Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1313 [Prvky řazení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#12856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Pokud je součástí doplňku hesla datum, měl by být uveden rok, případně měsíc a rok, nebo celé datum včetně dne?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Na tento dotaz nelze odpovědět, míra podrobnosti uvádění dat záleží na autorovi textu. Není nám známo, že by v dané oblasti existoval jakýkoliv úzus.
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Měly by stát doplňky hesla v 1. pádě, nebo mohou mít jiný tvar (např. Česko, nebo v Česku)?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Norma ČSN 97 6030 Abecední řazení neuvádí pro danou problematiku konkrétní doporučení, ale ze zde uvedeného příkladu vyplývá, že se doplňky hesla obvykle užívají v 1. pádě (heslo Česká Rybná, doplněk okr. Chrudim).
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12852
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem je doporučeno psát doplňky hesla (např. heslo Orlík s doplňkem zámek)? Uvádí se před heslem, nebo za heslem? Jsou od hesla odděleny nějakou interpunkcí?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Norma ČSN 97 6030 Abecední řazení doporučuje v abecedních seznamech uvádět doplňky za heslem, přičemž je lze uvést v závorce, např. Orlík (zámek), nebo je lze oddělit čárkou, např. Orlík, zámek, či pomlčkou, např. Orlík – zámek.
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?