Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #23 [Tvarosloví].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 98/98, položky: 971-979/979
Stav:
#972
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Je správně tvar 3. osoby čísla množného dokáží?
Klíčové slovo: dokázat
Odpověď: Sloveso dokázat se časuje podle vzoru „mazat“ a v této třídě sloves je ve 3. osobě množného čísla stylově neutrální tvar dokážou, tvar dokáží je považován spíše za knižní.
Zvažované varianty:
dokáží dokážou
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ (mažu – maži, ořu – orám, kryjí – kryjou)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#964
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Jaký je vztah rodu k tomu, zda jsou podstatná jména pomnožná nebo hromadná: ta mládež – ta ústa?
Klíčové slovo: ústa
Odpověď: Pomnožná podstatná jména mohou být trojího rodu: zájmeno ta vyjadřuje ženský rod v jednotném čísle u slova mládež, ale i střední rod v množném čísle u slova ústa. Na kategorii hromadného a pomnožného podstatného jména to vliv nemá.
Poslední užití: 10.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Rod podstatných jmen, Číslo podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#925
Užití:
1 0 0
Dotaz: Slovesa: příčestí
Konkrétní dotaz: Je správný tvar příčestí trpného od slovesa předpovědět předpovězen, nebo předpověděn?
Klíčové slovo: předpovědět
Odpověď: Kodifikovaný tvar je předpověděn. V praxi se však hojně uplatňuje i podoba předpovězen a podst. jm. předpovězení. Ani tyto podoby bychom neodmítali.
Zvažované varianty:
předpověděn předpovězen
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#917
Užití:
0 0 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Je správný tvar 3. osoby čísla množného prochází?
Klíčové slovo: procházet
Odpověď: Sloveso procházet časujeme podle slovesného vzoru „sázet“ a u sloves tohoto vzoru došlo v poslední kodifikaci v roce 1993 ke změně. Ve 3. osobě čísla množného jsou kodifikovány oba tvary, vedle tvaru procházejí i tvar prochází.
Zvažované varianty:
prochází procházejí
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „sázet“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#915
Užití:
3 3 0
Dotaz: Slovesa: vid
Konkrétní dotaz: jaký je vid a správný tvar 1. os. jednotného č. budoucího času od slovesa soustředit se?
Klíčové slovo: soustředit se
Odpověď: Sloveso soustředit (se) je ve slovnících hodnoceno jako dokonavé, ale došlo u něho k posunu vlivem ostatních sloves se stejnou předponou (např. soupeřit, souhlasit, soutěžit, soustružit), která jsou nedokonavá, proto jej v současnosti hodnotíme jako sloveso obouvidové. Tvar budoucího času proto může být soustředím se i budu se soustředit.
Zvažované varianty:
soustředím se budu se soustředit
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #2649

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Jaké gramatické číslo je slovo „mrazy“ ve větě „uhodily mrazy“? Je to podstatné jméno pomnožné?
Klíčové slovo: mráz
Odpověď: Jde o množné číslo, nikoli o pomnožné jméno.
Poslední užití: 14.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Je křovina slovo hromadné, nebo pomnožné? Je počitatelné, nebo nepočitatelné?
Klíčové slovo: křovina
Odpověď: Podstatné jméno křovina lze chápat jako hromadné (skupina keřů), ale lze ho chápat i jako jednotlivinu: keř = křovina; lze od něj tvořit množné číslo, proto je počitatelné.
Poslední užití: 10.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#886
Užití:
0 0 0
Dotaz: Slovesa: vid
Konkrétní dotaz: Jaký vid má sloveso soustředit se?
Klíčové slovo: soustředit se
Odpověď: Sloveso soustředit (se) je ve slovnících hodnoceno jako dokonavé, ale došlo u něho k posunu vlivem ostatních sloves se stejnou předponou (např. soupeřit, souhlasit, soutěžit, soustružit), která jsou nedokonavá, proto jej v současnosti hodnotíme jako sloveso obouvidové. Tvar budoucího času proto může být soustředíme se i budeme se soustředit.
Zvažované varianty:
soustředíme se budeme se soustředit
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #2649

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#25
Užití:
1 5 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Je smajlík životné podstatné jméno, nebo neživotné? Měli bychom říkat namalovat smajlík, nebo smajlíka?
Klíčové slovo: smajlík
Odpověď: Podstatné jméno smajlík sice kodifikační příručky neuvádějí (patrně proto, že není plně spisovné), ale na základě významu (grafický symbol vyjadřující úsměv, smích) a analogie s výrazem emotikon hodnotíme smajlík jako neživotné podstatné jméno: namalovat smajlík, všechny smajlíky. V úzu se objevují i životné tvary (namalovat smajlíky, smajlíci), ale to je expresivní užití (srov. najít hřib/hřiba), které bychom v neutrální spisovné komunikaci nedoporučovali.
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: okrajově: Eva Jandová – Jaroslav David – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Diana Svobodová: Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 262 s..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.