Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 41/43, položky: 401-410/425
Stav:
#1638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace srozumitelná? „Dá se říct, že jsem tak poznal dobře řeku z břehů a též její okolí.“
Odpověď: Věta je srozumitelná, ale doporučili bychom nějaké úpravy, především změnu slovosledu: „Dá se říct, že jsem z břehů dobře poznal řeku i její okolí.“
Zvažované varianty:
Dá se říct, že jsem tak poznal dobře řeku z břehů a též její okolí. Dá se říct, že jsem z břehů dobře poznal řeku i její okolí.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V psaném textu je formulace: „Zaměstnanci, kteří se akce zúčastnili, byli moc nadšení. Jak náplní, tak výbornou organizací.“ Je takové členění v pořádku?
Odpověď: Formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v psaném textu slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1632
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „lekce na zdravá záda“?
Klíčové slovo: lekce; záda
Odpověď: Uvedené spojení považujeme za chybné, mohlo vzniknout smíšením výrazů „cvičení na zdravá záda“ a „lekce zdravá záda“. Doporučujeme užít jednu z těchto variant.
Zvažované varianty:
lekce na zdravá záda cvičení na zdravá záda lekce zdravá záda
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1631
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V hodnocení se vyskytla věta: „Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové nadšení.“ Nebylo by vhodné zopakovat sloveso být? „Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové byli nadšení.“
Klíčové slovo: být
Odpověď: Doporučujeme sloveso být zopakovat, neboť v jeho prvním užití je shoda řízena zájmenem všechno (všechno bylo), kdežto v druhém případě je náležitá shoda se slovem kolegové (kolegové byli).
Zvažované varianty:
Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové nadšení. Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové byli nadšení.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1630
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Jeden z klientů do hodnocení napsal: „Lidé z [anonymizováno] byli úžasní a díky za profesionálně odvedenou práci.“ Domnívám se, že by bylo vhodné tuto větu rozdělit: „Lidé z [anonymizováno] byli úžasní. Díky za profesionálně odvedenou práci.“ Souhlasíte?
Odpověď: S navrženou úpravou souhlasíme.
Zvažované varianty:
Lidé z [anonymizováno] byli úžasní. Díky za profesionálně odvedenou práci. Lidé z [anonymizováno] byli úžasní a díky za profesionálně odvedenou práci.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1629
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V beletrii se píše: „Žádné milované osoby nemá. Ne v této zemi.“ Lze takové členění považovat za chybu?
Odpověď: O chybu se nejedná, formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v beletrii slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1624
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je lepší formulace „videonávod pro kartu“, nebo „videonávod pro používání karty“?
Klíčové slovo: videonávod
Odpověď: Doporučujeme zvolit variantu „videonávod pro používání karty“.
Zvažované varianty:
videonávod pro kartu videonávod pro používání karty
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1621
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Pokud chci upozornit, že živočich není hermafrodit, mám napsat, že má oddělené pohlaví, nebo oddělená pohlaví?
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Užívá se tvarů jednotného i množného čísla, tedy oddělené pohlaví i oddělená pohlaví. Volba tvaru závisí na kontextu a na konkrétní formulaci.
Zvažované varianty:
oddělená pohlaví oddělené pohlaví
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1618
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu použít slovo kde ve spojení „dům, kde se dobře bydlí“? Nebo musím napsat „dům, v němž se dobře bydlí“?
Klíčové slovo: kde
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku, věta vedlejší může být v tomto případě připojena příslovcem kde.
Zvažované varianty:
dům, kde se dobře bydlí dům, v němž se dobře bydlí
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kde
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kde

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1615
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta zformulována správně? „Pražský filharmonický sbor tyto koncerty zařazuje jako svůj příspěvek k jubilejním oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu.“
Odpověď: Ano, věta je v pořádku.
Poslední užití: 7.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.