou organizuje Akademie věd ČR.
Poslední užití: 21.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13381
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zajímavé dotazy / dotazy týdne
Konkrétní dotaz: Na koho se mohu obracet, pokud mám připomínky k rubrice Zajímavé dotazy?
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Autory jednotlivých příspěvků zveřejňovaných v rubrice Zajímavé dotazy jsou pracovníci oddělení jazykové kultury. Lze tedy kontaktovat buď rovnou autora/autorku (pod příspěvkem jsou jejich iniciály, celá jména a kontakty najdete na stránce oddělení jazykové kultury), nebo svou připomínku zaslat e-mailem do jazykové poradny (poradna@ujc.cas.cz).
Poslední užití: 21.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13373
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Můžu do jazykové poradny ještě někdy zavolat?
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Ano, na jazykovou poradnu se jistě můžete obracet opakovaně. Dotazy zodpovídáme každý všední den od 10 do 12 hodin. (V době letních prázdnin je provoz poradny omezen na úterý a čtvrtek, opět 10–12 hodin.)
Poslední užití: 6.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13370
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o shodě přísudku s podmětovými jmény lidičky, rodiče a koně?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku. Daná kapitola se jmenuje Shoda přísudku s podmětem jednoduchým (oddíl 2.3.1 Rodiče, lidičky, koně).
Poslední užití: 11.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13369
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Konkrétní dotaz: Je možné s jazykovou poradnou komunikovat po internetu?
Klíčové slovo: internet
Odpověď: Jazyková poradna funguje primárně po telefonu. Lze zažádat o písemné vypracování odpovědi na jazykový dotaz, tato forma poradenství je však zpoplatněna. Odpovědi na jazykové dotazy je možné vyhledávat také v databázi jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz) nebo v Internetové jazykové příručce (příručka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 14.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.