Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/43, položky: 41-50/425
Stav:
#10850
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda bych měla v následujícím souvětí použít tvar zakázány, nebo zakázané: „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti.“ / „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.“ Co je správně?
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné. Chcete-li popsat stav, základní variantou je přísudek ve formě „jsou zakázány“. Užití přídavného jména "zakázané" pro vyjádření téhož významu hodnotíme jako hovorové.
Zvažované varianty:
Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti. Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10849
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Dostal jsem se do sporu ohledně následujícího souvětí: „[Název výrobku] je funkční jídlo stvořené vědou, které tvému tělu dodá absolutně vše, co potřebuje.“ Mně se to zdá v pořádku, ale kolega tvrdí, že souvětí nedává dobrý smysl, prý to vypadá, jako by se část „co potřebuje“ vztahovala k názvu výrobku. Můžete nás rozsoudit?
Odpověď: Uvedené souvětí považujeme za neproblematické. Vedlejší věta „co potřebuje“ jednoznačně rozvíjí předmět „vše“, souvětí je tedy dobře srozumitelné.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu v diplomové práci napsat spojení „pandemie covidu-19“?
Odpověď: Ano, uvedení spojení je zcela v pořádku.
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž je věta: „Měl na mysli honorář Neumannovi.“ Nezdá se mi srozumitelná, proto bych ji upravila: „Měl na mysli honorář pro Neumanna.“ Souhlasíte se mnou?
Odpověď: Nemůžeme s vámi nesouhlasit. Původní varianta nedává dobrý smysl, věta bude po navržené úpravě (tedy „měl na mysli honorář pro Neumanna“) jistě srozumitelnější.
Zvažované varianty:
Měl na mysli honorář Neumannovi. Měl na mysli honorář pro Neumanna.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10845
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Pracuji s textem uvádějícím prodejní a dodací podmínky. Obsahuje spojení „více jak dvakrát“. Neměla bych to opravit na „více než dvakrát“?
Klíčové slovo: více jak
Odpověď: Souhlasíme s vaším návrhem. Spojení „více jak“ je stylově nižší prostředek, v oficiálních textech doporučujeme užívat neutrální spojení „více než“.
Zvažované varianty:
více jak dvakrát více než dvakrát
Poslední užití: 19.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10841
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Při opravě překladu jsem narazila na větu: „Při pravidelném objednávání udržujeme zásoby produktů a prvků k okamžité dostupnosti.“ Nezdá se mi spojení „k okamžité dostupnosti“. Asi zkusím větu nějak přeformulovat. Souhlasíte se mnou?
Odpověď: Spojení „k okamžité dostupnosti“ je v dané formulaci nevhodné, souhlasíme, že je třeba větu nějak upravit.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10840
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi tato věta: „Tepelná roztažnost molybdenu a křemíku jsou sobě velmi podobné.“ Navrhuji úpravu: „Tepelná roztažnost molybdenu a křemíku si jsou velmi podobné.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Obě uvedené varianty jsou problematické, neboť tvar přísudku neodpovídá podmětu. Doporučujeme proto následující úpravu: „Tepelná roztažnost molybdenu je velmi podobná tepelné roztažnosti křemíku.“
Zvažované varianty:
Tepelná roztažnost molybdenu a křemíku jsou sobě velmi podobné. Tepelná roztažnost molybdenu a křemíku si jsou velmi podobné. Tepelná roztažnost molybdenu je velmi podobná tepelné roztažnosti křemíku.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10839
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Další příklady použití tantalových drátů zahrnují stavební prvky vysokoteplotních pecí.“
Odpověď: Ano, na uvedené větě neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10836
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která varianta je lepší? „Šaty jsou ušity z kvalitního materiálu.“ / „Šaty jsou ušité z kvalitního materiálu.“
Odpověď: Pro vyjádření výsledku děje se doporučuje užít tvaru opisného pasiva (ušity), užití přídavného jména (ušité) je hodnoceno jako hovorové. Pro vyjádření stavu chápaného jako vlastnost se užívá přídavné jméno. Ve vašem konkrétním případě lze proto užít obě uvedené varianty, záleží na tom, co chcete vyjádřit.
Zvažované varianty:
Šaty jsou ušity z kvalitního materiálu. Šaty jsou ušité z kvalitního materiálu.
Poslední užití: 2.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10812
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Kontroluji obálku knihy, kterou napsal kolektiv autorů. Jelikož je autorů velké množství, domluvili se, že na obálce nebudou uvádět svá jména, ale uvedou název společnosti. Tento název se zapisuje verzálkami, tedy [SPOLEČNOST]. Název společnosti nechtějí skloňovat, a proto na obálce stojí „kolektiv autorů [SPOLEČNOST]“. To se mi však nelíbí. Nenapadá vás jiné řešení?
Odpověď: Řešením může být vložit před název společnosti opěrné podstatné jméno, např. „kolektiv autorů společnosti [SPOLEČNOST]“. Druhou možností je uvést na prvním místě název společnosti a mezi něj a spojení „kolektiv autorů“ vložit pomlčku, tedy „[SPOLEČNOST] – kolektiv autorů“. Do třetice můžete problém vyřešit uvedením názvu společnosti a spojení „kolektiv autorů“ na zvláštních řádcích, tedy pod sebou.
Zvažované varianty:
kolektiv autorů společnosti [SPOLEČNOST] [SPOLEČNOST] – kolektiv autorů
Poslední užití: 15.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.