Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #8 [Ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/105, položky: 1-10/1041
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11362
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Vymyslel jsem si slovo, mohu ho nechat někam zapsat?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Bohužel, taková možnost není, zachycování a popis slovní zásoby funguje na jiných principech. Výběr (nových) slov do slovníku podléhá určitým odborným kritériím, kterých je více, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Koncepce slovníkových heslářů se pochopitelně odlišují také v závislosti na typu a rozsahu slovníku. Nové, dosud nezaužívané výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány do slovníků speciálních, neologických. Do slovníků se však nedostávají výrazy okazionální, vzniklé příležitostně, obvykle pro jedno konkrétní použití podmíněné kontextem.
Poslední užití: 13.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11361
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy došlo k následující změně jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Odkdy platí pravidlo, že před spojovacím výrazem „a tím“ není nutné psát čárku? Kdy došlo k této změně?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Aktuálně platná Pravidla českého pravopisu (vydání od 1993) se k psaní čárky před víceslovnými spojovacími výrazy se spojkou a vyjadřují v paragrafu 120, v němž uvádějí, že čárku před těmito výrazy píšeme, vyjadřují-li jiný významový vztah než prostě slučovací. Do uvedených příkladů však spojovací výraz „a tím“ nezahrnují. Toto pravidlo zpřesňuje a doplňuje Internetová jazyková příručka (od 2008, v tištěné podobě Akademická příručka českého jazyka 2014, 2019), která ke spojovacímu výrazu „a tím“ uvádí: „Stojí li spojka a ve spojení se zájmenem tím, zpravidla lze větu chápat také tak, že jde o zájmeno odkazující na obsah předchozí věty, a zvolit i psaní bez čárky: Člověk přírodu přetváří(,) a tím ji přizpůsobuje svým potřebám.“ Není to tedy tak, že by se v posledních letech změnilo dříve vytvořené pravidlo, avšak v rámci kodifikačních příruček (mezi nimiž mají PČP i IJP své místo) bylo dané pravidlo zpracováno podrobněji s ohledem na typ spojovacích výrazů a jejich rozdílné hodnocení.
Poslední užití: 15.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11348
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Nemohl jsem se do jazykové poradny dlouhou dobu dovolat.
Klíčové slovo: telefon
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna bývá občas velmi vytížená. Zájem tazatelů je značný. Doporučujeme vám v takovém případě volání opakovat.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11347
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Co se vše říká v jazykových zákonech cizích zemí?
Klíčové slovo: jazykový zákon
Odpověď: Bohužel, toto není jazyková otázka, ale právní záležitost. Doporučujeme vám danou problematiku konzultovat s právníky.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#11346
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na anglicismy v češtině
Konkrétní dotaz: Vadí mi, že mnoho prodejen označuje prodávané zboží cizími slovy
Klíčové slovo: anglicismus
Odpověď: Volba názvů pro nabízené zboží je zcela na rozhodnutí majitele obchodu. Česká republika nemá jazykový zákon, proto ani nelze užívání češtiny ve veřejném prostoru nařizovat či vymáhat.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11345
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Musí majitel restaurace, kterou chce nazvat Radegastovna, splnit nějaké podmínky dané firmou Radegast?
Klíčové slovo: právní názor
Odpověď: Bohužel, toto není jazyková otázka, ale právní záležitost. Doporučujeme vám danou problematiku konzultovat s právníky.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Které země mají jazykový zákon?
Klíčové slovo: jazykový zákon
Odpověď: Bohužel, tuto otázku je třeba konzultovat s odborníky na právní problematiku. Česká republika jazykový zákon nemá, jiné evropské země však ano: např. od roku 1995 vstoupil v platnost zákon o státním jazyce na Slovensku, kterým se upravuje používání státního jazyka ve veřejném styku a odlišuje se jeho postavení od ostatních jazyků; dalším státem, který má jazykový zákon je např. Ukrajina, kde byl v roce 2019 přijat zákon o ukrajinštině jakožto jediném státním jazyce.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#11343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na anglicismy v češtině
Konkrétní dotaz: Vadí mi, že v tomto státě neplatí, že název firmy musí být v češtině, a tak tu máme různé grilly apod. Jaký má na to Ústav pro jazyk český názor?
Klíčové slovo: anglicismus
Odpověď: Ve vašem případě nejde o otázku jazykovou, ale právní. Povinné údaje pro označení provozovny určuje živnostenský zákon (tj. uvedení obchodní firmy nebo názvu, jméno a příjmení podnikatele ap.). Co je nám známo, vývěsní štíty a různé poutače jsou zcela na zvážení majitele provozovny. Česká republika nemá jazykový zákon, proto ani nelze užívání češtiny ve veřejném prostoru nařizovat či vymáhat.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11339
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak probíhají změny jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Jak se nějaké slovo stane kodifikovaným?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Zjednodušeně řečeno je slovo uživateli jazyka vnímáno jako kodifikované poté, co je zařazeno do kodifikačního zdroje, obvykle výkladového slovníku, v němž je kvalifikováno jako spisovné. Tomu, aby byl určitý jazykový prostředek ohodnocen autory slovníku jako spisovný, předchází analýza jazykového materiálu a následná odborná diskuse, obvykle v recenzovaném časopise. Podrobnější vhled do problematiky nabízí Nový encyklopedický slovník češtiny v heslech věnujících se kodifikaci a spisovnosti.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11337
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vzdělávací a popularizační aktivity ÚJČ
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká možnost doučování češtiny?
Klíčové slovo: školení
Odpověď: Ústav pro jazyk český je vědecké pracoviště, jeho primární činností je vědecký výzkum. Z kapacitních důvodů podobné služby nenabízíme, na různé kurzy a doučování češtiny se zaměřují různé školicí instituty. Na vyžádání však ÚJČ pořádá přednášky a školení zaměstnanců jiných institucí (ministerstev, úřadů ap.). ÚJČ zároveň průběžně pořádá přednášky pro veřejnost, například v rámci vědeckých festivalů jako je Týden vědy a techniky AV ČR.
Poslední užití: 26.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.