Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 83/86, položky: 411-415/426
Stav:
#1615
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta zformulována správně? „Pražský filharmonický sbor tyto koncerty zařazuje jako svůj příspěvek k jubilejním oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu.“
Odpověď: Ano, věta je v pořádku.
Poslední užití: 7.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1461
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nebylo by ve větě „k dispozici je základní a stále rostoucí databáze“ vhodné vypustit spojku a?
Klíčové slovo: přívlastek; a
Odpověď: Vypuštění spojky je možné, nikoliv však nutné. Vypuštěním spojky se zpřesní význam sdělení, neboť při užití spojky se nabízí interpretace, že jsou k dispozici dvě databáze.
Zvažované varianty:
K dispozici je základní a stále rostoucí databáze. K dispozici je základní, stále rostoucí databáze.
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1459
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V textu uvádíme, že nabízíme frézované palisády, mulčovací kůru a myslivecké zařízení. Nebylo by lepší uvést tvar množného čísla „myslivecká zařízení“, když máme na mysli např. posed, krmelec atd.?
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Doporučujeme užít tvar množného čísla, tedy myslivecká zařízení, aby bylo zřejmé, že nabídka obsahuje různé výrobky z této kategorie.
Zvažované varianty:
frézované palisády, mulčovací kůra a myslivecké zařízení frézované palisády, mulčovací kůra a myslivecká zařízení
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1443
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze při uvození přímé řeči užít pouze příjmení toho, kdo je citován? Setkávám se s tím, že je v textu někdo zmíněn, např. marketingový specialista Jan Novák, a dále se užívá jen jeho příjmení, např. Novák říká: „...“
Klíčové slovo: příjmení; citace
Odpověď: Vhodnost užití samotného příjmení při citování závisí na druhu textu. Samotné příjmení se běžně užívá u citací např. v odborných textech nebo v novinových článcích citujících veřejně známé osobnosti. V některých textech však může být užití samotného příjmení považováno za méně zdvořilé či nezdvořilé.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě správně užitý tvar jednotného čísla zkušenosti, neměl by tam být tvar množného čísla zkušeností? „Nejrůznější literární ztvárnění zkušenosti života beze zraku i jiná literární díla zrakově postižených autorů jsou výborným nástrojem osvěty a vzdělávání vidoucích lidí.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Správně jsou obě varianty, obě věty jsou smysluplné.
Zvažované varianty:
Nejrůznější literární ztvárnění zkušenosti života beze zraku i jiná literární díla zrakově postižených autorů jsou výborným nástrojem osvěty a vzdělávání vidoucích lidí. Nejrůznější literární ztvárnění zkušeností života beze zraku i jiná literární díla zrakově postižených autorů jsou výborným nástrojem osvěty a vzdělávání vidoucích lidí.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.