Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 84/85, položky: 416-420/425
Stav:
#1190
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je vyjádření "na bezplatné lince centra zákaznické péče [anonymizováno] na čísle [anonymizováno]" v pořádku? Lze užít spojení bezplatná linka, případně bezplatné číslo?
Klíčové slovo: bezplatná linka; bezplatné číslo
Odpověď: Uvedená formulace je v pořádku. Totéž platí o spojeních bezplatná linka i bezplatné číslo.
Poslední užití: 19.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1185
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Abych v textu zbytečně neopakovala celý název „Měšťanský pivovar v [anonymizováno]“, budu používat i zkrácený název „Měšťanský pivovar“. Měla bych na to na začátku textu upozornit, např. „Měšťanský pivovar v [anonymizováno] (dále jen Měšťanský pivovar)“?
Klíčové slovo: dále jen
Odpověď: S navrhovaným řešením souhlasíme, považujeme ho za vstřícné vůči čtenářům.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1183
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je lepší říci „nemám ráda, když je zima“, nebo „nelíbí se mi, když je zima“?
Klíčové slovo: líbit se; mít rád
Odpověď: Z jazykového hlediska jsou obě varianty v pořádku.
Zvažované varianty:
Nemám ráda, když je zima. Nelíbí se mi, když je zima.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1177
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V textu se některé cizí názvy skloňují, jiné zůstávají nesklonné, např. pobočka v Neunburg vorm Wald a pobočka v Selbu. Lze tyto podoby nějak sjednotit?
Odpověď: Pokud chceme ponechat všechna vlastní jména ve tvaru 1. pádu, můžeme použít opěrné obecné jméno: pobočka ve městě Neunburg vorm Wald, pobočka ve městě Selb.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Pomůžete mi přeformulovat následující souvětí? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.“ Vedlejší věta „který v současné době generuje výrazný růst exportu“ se vztahuje k „oblasti automotive“, ale zdá se mi už příliš daleko.
Odpověď: S vaší výtkou souhlasíme a doplňujeme, že ani tvar zájmena „který“ není v daném případě náležitý. Doporučujeme následující úpravu: „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive, která v současné době generuje výrazný růst exportu, nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky.“
Zvažované varianty:
Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive, která v současné době generuje výrazný růst exportu, nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky. Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.