Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/43, položky: 31-40/425
Stav:
#11078
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak upravit následující větu, aby byla přehlednější a srozumitelnější? „Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí.“
Odpověď: Navrhujeme přeformulovat část „odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí“ do vedlejší věty: „Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcí.“
Zvažované varianty:
Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcí. Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mám nadpis článku z oblasti bankovnictví: „Využijte padesát dnů bezúročné období.“ Navrhuji ho přeformulovat: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Původní varianta nadpisu je problematická z hlediska interpretace, souhlasíme tedy s navrhovanou změnou: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Nadpis lze přeformulovat i jinak, např. „Využijte padesátidenní bezúročné období.“
Zvažované varianty:
Využijte padesát dnů bezúročné období Využijte padesát dnů bezúročného období Využijte padesátidenní bezúročné období
Poslední užití: 17.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Při komunikaci s kolegy jsem řekl „má třicet osm let“. Je to v pořádku, nebo bych měl vždy používat formulaci „je mu třicet osm let“?
Odpověď: Spojení typu „je mu třicet osm let“ hodnotíme jako neutrální. Ovšem v běžné, přátelské komunikaci s kolegy jistě není prohřeškem užít formulaci „má třicet osm let“. Je třeba dodat, že tato formulace se užívá především na Moravě, a proto může na mluvčí z Čech působit příznakově.
Zvažované varianty:
je mu třicet osm let má třicet osm let
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9381

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku.“ Mohu z druhé věty vypustit jedno „jsem“? Napsala bych: „Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.“ Co si o této úpravě myslíte?
Klíčové slovo: opakování pomocného slovesa
Odpověď: Vypuštění tvaru pomocného slovesa být spíše nedoporučujeme, neboť může být některými čtenáři vnímáno jako stylově nižší.
Zvažované varianty:
Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku. Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10954
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v pořádku spojení „s ohledem na vývoj situace“?
Odpověď: Na uvedené formulaci neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V inzerátu je užito spojení „cihlový byt“. Nemělo by tam být spíš „byt v cihlovém domě“?
Odpověď: Spojení „cihlový byt“ je naprosto v pořádku, v Českém národním korpusu je hojně doloženo. Neproblematická je samozřejmě i varianta „byt v cihlovém domě“.
Zvažované varianty:
cihlový byt byt v cihlovém domě
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10948
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Píšu inzerát na prodej bytu. Uvádím v něm, co všechno se v lokalitě, kde je byt, nachází – pošta, lékárna atd. Je tam také úřad městské části a já si kladu otázku, zda v tomto případě stačí napsat pouze „úřad“. Bude čtenářům jasné, že myslím úřad městské části?
Odpověď: Pokud napíšete pouze „úřad“, bude nejasné, o který konkrétně se jedná. Mohl by to sice být úřad městské části, ale také třeba finanční úřad, úřad práce... Doporučujeme vám proto vypsat celé spojení „úřad městské části“.
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu se píše: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě.“ Nějak se mi nezdá druhá věta souvětí. Nenapadá vás nějaká úprava? Mě napadlo napsat „přitahuje atomy“.
Odpověď: Předpokládáme, že proces popsaný v první větě nutí atomy kyslíku k nějaké reakci. Proto se zdá, že ve druhé větě chybí slovo, např. přesun: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě.“ Z jazykového hlediska je jistě v pořádku i vámi navrhované řešení: „Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.“ Při volbě nejvhodnější úpravy záleží samozřejmě na tom, co přesně chcete vyjádřit.
Zvažované varianty:
Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě. Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě. Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze z následujícího souvětí vypustit zájmeno jeho? „Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají.“
Odpověď: Přivlastňovací zájmeno lze v tomto případě vypustit, nepovažujeme to však za nutné.
Zvažované varianty:
Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10851
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text obsahující větu: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzené finančním úřadem.“ Nějak se mi nezdá umístění spojení „včetně příloh“, raději bych ho posunula na konec: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzené finančním úřadem včetně příloh.“ Ještě mě k tomu napadá, zda nemají být potvrzené přílohy. Nebo mají být potvrzené jak přílohy, tak kopie přiznání? Pak bych asi napsala: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Co si o těch všech možných úpravách myslíte?
Odpověď: V první i druhé variantě je problematický tvar „potvrzené“. Domníváme se totiž, že má být potvrzena kopie, nikoliv samotné přiznání. Věta by tedy měla být formulována např. takto: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh.“ Pokud se má potvrzení vztahovat pouze k přílohám, pak by věta mohla mít tuto podobu: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Pokud mají být potvrzené všechny dokumenty, lze použít vaše řešení: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Dáváme však ke zvážení, zda by nebylo vhodné sdělení rozdělit do dvou vět: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh. Kopie i přílohy musejí být potvrzené finančním úřadem.“
Zvažované varianty:
Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzené finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzené finančním úřadem včetně příloh. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzených finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh. Kopie i přílohy musejí být potvrzené finančním úřadem.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.