Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1312 [Nominativ jmenovací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#12741
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: Mám spojení typu „za Českomoravská společnost, a. s., Jan Novák“. Nemělo by být správně „za Českomoravskou společnost, a. s., Jan Novák“? Nebo je možné ponechat název firmy i v prvním pádě?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Tzv. nominativ jmenovací (vlastní jméno v 1. pádě) je možno uplatnit jen tehdy, použijeme-li před tímto vlastním jménem jméno obecné (tzv. opěrné), které skloňujeme, například „za firmu Českomoravská společnost, a. s., Jan Novák“. Bez opěrného jména je náležitá pouze skloňovaná podoba, tedy „za Českomoravskou společnost, a. s., Jan Novák“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojení typu ve městě Olomouc

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: Moji kolegové použili spojení „v hlavním městě Caracas“, ale já se domnívám, že správně je jedině varianta „v hlavním městě Caracasu“. Můžete mi prosím říci, zda mám pravdu?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: V pořádku jsou obě varianty, tedy jak „v hlavním městě Caracasu“, tak „v hlavním městě Caracas“. V druhém případě jde o tzv. nominativ jmenovací; to znamená, že skloňujeme pouze obecné jméno a vlastní jméno necháme v prvním pádě (nominativu). Nominativ jmenovací používáme zvláště tehdy, když jde o víceslovné, cizí či obtížněji skloňovatelné jméno – výhodou tohoto způsobu je, že je na první pohled patrná výchozí podoba vlastního jména. Použít ho však můžeme bez obav i v případě domácích jmen, například formulace „starosta města Zlín“ i „starosta města Zlína“ jsou obě zcela v pořádku. Jen doplníme, že ze stylových důvodů je vhodné v rámci téhož textu zvolit jednotný způsob.
Poslední užití: 28.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojení typu ve městě Olomouc

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12433
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar názvu města ve spojení „doprava na území města Beroun(a)“?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: V pořádku jsou obě varianty, tedy jak „města Berouna“, tak „města Beroun“. V druhém případě se jedná o tzv. nominativ jmenovací; to znamená, že skloňujeme pouze obecné jméno a vlastní jméno necháme v prvním pádě (nominativu). Nominativ jmenovací používáme zvláště tehdy, když jde o víceslovné, cizí či obtížněji skloňovatelné jméno – výhodou tohoto způsobu je, že je na první pohled patrná výchozí podoba vlastního jména. Použít ho však můžeme bez obav i v případě domácích jmen – jako ve vašem spojení. Jen doplníme, že ze stylových důvodů je vhodné v rámci téhož textu zvolit jednotný způsob.
Poslední užití: 12.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojení typu ve městě Olomouc

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9334
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: V jednom textu mám spojení „hlava bavorského okresu Tirschenreuth(u)“. Nevím, jestli mám skloňovat oba výrazy, tedy „hlava bavorského okresu Tirschenreuthu“, nebo jestli má vlastní jméno zůstat v prvním pádě, tedy „hlava bavorského okresu Tirschenreuth“.
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: V pořádku jsou obě varianty. V druhém případě se jedná o tzv. nominativ jmenovací; to znamená, že skloňujeme pouze obecné jméno a vlastní jméno necháme v prvním pádě (nominativu). Nominativ jmenovací používáme zvláště tehdy, když jde o víceslovné, cizí či obtížněji skloňovatelné jméno – výhodou tohoto způsobu je, že je na první pohled patrná výchozí podoba vlastního jména. Použít ho však můžeme bez obav i v případě domácích jmen, např. formulace „starosta města Zlín“ i „starosta města Zlína“ jsou obě zcela v pořádku. Jen doplníme, že ze stylových důvodů je vhodné v rámci téhož textu zvolit jednotný způsob.
Poslední užití: 22.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojení typu ve městě Olomouc
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 167, s. 169

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2623
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: Když máme v textu zmíněnu společnost Penta trading, je nějaká možnost název této společnosti neskloňovat?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Pokud před název společnosti předsunete nějaké obecné jméno, například slovo společnost či firma, je možné užívat název společnosti v tzv. nominativu jmenovacím, tedy stále v prvním pádě. Pokud se ale tento typ vyskytne v textu vícekrát, doporučuje se radši název skloňovat, protože mnohačetné užívání spojení „společnost Penta trading“ je při čtení rušivé. Vyskytuje-li se ale v textu jednou či dvakrát, je možné nominativ jmenovací použít.
Poslední užití: 12.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?