Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/47, položky: 11-20/461
Stav:
#12186
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký rod a číslo je název Bukovice? Je to ta Bukovice, nebo ty Bukovice? Jedná se o část obce v Písařově.
Klíčové slovo: Bukovice
Odpověď: Bukovice v Písařově je název ženského rodu v jednotném čísle: ta Bukovice. Obcí i městských částí s názvem Bukovice je však víc a ne ve všech případech se musí gramatická charakteristika shodovat. U některých částí jiných obcí může být název i v množném čísle (ty Bukovice). Informace o rodě a čísle nelze bohužel vždy dohledat v příručkách nebo v jazykových korpusech. Z hlediska zakončení -ice se může jednat o obě varianty. Srov. ta Sušice v Čechách a ty Sušice na Moravě nebo kolísání ta/ty Hostivice. Vždy záleží na věcné znalosti. Zda jde o jednotné, nebo množné číslo u konkrétního názvu (ať už jde o obec, nebo jen část obce). Pokud jde o obce, gramatické údaje lze dohledat v různých příručkách, např. Internetová jazyková příručka, Naše místní jména (A. Polívková). Jde-li o části obce, jazykové příručky neobsahují všechny názvy a úzus často není průkazný, proto je někdy třeba je zjišťovat přímo u místních úřadů.
Zvažované varianty:
ta Bukovice ty Bukovice
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: zjištěno z úzu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když oslovuju pána jménem Kubec, tak je správně tvar pane Kubče, nebo Kubec?
Klíčové slovo: Kubec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Kubec je pane Kubče, případně pane Kubci. Oba tvary jsou v pořádku. Oslovení pane Kubec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé, zvlášť pokud se jedná o formální komunikaci např. v e-mailu nebo v dopise.
Zvažované varianty:
Kubče Kubci Kubec
Poslední užití: 2.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Vždycky jsme si mysleli, že tvar 5. p. jména Pavelec je Pavelče, ale teď jsme si přečetli oslovení pane Pavelci. Je to správně?
Klíčové slovo: Pavelec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Pavelec je pane Pavelče, případně pane Pavelci. Oba tvary jsou v pořádku. Tvar Pavelče je původní a tvar Pavelci je novější, oba jsou však rovnocenné. Oslovení pane Pavelec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé.
Zvažované varianty:
Pavelče Pavelci Pavelec
Poslední užití: 10.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám ve 3. p. jména Štěpán Koukal použít tvar Štěpánovi Koukalovi, nebo Štěpánu Koukalovi?
Klíčové slovo: Štěpán Koukal
Odpověď: Doporučujeme použít druhou možnost: Štěpánu Koukalovi. Tvar Štěpánovi je z gramatického hlediska rovněž v pořádku, ale ze stylistického hlediska je vhodnější, aby nebyly bezprostředně za sebou dva tvary zakončené koncovkou -ovi. Proto se v případech, u nichž je to možné, doporučuje volit při kombinaci rodného jména a příjmení u rodného jména kratší tvar: Štěpánu.
Zvažované varianty:
Štěpánovi Štěpánu
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1. Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku; Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit pána se jménem Holec? Je chyba, pokud ho oslovím pane Holec?
Klíčové slovo: Holec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Holec je pane Holče, případně pane Holci. Oba tvary jsou v pořádku. Oslovení pane Holec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé, zvlášť pokud se jedná o formální komunikaci např. v e-mailu nebo v dopise.
Zvažované varianty:
Holec Holče Holci
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Měla bych psát „s Rudolfem Walterem“, nebo „s Rudolfem Waltrem“?
Klíčové slovo: Walter
Odpověď: Jména zakončená na -er občas kolísají ve výslovnosti: [valtr] - [valter]. Srov. Wolker: [volkr] - [volker]. Proto i v psané podobě se objevuje kolísání. Jsou možné podoby s -e-, ale i podoby bez -e-: s Rudolfem Walterem i Waltrem. Podrobněji o tomto typu jmen viz Internetová jazyková příručka, kapitola Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.
Zvažované varianty:
Walterem Waltrem
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 c) Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám napsat „s Ivo Žídkem“, nebo s „Ivem Žídkem“?
Klíčové slovo: Ivo Žídek
Odpověď: Jméno Ivo se skloňuje podle vzoru „pán“, ale ve spojení s příjmením může zůstat i nesklonné: s Ivo Žídkem i s Ivem Žídkem. V úzu je častější spíše podoba nesklonná.
Zvažované varianty:
Ivo Žídkem Ivem Žídkem
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] - 1 d) Jména zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měla skloňovat ženská jména typu Connie, Macie, Evie, která jsou zakončená na [í]?
Klíčové slovo: Macie, Connie, Evie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jména četli se zakončením [ije], pak bychom je skloňovali podle vzoru „růže“, např. Vidím Evii. Pokud je však na konci jména výslovnost [í], pak by jméno mělo zůstat ve všech pádech nesklonné.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Překladatel napsal jméno Katie [kejtí] ve 3. p. ve tvaru Katii (vykládal něco Katii). Je to tak správně? Já bych to nechal nesklonné.
Klíčové slovo: Katie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jméno četli se zakončením [ije], pak by byl tvar 3. p. Katii v pořádku. Pokud je však výslovnost [kejtí], pak by jméno mělo zůstat nesklonné.
Zvažované varianty:
Katie Katii
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat příjmení Rejlek v 5. p.? Je to pane Rejleku, nebo Rejlku?
Klíčové slovo: Rejlek
Odpověď: Původem česká jména zakončená na -ek mají ve všech pádech kromě prvního vypuštěné pohybné -e-: Rejlek - 2. p. Rejlka, 5. p. Rejlku apod. (podobně např. Sládek - Sládka, Sládku). Varianta s ponechaným -e- by přicházela v úvahu, pokud by např. nositelem jména byl cizinec. Nelze zcela vyloučit, že v rodině nositele jména je tradice nevypouštět pohybné -e-, ale tento způsob je méně pravděpodobný. Pokud variantu, kterou nositel jména preferuje, neznáme, doporučujeme použít tvary s vypuštěným pohybným -e-.
Zvažované varianty:
Rejleku Rejlku
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.