Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 80/86, položky: 396-400/426
Stav:
#2037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Četl jsem nadpis „Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací“. Nemělo by to správně být „Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“?
Odpověď: Daný nadpis je problematický ze dvou důvodů. Zaprvé v něm dochází k chybnému spřažení vazeb, tzv. zeugmatu: předcházení se pojí se 3. pádem, kdežto zvládání se 2. pádem. Zadruhé předcházení a prevence jsou synonyma, a proto je jejich spojení nesmyslné. Doporučujeme proto následující úpravu: „Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“.
Zvažované varianty:
Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání
Poslední užití: 19.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2028
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Příslušník je identifikovaný nebo podezřívaný z příslušnosti k této skupině.“
Odpověď: Daná věta je problematická. Vyplývá z ní, že byl příslušník identifikován (např. je známo jeho jméno) nebo je podezříván z příslušnosti k určité skupině. Domníváme se však, že autor mohl chtít vyjádřit něco jiného, a to že příslušník je buď identifikován jakožto člen dané skupiny, nebo je z příslušnosti k ní podezříván. V tomto případě by bylo vhodné větu přeformulovat.
Poslední užití: 23.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2017
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? Je srozumitelná? „Prvnímu občánkovi roku 2018 (jméno a příjmení) věnuje primátor statutárního města.“ Nebo by byla lepší následující varianta? „(Jméno a příjmení), prvnímu občánkovi 2018, věnuje primátor statutárního města.“
Odpověď: Obě uvedené věty považujeme za srozumitelné a neproblematické.
Zvažované varianty:
Prvnímu občánkovi roku 2018 (jméno a příjmení) věnuje primátor statutárního města. (Jméno a příjmení), prvnímu občánkovi 2018, věnuje primátor statutárního města.
Poslední užití: 25.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2014
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Lze užít spojení „14 badmintonových kurtů v pevné budově“? Autor textu chce upozornit, že kurty nejsou umístěny v nafukovací hale.
Odpověď: Doporučujeme vynechat přívlastek pevný a psát pouze „14 badmintonových kurtů v budově“, případně „14 badmintonových kurtů v hale“, i když v tomto případě hrozí, že si někteří čtenáři představí právě nafukovací halu.
Zvažované varianty:
14 badmintonových kurtů v pevné budově 14 badmintonových kurtů v budově 14 badmintonových kurtů v hale
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě zaznívá věta: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“ Měla by být tato věta v titulcích k reklamě zaznamenána stejně, nebo je třeba volit spisovné koncovky? Pak by v titulcích byla uvedena varianta: „Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.“
Odpověď: Pokud je v reklamě v mluveném projevu záměrně použita nespisovná čeština, je vhodné ji zaznamenat i v titulcích. Doporučujeme větu zapsat tak, jak byla vyslovena, tedy: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“
Zvažované varianty:
Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu. Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.