Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 81/86, položky: 401-405/426
Stav:
#2001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i lidé.“
Odpověď: Věta nedává smysl, neboť zvědavci a příležitostní jezdci se též řadí do skupiny lidí. Doporučujeme vložit před slovo lidé přídavné jméno další: „Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i další lidé.“
Zvažované varianty:
Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i lidé. Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i další lidé.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace srozumitelná? „Dá se říct, že jsem tak poznal dobře řeku z břehů a též její okolí.“
Odpověď: Věta je srozumitelná, ale doporučili bychom nějaké úpravy, především změnu slovosledu: „Dá se říct, že jsem z břehů dobře poznal řeku i její okolí.“
Zvažované varianty:
Dá se říct, že jsem tak poznal dobře řeku z břehů a též její okolí. Dá se říct, že jsem z břehů dobře poznal řeku i její okolí.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V psaném textu je formulace: „Zaměstnanci, kteří se akce zúčastnili, byli moc nadšení. Jak náplní, tak výbornou organizací.“ Je takové členění v pořádku?
Odpověď: Formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v psaném textu slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1632
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „lekce na zdravá záda“?
Klíčové slovo: lekce; záda
Odpověď: Uvedené spojení považujeme za chybné, mohlo vzniknout smíšením výrazů „cvičení na zdravá záda“ a „lekce zdravá záda“. Doporučujeme užít jednu z těchto variant.
Zvažované varianty:
lekce na zdravá záda cvičení na zdravá záda lekce zdravá záda
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1631
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V hodnocení se vyskytla věta: „Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové nadšení.“ Nebylo by vhodné zopakovat sloveso být? „Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové byli nadšení.“
Klíčové slovo: být
Odpověď: Doporučujeme sloveso být zopakovat, neboť v jeho prvním užití je shoda řízena zájmenem všechno (všechno bylo), kdežto v druhém případě je náležitá shoda se slovem kolegové (kolegové byli).
Zvažované varianty:
Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové nadšení. Všechno bylo profesionální, na vysoké úrovni, kolegové byli nadšení.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.