Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 85/86, položky: 421-425/426
Stav:
#1138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Pomůžete mi přeformulovat následující souvětí? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.“ Vedlejší věta „který v současné době generuje výrazný růst exportu“ se vztahuje k „oblasti automotive“, ale zdá se mi už příliš daleko.
Odpověď: S vaší výtkou souhlasíme a doplňujeme, že ani tvar zájmena „který“ není v daném případě náležitý. Doporučujeme následující úpravu: „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive, která v současné době generuje výrazný růst exportu, nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky.“
Zvažované varianty:
Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive, která v současné době generuje výrazný růst exportu, nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky. Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze vynechat výraz jich v následující větě? „Bylo dotazováno 244 bytů, odpovědělo jich pouze 42.“
Odpověď: Byť je věta dobře srozumitelná i bez výrazu jich, ze stylistických důvodů ho doporučujeme nevypouštět.
Zvažované varianty:
Bylo dotazováno 244 bytů, odpovědělo jich pouze 42. Bylo dotazováno 244 bytů, odpovědělo pouze 42.
Poslední užití: 23.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#880
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě správně tvar zahrnuta, nebo zahrnutá? „Ve filozofickém pohledu autora je zahrnuta/zahrnutá i jakási absolutní spravedlnost.“
Odpověď: Obecně platí, že chceme-li vyjádřit děj nebo výsledný stav, dáváme přednost opisnému pasivu (např. objednávky byly vyřizovány postupně, místnost byla uzavřena). Chceme-li vyjádřit stav chápaný jako vlastnost podmětu, užijeme jmenné konstrukce se sponou (např. místnost byla uzavřená). V tomto konkrétním případě doporučujeme užít tvar zahrnuta, byť tvar zahrnutá nelze považovat za chybný.
Zvažované varianty:
Ve filozofickém pohledu autora je zahrnuta i jakási absolutní spravedlnost. Ve filozofickém pohledu autora je zahrnutá i jakási absolutní spravedlnost.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě náležitý tvar ovlivněna, nebo ovlivněná? „Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna/ovlivněná minulostí.“
Odpověď: V tomto případě lze užít obě varianty.
Zvažované varianty:
Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna minulostí. Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněná minulostí.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#878
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace v pořádku? Dává smysl? „... ale má to souvislost i s charakterem voličstva – nároková mentalita, obava ze světa, nezájem o obranu práv jednotlivce před mocí státu, ...“
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Ano, formulace je v pořádku, po pomlčce následuje výčet charakteristik voličstva.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.