Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #179 [Shoda přísudku s podmětem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/39, položky: 31-40/383
Stav:
#12613
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda podle smyslu (množné číslo)
Konkrétní dotaz: Mám následující úryvek textu. „Popravčí čety dostávaly příděly. Mrtvá těla pak odvezly/odvezli do krematoria. Stejně postupovaly/postupovali u...“ Můžete mi prosím poradit, jaký bude správný tvar přísudku ve druhé a třetí větě? Napsala bych spíše tvrdé y, tedy „odvezly“ a „postupovaly“, ale kolegové mi tvrdí, že bych měla volit tvary s měkkým i.
Klíčové slovo: čety
Odpověď: Máte dvě možnosti. Buď můžete upřednostnit formální hledisko a ve druhé a třetí větě řídit shodu nevyjádřeným podmětem „čety“ (Mrtvá těla pak odvezly do krematoria. Stejně postupovaly u...), nebo lze uplatnit i tzv. shodu podle smyslu, a tedy v následujících větách volit měkké i (Popravčí čety dostávaly příděly. Mrtvá těla pak odvezli do krematoria. Stejně postupovali u...“). Obě varianty jsou v pořádku.
Poslední užití: 22.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12587
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podmětem je výraz označující určitý i neurčitý počet (typu desítky, stovky, tisíce, davy)
Konkrétní dotaz: Narazila jsem na větu „Tři miliony klientů u nás má účet“. Neměl by být správný tvar přísudku „mají“?
Klíčové slovo: tři miliony
Odpověď: Máte pravdu. Jsou-li podmětem věty výrazy „desítky“, „stovky“, „miliony“, „miliardy“, je náležitá shoda s těmito číselnými výrazy, v přísudku tedy bude tvar množného čísla. Náležitá podoba věty je tudíž skutečně „Tři miliony klientů u nás mají účet“. Pouze pokud by byl podmětem výraz „tisíce“, lze kromě shody s číselným výrazem užít i tvar jednotného čísla, správně tedy např. „tři tisíce klientů mají“ i „tři tisíce klientů má“.
Poslední užití: 24.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12 – Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12584
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y bude v přísudku ve spojení „koníčky mi umožnil_“?
Klíčové slovo: koníčky
Odpověď: Protože daný tvar 1. os. množného čísla „koníčky“ je tvar rodu mužského neživotného, je třeba podle něj řídit i přísudek, a tudíž napsat tvrdé y: „koníčky mi umožnily“. Měkké i by bylo namístě pouze v případě, že by podmět byl ve tvaru rodu mužského životného: „koníčci mi umožnili“.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12579
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jaké i/y napsat v přísudku následující věty. „Jeho vídaly/vídali děti, mládež a dospělí.“ Můžete mi prosím poradit?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, v nichž přísudek předchází několikanásobnému podmětu, máme dvě možnosti shody. Buď můžeme shodu řídit jménem, které stojí nejblíže přísudku (v tomto případě „dětmi“), anebo uplatnit obecné pravidlo o přednosti rodů (v tomto případě jde o přednost mužského životného rodu, který zde reprezentují „dospělí“). V pořádku je tedy jak věta „Jeho vídaly děti, mládež a dospělí“, tak „Jeho vídali děti, mládež a dospělí“.
Poslední užití: 27.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12556
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je mužské jméno ve funkci názvu firmy, značky apod. – typ „Albert a Billa otevřel‑“
Konkrétní dotaz: Poradíte mi prosím, jaký tvar by měl mít přísudek v následující větě? „Bankomaty a George se spojily/spojili.“ Mám považovat „George“ za jméno rodu mužského životného, a tudíž volit měkké i, nebo spíše brát v potaz, že jde o aplikaci, a rozhodnout se tedy pro tvar s tvrdým y?
Klíčové slovo: bankomaty a George
Odpověď: Jestliže je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského, které má funkci názvu firmy, značky apod., je těžké rozhodnout, zda s tímto jménem zacházet jako se jménem osoby, nebo firmy/značky. V nejednoznačných případech nelze vyloučit dvojí možnost řešení shody. V uvedené větě bychom se spíše přikláněli k „neživotnosti“ tohoto jména, protože jde o název aplikace, nikoli firmy či značky, která by podle smyslu zahrnovala mnoho „životných“ osob. Věta by tedy zněla „Bankomaty a George se spojily“. Ovšem ani řešení s měkkým i bychom nehodnotili nutně jako chybné.
Poslední užití: 17.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 6 – Typ Dolce & Gabbana a Missoni představil‑, Albert a Billa otevřel‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12489
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podmětem je výraz označující počet (typu pět lidí, šest procent, deset zajíců)
Konkrétní dotaz: Je správně pouze „dvě stě mužů šlo“ a „dvě stě žen šlo“, nebo mohu říci/napsat také „dvě stě mužů šli“ a „dvě stě žen šly“?
Klíčové slovo: dvě stě
Odpověď: Shodu přísudku v uvedené větě řídíme číslovkou „dvě stě“, která má funkci podmětu, počítaný předmět po číslovce o tvaru přísudku nerozhoduje. Proto je jediným správným řešením varianta „dvě stě mužů (žen) šlo“.
Poslední užití: 27.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12: Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, zda bude mít přísudek v následující větě tvar jednotného, nebo množného čísla? „Dohoda o náhradě škody nebo rozhodnutí o náhradě škody je vyhotoveno / jsou vyhotoveny ve dvou výtiscích.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Protože přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem, musí se shodovat s oběma složkami podmětu (nikoli pouze s bližší složkou), a bude mít tedy tvar množného čísla. Jelikož součástí daného několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného, nýbrž jména rodu ženského (dohoda) a středního (rozhodnutí), je namístě tvar příčestí s tvrdým y, tedy „jsou vyhotoveny“.
Poslední užití: 27.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12477
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Na smutečním oznámení je umělecký text, v němž jsem objevila spojení „zelení hájové bývali“. Nemělo by být v přísudku tvrdé y (bývaly), když je „háj“ neživotný?
Klíčové slovo: hájové
Odpověď: Máte pravdu, že „háj“ je jméno rodu mužského neživotného. Ovšem v uměleckém a knižním kontextu se někdy mohou mužská neživotná jména vyskytovat v životném tvaru (např. „dnové uplynuli“ vedle „dny/dni uplynuly“). Protože „-ové“ je koncovka rodu mužského životného, je třeba podle životného tvaru „hájové“ řídit i tvar přísudku. Správně je tedy skutečně shoda „zelení hájové bývali“.
Poslední užití: 2.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12476
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám volit v přísudku ve větě „Když byly/byli (muži) ještě děti“? Je namístě řídit shodu podle „mužů“, nebo podle „dětí“?
Klíčové slovo: muži
Odpověď: Podmětem uvedené věty je výraz „muži“, tedy jméno rodu mužského životného. Proto je náležitý tvar přísudku s měkkým i, tj. „byli“. Výraz „děti“ je jmennou částí přísudku – o tom se lze snadno přesvědčit tím, že tento výraz můžeme převést do 7. pádu: „Když byli muži ještě dětmi“.
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12463
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Jaký bude prosím správný tvar přísudku v následující větě? „Pamětní listy a produkty si oblíbila/oblíbily česká města, státní instituce a komerční subjekty.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud přísudek předchází podmětu, máme zpravidla dvě možnosti. Buď můžeme shodu řídit všemi složkami několikanásobného podmětu, a tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o nepřítomnosti jména rodu mužského životného – správný tvar „oblíbily“. Druhou možností ale je shodovat přísudek s nejbližší složkou několikanásobného podmětu, zde s „městy“ – pak bychom napsali v přísudku -a. Správně je tedy jak věta „Pamětní listy a produkty si oblíbily česká města, státní instituce a komerční subjekty“, tak „Pamětní listy a produkty si oblíbila česká města, státní instituce a komerční subjekty“.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.