Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/24, položky: 21-40/461
Stav:
#12031
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název města Bologna?
Klíčové slovo: Bologna, Boloňa
Odpověď: Standardizační příručka Index českých exonym (2019), jejíž obsah je pro určité instituce (např. některá ministerstva) závazný, doporučuje podobu Boloňa. V tom případě by byly tvary nepřímých pádů Boloně, Boloni, Boloňou, Boloňu. Mimo situace, kde je standardizovaná podoba závazná, lze užít i podobu Bologna a v tom případě jsou tvary nepřímých pádů Bologne, Bologni, Bolognou, Bolognu. Pádové koncovky jsou tedy stejné, mění se pouze pravopisná podoba.
Zvažované varianty:
Bologni Boloni
Poslední užití: 7.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Bologna, Boloňa

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12030
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo skloňovat jméno historické postavy Bartolomeus Anglius?
Klíčové slovo: Bartolomeus Anglius
Odpověď: Pokud bychom toto jméno skloňovali antickým způsobem (to se dříve běžně dělo u polatinštělých příjmení), pak bychom po odtržení zakončení -us přidávali koncovky vzoru „pán“. U tohoto typu jmen však nelze vyloučit ani skloňování s mechanickým přidáváním koncovek vzoru „muž“ k celému základu jména. Podobně např. Pistorius - Pistoria i Pistoriuse. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde o středověkého učence a člena františkánského řádu, lze předpokládat spíše tvary s vypuštěným -us-.
Zvažované varianty:
Bartolomeuse Angliuse Bartolomea Anglia
Poslední užití: 7.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.3 b Antická jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12029
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak a jestli vůbec se skloňuje jméno skladatele Josquin Desprez. Viděla jsem příjmení Desprez nesklonné.
Klíčové slovo: Josquin Desprez
Odpověď: Při skloňování jmen se vychází z výslovnosti a zohledňuje se i jeho původ. Vzhledem k tomu, že podle příručky Čteme je správně? je výslovnost [žosken depre] s němým z na konci, jméno by se mělo v nepřímých pádech skloňovat podle vzoru „muž“: skladby Josquina Despreze. Podobně jako např. francouzská jména typu Marais [mare/maré] - 2. p. Maraise, Boulez [bule/bulé]- 2. p. Bouleze.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é] a v písmu na souhláskové písmeno (typ Maigret, Rabelais, Robbe-Grillet, Monet, Darrieux, Marais, Boulez, Neveux, Kavanagh)
Jazykový zdroj: Čteme je správně?. Honzák – Honzáková – Romportl. 2004. (platí od 2004)

ID související odpovědi: #11996

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12028
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Četl jsem v jednom textu tvar Masarykova jména v 7. p. Garrigeem. Není to špatně?
Klíčové slovo: Garrigue
Odpověď: Tato podoba skutečně není spisovná. Tvar 7. p. jména Garrigue je pouze s jedním e: Garriguem (Tomášem Garriguem Masarykem). Viz např. Internetová jazyková příručka
Zvažované varianty:
Garrigeem Garriguem
Poslední užití: 31.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Garrigue

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12027
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Čtu v jednom textu titulek „spojení mezi Mělníkem a Drážďanami“. Je ten tvar v pořádku? Mně to trhá uši.
Klíčové slovo: Drážďany
Odpověď: Jméno města Drážďany je pomnožné mužského rodu, proto tvar 7. p. má koncovku -y: Drážďany. U pomnožných jmen je někdy obtížné určit rod, proto občas dochází ke kolísání v některých pádech.
Zvažované varianty:
Drážďanami Drážďany
Poslední užití: 10.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Drážďany

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12017
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo skloňovat arabské jméno Bakau?
Klíčové slovo: Bakau
Odpověď: Mužské jméno Bakau se na základě svého zakončení na -au skloňuje podle vzoru „pán“: 2., 4. p. Bakaua, 3. p., 6. Bakauovi atd.
Poslední užití: 24.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au] - 1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑u, ‑ou, ‑au

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11950
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se správně skloňuje jméno Noah?
Klíčové slovo: Noah
Odpověď: Jméno, které končí na němé -h, se skloňuje tak, že se koncovky přidávají za celé jméno a v nepřímých pádech se -h- vyslovuje: Noah [noa] - Noaha, Noahovi, Noahem...
Poslední užití: 20.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 3. Jména zakončená ve výslovnosti na [a] a v písmu na souhláskové písmeno

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Skloňuje se u tohoto jména i ta část „y Saavedra“?
Klíčové slovo: Miguel de Cervantes y Saavedra
Odpověď: U tohoto typu jmen je možné skloňovat všechny části po předložce: Miguela de Cervantese y Saavedry, nebo je možné v souladu s původním předložkovým významem de (jak se užívalo u šlechtických přídomků) ponechat tuto část jména nesklonnou: Miguela de Cervantes y Saavedra. Chápání této části jména jako šlechtického přídomku, respektive jako předložky a místního jména, je však v současnosti oslabené a v úzu převažuje skloňování všech částí jména, jako by šlo o běžné příjmení.
Zvažované varianty:
y Saavedra y Saavedry
Poslední užití: 26.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11940
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když skloňuju jméno Oscar Wilde, vynechávám to koncové -e, nebo ho ponechávám? V divadle na programu měli Wildea, a já bych napsala Wilda.
Klíčové slovo: Wilde
Odpověď: Obojí způsob skloňování je možný (viz Internetová jazyková příručka). U jmen zakončených na němé -e dochází ke kolísání. Jde-li o jména známých osobností, někdy se určitá varianta ustálí jako základní, ale v tomto případě se ukazuje i podle dokladů v Českém národním korpusu, že se oba způsoby skloňování užívají téměř stejně často. Nedá se tedy říci, že by jedna podoba byla vhodnější.
Zvažované varianty:
Wildea Wilda
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Wilde

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11937
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je 6. p. jména Krchov? Krchovi, nebo Krchovovi?
Klíčové slovo: Krchov
Odpověď: 6. p. osobního jména Krchov je Krchovovi, protože koncovku -ovi přidáváme za celé jméno: Krchov + ovi. Pokud bychom použili tvar Krchovi, byl by odvozen od jména Krch.
Zvažované varianty:
Krchovi Krchovovi
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1 Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11934
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit ženu, která má dvojité příjmení Svoboda Nováková? Skloňuje se ta první část Svoboda?
Klíčové slovo: Svoboda Nováková
Odpověď: U zdvojených příjmení, jejichž první část je nepřechýlená a zakončená na -a, se obvykle skloňuje až část druhá (2. p. bez Svoboda Novákové), což znamená, že 5. p. takového příjmení je totožný s 1. pádem: Svoboda Nováková. Teoreticky by sice bylo možné utvořit tvar 5. p. jména Svoboda podle vzoru „žena“, ale v praxi se tento způsob neužívá.
Zvažované varianty:
Svoboda Nováková Svobodo Nováková
Poslední užití: 10.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 4 Víceslovná ženská příjmení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11931
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měl oslovit pan Květoň? Pane Květoňi, nebo pane Květoni?
Klíčové slovo: Květoň
Odpověď: Ve vyslovované podobě v obou variantách není rozdíl, obě se vysloví [kvjetoňi]. V psané podobě se měkkost hlásky ň vyjádří následujícím měkkým „i“. Proto píšeme „pane Květoni“.
Zvažované varianty:
Květoňi Květoni
Poslední užití: 16.11.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Historie a změny popisu tohoto jevu: příručky to obsahují implicitně, ale pravopisá podoba 5. p. jmen na -ň nikde explicitně uvedena není.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11930
Užití:
0 0 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo zacházet s novým názvem firmy Meta, původně Facebook? Jakého je rodu? A skloňuje se?
Klíčové slovo: Meta
Odpověď: Nové jméno společnosti Meta odkazuje na metaverzum (metaverse), tedy virtuální internetový svět, který společnost vytváří. V češtině má meta dvojí užití: jako samostatné slovo a jako první část složenin. Jako samostatné podstatné jméno se meta užívá ve dvou významech: 1. vytčený cíl; 2. značka pro cvičence při hromadných tělocvičných vystoupeních (viz Nový akademický slovník cizích slov). Jako první část složených slov je meta- řeckého původu a užívá ve významu „přes, za, po, s, mezi, vně, mimo“, např. metateze, metalingvistický, metakarpální apod. (viz Slovník spisovného jazyka českého). Nový název Meta odkazuje právě k tomuto druhému užití ve významech „za, mimo“, jde tedy o internetový svět, který je ještě za tím naším, mimo něj, jde dál než dosud. Pokud vycházíme z formy názvu, je řešení jednoduché. Název je zakončen na -a, tudíž jej lze bez problémů přiřadit k ženskému rodu a skloňovat podle vzoru „žena“ (2. p. j. č. Mety). Podobně jako názvy Billa, Kika či Tesla. Tento způsob zacházení se v úzu skutečně objevuje: Např. „Metu tak teď čeká vývoj dlouhé řady sociálních technologií, pro který chce v Evropě najmout bezmála 10 tisíc pracovníků. Nové logo Mety má mimo jiné reprezentovat ležatou osmičku, tedy symbol nekonečna“. Zároveň se však objevuje i nesklonná podoba. U ní z kontextu nelze rod zjistit: Např. „Kromě sociální sítě Facebook ponesou původní název také další služby, které pod Meta spadají. Facebook se mění v Meta. Facebook zveřejnil stránku, která jeho pojetí Meta s pomocí celé řady videí vysvětluje.“ Nesklonné užívání může být dáno jednak původem názvu, kterým je část složeniny s funkcí předložky, jež sama o sobě nemá gramatický rod a mluvčí to intuitivně promítají do nesklonnosti odvozeného názvu, jednak mylným předpokladem, že názvy firem a obchodních značek se neskloňují. V každém případě je zjevné, že gramatická charakteristika názvu zatím kolísá. To lze ilustrovat i na faktu, že v jednom textu se občas objevují oba způsoby užití: „Facebook už převlékl své aplikace do Mety … Všimli jste si této miniaturní novinky v aplikacích od Meta, nebo vůbec?“ Prozatím nelze říci, která varianta užití nakonec převáží, případně která je noremní, protože výskytů v úzu je zatím příliš málo na to, abychom to mohli posoudit. Většina dokladů je navíc v nominativu jmenovacím, tzn. název se pojí s opěrnými obecnými jmény typu firma, společnost, koncern, které se skloňují, ale samotné jméno zůstává nesklonné („Metaverse je nyní jádrem strategie společnosti Meta“). Teprve až bude k dispozici více dokladů užití názvu, bude možné říci, která varianta se stane noremní, případně zda budou obě podoby i nadále kolísat. Z praktického hlediska se však jeví jako výhodnější řídit se formálními aspekty a skloňovat výraz podle vzoru „žena“ jako jiné názvy firem, společností či obchodních značek: bez Mety, pro Metu, s Metou apod.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit pána, který se jmenuje Hudec? Oslovila bych ho Hudče, ale zdá se mi to divné.
Klíčové slovo: Hudec
Odpověď: Přestože se podoba Hudče může někomu zdát divná, je to zcela spisovný tvar 5. pádu: pane Hudče (stejně tak bychom oslovili obecným jménem lovec - lovče, stařec - starče apod.). Nověji je možné se vyhnout měkčení tím, že zvolíme koncovku -i: pane Hudci. I tato podoba je spisovná.
Zvažované varianty:
Hudče Hudci
Poslední užití: 16.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11928
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych vědět, jak se skloňuje jméno Darius. Je to příjmení klienta.
Klíčové slovo: Darius
Odpověď: Vzhledem k zakončení jména na -us, je možné jméno skloňovat tak, jak se skloňují původem latinská jména, tedy odtržením zakončení -us a přidáním koncovky vzoru „pán“ (2. p. Daria). Je však možné jméno skloňovat i pomocí přidávání pádových koncovek k celému jménu (vzhledem k zakončení na -s koncovky vzoru „muž“: 2. p. Dariuse). Volba varianty záleží na rodinné tradici nositele jména, případně u známějších nositelů na vžité podobě. Srov. např. Pistorius: Pistoria i Pistoriuse.
Zvažované varianty:
Dariuse Daria
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.3 b) Antická jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10957
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat název města Jílové u Prahy?
Klíčové slovo: Jílové u Prahy
Odpověď: Název Jílové je sice podstatné jméno středního rodu, ale formálně bychom ho měli skloňovat jako přídavné jméno vzoru „mladý“, proto doporučujeme psát: do Jílového u Prahy, k Jílovému u Prahy, v Jílovém u Prahy.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu - 2 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10956
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat mužské příjmení Rose [rous]?
Klíčové slovo: Rose
Odpověď: Jména zakončená ve výslovnosti na [s] skloňujeme podle vzoru „muž“: 2., 4. p. Rose [rouse], 3., 6. p. Ros(e)ovi, 5. p. Rosi, 7. p. Rosem.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.6 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10955
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Je v pořádku, když překladatelka při skloňování odsouvá -h a skloňuje jméno podle vzoru "žena" a vytváří přivlastňovací tvar Debořin?
Klíčové slovo: Deborah
Odpověď: Ano, je možné skloňovat jméno s němým -h na konci tak, že koncové -h odsouváme a přidáváme pádové koncovky místo něj: 2. p. Debory, Deboře. Tento způsob umožní jméno začlenit do morfologického systému a odlišit jednotlivé pádové tvary. Bylo by možné rovněž ponechat jméno nesklonné, protože v určitých situacích může být pro mluvčího/pisatele důležité zdůraznit, že dotyčné jméno je Deborah, nikoli Debora, a to kvůli jednoznačné identifikaci dané osoby.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1d Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska (typ Veronika, Hana, Uršula, Bertha, Jessica, Rebecca, Deborah)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10947
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám napsat ve 3. p. Milanu, nebo Milanovi Štanclovi?
Odpověď: Oba tvary jsou gramaticky v pořádku: Milanu i Milanovi. Rozdíl je pouze stylistický, protože v kombinaci s dalším jménem se doporučuje, aby se neopakovala koncovka -ovi dvakrát za sebou. Proto se u rodného jména volí tvar s koncovkou kratší: Milanu Štanclovi.
Zvažované varianty:
Milanu Štanclovi Milanovi Štanclovi
Poslední užití: 11.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10945
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by měl vypadat tvar 2. p. j. č. jména Boye [boje]?
Klíčové slovo: Boye
Odpověď: Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou souhlásku a -e se skloňují podle vzoru „soudce“, případně pomocí zájmenných koncovek: 2. p. Boye nebo Boyeho
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 1.1 Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.