Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/41, položky: 11-20/408
Stav:
#11080
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Nejvíce mě baví forma dokumentu, to znamená nezasahovat příliš do děje, ale být tichým pozorovatelem okamžiků a ty moci zachytit.“
Odpověď: Na uvedeném souvětí neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 3.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11079
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi věta: „Je vzrušující a zároveň zodpovědné mít jako jediná možnost svatbu zachytit.“ Upravila bych ji: „Je vzrušující a zároveň zodpovědné, že mohu jako jediná svatbu zachytit.“
Odpověď: Obě uvedené varianty považujeme za problematické, v daném kontextu není vhodně užito přídavné jméno zodpovědné. Doporučujeme formulaci upravit jiným způsobem, např.: „Je vzrušující, že mám jako jediná možnost svatbu zachytit. Zároveň to vyžaduje velkou zodpovědnost.“
Zvažované varianty:
Je vzrušující a zároveň zodpovědné mít jako jediná možnost svatbu zachytit. Je vzrušující a zároveň zodpovědné, že mohu jako jediná svatbu zachytit. Je vzrušující, že mám jako jediná možnost svatbu zachytit. Zároveň to vyžaduje velkou zodpovědnost.
Poslední užití: 3.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11078
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak upravit následující větu, aby byla přehlednější a srozumitelnější? „Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí.“
Odpověď: Navrhujeme přeformulovat část „odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí“ do vedlejší věty: „Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcí.“
Zvažované varianty:
Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcí. Cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení, odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcí.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mám nadpis článku z oblasti bankovnictví: „Využijte padesát dnů bezúročné období.“ Navrhuji ho přeformulovat: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Původní varianta nadpisu je problematická z hlediska interpretace, souhlasíme tedy s navrhovanou změnou: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Nadpis lze přeformulovat i jinak, např. „Využijte padesátidenní bezúročné období.“
Zvažované varianty:
Využijte padesát dnů bezúročné období Využijte padesát dnů bezúročného období Využijte padesátidenní bezúročné období
Poslední užití: 17.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Při komunikaci s kolegy jsem řekl „má třicet osm let“. Je to v pořádku, nebo bych měl vždy používat formulaci „je mu třicet osm let“?
Odpověď: Spojení typu „je mu třicet osm let“ hodnotíme jako neutrální. Ovšem v běžné, přátelské komunikaci s kolegy jistě není prohřeškem užít formulaci „má třicet osm let“. Je třeba dodat, že tato formulace se užívá především na Moravě, a proto může na mluvčí z Čech působit příznakově.
Zvažované varianty:
je mu třicet osm let má třicet osm let
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9381

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku.“ Mohu z druhé věty vypustit jedno „jsem“? Napsala bych: „Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.“ Co si o této úpravě myslíte?
Klíčové slovo: opakování pomocného slovesa
Odpověď: Vypuštění tvaru pomocného slovesa být spíše nedoporučujeme, neboť může být některými čtenáři vnímáno jako stylově nižší.
Zvažované varianty:
Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku. Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10954
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v pořádku spojení „s ohledem na vývoj situace“?
Odpověď: Na uvedené formulaci neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V inzerátu je užito spojení „cihlový byt“. Nemělo by tam být spíš „byt v cihlovém domě“?
Odpověď: Spojení „cihlový byt“ je naprosto v pořádku, v Českém národním korpusu je hojně doloženo. Neproblematická je samozřejmě i varianta „byt v cihlovém domě“.
Zvažované varianty:
cihlový byt byt v cihlovém domě
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10948
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Píšu inzerát na prodej bytu. Uvádím v něm, co všechno se v lokalitě, kde je byt, nachází – pošta, lékárna atd. Je tam také úřad městské části a já si kladu otázku, zda v tomto případě stačí napsat pouze „úřad“. Bude čtenářům jasné, že myslím úřad městské části?
Odpověď: Pokud napíšete pouze „úřad“, bude nejasné, o který konkrétně se jedná. Mohl by to sice být úřad městské části, ale také třeba finanční úřad, úřad práce... Doporučujeme vám proto vypsat celé spojení „úřad městské části“.
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu se píše: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě.“ Nějak se mi nezdá druhá věta souvětí. Nenapadá vás nějaká úprava? Mě napadlo napsat „přitahuje atomy“.
Odpověď: Předpokládáme, že proces popsaný v první větě nutí atomy kyslíku k nějaké reakci. Proto se zdá, že ve druhé větě chybí slovo, např. přesun: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě.“ Z jazykového hlediska je jistě v pořádku i vámi navrhované řešení: „Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.“ Při volbě nejvhodnější úpravy záleží samozřejmě na tom, co přesně chcete vyjádřit.
Zvažované varianty:
Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě. Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě. Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.