Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 46/47, položky: 451-460/461
Stav:
#1095
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je město Duma?
Klíčové slovo: Duma; Dúmá
Odpověď: Jazykové příručky město neuvádějí, ale podle zakončení na -a doporučujeme řadit město k ženskému rodu. Pokud by se jednalo o syrské město Dúmá, pak je možné ho skloňovat stejně, případně ponechat jméno nesklonné (vzhledem k zakončení na -á).
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1070
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký tvar je správný v 5. pádě jména Surovec?
Klíčové slovo: Surovec
Odpověď: V tomto případě je možné použít tvary Surovče i Surovci.
Zvažované varianty:
Surovče Surovci
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1067
Užití:
2 2 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. pádu jednotného čísla vlastního jména Maria?
Klíčové slovo: Maria
Odpověď: V 7. pádě jednotného čísla má jméno Maria tvar Marií, skloňujeme jej podle vzoru „růže“. Bylo by možné skloňovat jméno také podle vzoru „žena“ a použít tvar s Mariou, ale je to méně obvyklé.
Poslední užití: 16.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 2 Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1066
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 3. pádu čísla jednotného jména Josefa?
Klíčové slovo: Josefa
Odpověď: Tvar 3. pádu čísla jednotného je Josefě podle vzoru „žena“.
Zvažované varianty:
Josefě Josefe
Poslední užití: 16.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1063
Užití:
1 2 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 5. pádu jednotného čísla jména Kamen?
Klíčové slovo: Kamen
Odpověď: Vlastní jméno Kamen má v 5. pádě tvar Kamene podle vzoru „pán“.
Zvažované varianty:
Kameni Kamene
Poslední užití: 21.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak zní tvar 7. pádu jednotného čísla vlastního jména Pešice?
Klíčové slovo: Pešice
Odpověď: V 7. pádě jednotného čísla má slovo tvar Pešicem podle vzoru „soudce“, případně podle skloňování zájmenného.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1025
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak zní tvar 6. pádu slovenského křestního jména Modra?
Klíčové slovo: Modra
Odpověď: Správný tvar je Modře podle vzoru „žena“ - „ženě“.
Zvažované varianty:
Modře Modré
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1 Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1010
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správný tvar 2. p. „Suchdola“, nebo „Suchdolu“ a v 6. p. „v Suchdole“, nebo „v Suchdolu“?
Klíčové slovo: Suchdol
Odpověď: Ve 2. p. je možné užít tvar 2. p. „Suchdola“ i „Suchdolu“ a v 6. p.„ Suchdole“ i „Suchdolu“.
Zvažované varianty:
Suchdolu Suchdola
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#978
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je správně v 6. p. „v Nymburku“, nebo „v Nymburce“?
Klíčové slovo: Nymburk
Odpověď: Tvary „Nymburce“ i „Nymburku“ jsou v 6. p. j. č. v pořádku.
Zvažované varianty:
Nymburku Nymburce
Poslední užití: 24.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#977
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je Olomouc?
Odpověď: Olomouc je primárně rodu ženského, ale v místním úzu se užívá i v rodě mužském.
Poslední užití: 24.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.