Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 6/22, položky: 101-120/425
Stav:
#9338
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi věta: „Ministerstvo [anonymizováno] i [anonymizováno] dlouhodobě prezentují nesouhlas obcí a veřejnosti v médiích jako obstrukce a odpůrce jako potížisty.“ Jak ji mohu vylepšit?
Odpověď: Uvedená věta obsahuje velké množství informací vyjádřených podstatnými jmény. Doporučujeme formulaci zpřehlednit např. přetvořením na souvětí: „Ministerstvo [anonymizováno] i [anonymizováno] prostřednictvím médií dlouhodobě kritizují obce a veřejnost za to, že činí obstrukce, a prezentují odpůrce jako potížisty.“
Zvažované varianty:
Ministerstvo [anonymizováno] i [anonymizováno] dlouhodobě prezentují nesouhlas obcí a veřejnosti v médiích jako obstrukce a odpůrce jako potížisty. Ministerstvo [anonymizováno] i [anonymizováno] prostřednictvím médií dlouhodobě kritizují obce a veřejnost za to, že činí obstrukce, a prezentují odpůrce jako potížisty.
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9336
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu, která začíná zkratkou: „ŘSD i Ministerstvo dopravy...“ Nebylo by lepší uvést zkratku až na druhém místě, tedy „Ministerstvo dopravy i ŘSD...“?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Ze stylistického hlediska není příliš vhodné začínat větu zkratkou, a proto s navrhovaným řešením souhlasíme.
Zvažované varianty:
ŘSD i Ministerstvo dopravy... Ministerstvo dopravy i ŘSD...
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9333
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je správně „je pravdou“, nebo „je pravda“?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Náležité je užití přísudkového jména v 1. pádu (je pravda), neboť 7. pád se pro vyjadřování tzv. trvale platného hodnocení nepoužívá.
Zvažované varianty:
je pravda je pravdou
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9331
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Co si myslíte o opakování slova „stavba“ v následujícím souvětí? „Již v roce 2016 mělo [anonymizováno] v plánu zahájit stavbu v roce 2024, avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít stavba rozhodnutí o umístění stavby.“ Nedalo by se dané slovo z formulace jednou vypustit? Napsala bych: „Již v roce 2016 mělo [anonymizováno] v plánu zahájit stavbu v roce 2024, avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít rozhodnutí o umístění stavby.“.
Klíčové slovo: opakování slov
Odpověď: Ze stylistického hlediska není opakování slov vhodné. Navrhovaná úprava je možná, upozorňujeme však, že zde dochází k významovému posunu (rozhodnutí o umístění stavby bude mít – třeba k dispozici – anonymizovaný subjekt).
Zvažované varianty:
Již v roce 2016 mělo [anonymizováno] v plánu zahájit stavbu v roce 2024, avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít stavba rozhodnutí o umístění stavby. Již v roce 2016 mělo [anonymizováno] v plánu zahájit stavbu v roce 2024, avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít rozhodnutí o umístění stavby.
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9326
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mám dvě věty a myslím si, že na sebe dobře nenavazují: „V důsledku protežování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské dálnice D3 byla část rozhodovacího procesu odejmuta Krajskému úřadu [anonymizováno]. Ministerstvo životního prostředí mu pověřilo Krajský úřad [anonymizováno].“ Neměla by být ve druhé větě užita jiná zájmena? „Ministerstvo životního prostředí ní jí pověřilo Krajský úřad [anonymizováno].“
Odpověď: Ani v jedné z uvedených variant si nejsme jisti, k čemu mají tvary zájmen "mu", "ní" a "jí" odkazovat. Doporučujeme použít místo zájmen odpovídající výrazy z první věty (opakování slov je s ohledem na srozumitelnost sdělení přijatelné).
Zvažované varianty:
V důsledku protežování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské dálnice D3 byla část rozhodovacího procesu odejmuta Krajskému úřadu [anonymizováno]. Ministerstvo životního prostředí mu pověřilo Krajský úřad [anonymizováno]. V důsledku protežování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské dálnice D3 byla část rozhodovacího procesu odejmuta Krajskému úřadu [anonymizováno]. Ministerstvo životního prostředí ní jí pověřilo Krajský úřad [anonymizováno].
Poslední užití: 8.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9324
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Pod tabulkou popisuji, jaké informace obsahují jednotlivé řádky. Od čtvrtého řádku dál se uvádí totéž, a proto píšu: „Čtvrtý a další řádky zobrazují průměrné hodnoty měření.“ Je to tak v pořádku?
Odpověď: Uvedená formulace je problematická, protože přívlastek „čtvrtý“ se neshoduje s tvarem podstatného jména „řádky“. Tento problém je možné vyřešit např. odstraněním daného přívlastku: „Další řádky zobrazují průměrné hodnoty měření.“
Zvažované varianty:
Čtvrtý a další řádky zobrazují průměrné hodnoty měření. Další řádky zobrazují průměrné hodnoty měření.
Poslední užití: 9.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách.“ Neměla by se zopakovat předložka o před obchvaty?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: Předložku o můžete do formulace doplnit, nepovažujeme to však za nezbytně nutné.
Zvažované varianty:
Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách. Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, o obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách.
Poslední užití: 3.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9273
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Připravujeme pozvánku na imatrikulaci. Co si myslíte o následující formulaci? „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu] ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“
Odpověď: Uvedená formulace je informačně nabitá. Domníváme se, že by bylo vhodné s ohledem na čtenáře vložit důležitou informaci o datu a místu imatrikulace do vedlejší věty, např.: „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se koná ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“ Ve vedlejší větě můžete samozřejmě užít i jiné sloveso, např.: „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“
Zvažované varianty:
Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu] ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se koná ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Poslední užití: 18.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je lepší? „Vaše okna, sklokeramické desky i sanitární technika jsou chráněny.“ / „Vaše okna, sklokeramické desky i sanitární technika jsou chráněné.“
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné, do jisté míry se však liší jejich význam. Tvar „chráněny“ vyjadřuje děj nebo výsledný stav, přídavné jméno „chráněné“ popisuje stav jako vlastnost podmětu. Pro úplnost dodejme, že přídavné jméno také může vyjadřovat výsledný stav, ovšem toto užití hodnotíme jako hovorové.
Zvažované varianty:
Vaše okna, sklokeramické desky i sanitární technika jsou chráněny. Vaše okna, sklokeramické desky i sanitární technika jsou chráněné.
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9261
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Připravujeme diplom a nevíme, kam umístit spojení „in memoriam“. Před jméno toho, komu diplom udělujeme, nebo až za něj?
Klíčové slovo: in memoriam
Odpověď: Umístění slovního spojení „in memoriam“ nestanovuje žádná příručka. V praxi se toto spojení vyskytuje jak před jménem, tak za ním, můžete si tedy vybrat.
Zvažované varianty:
in memoriam [jméno a příjmení] [jméno a příjmení] in memoriam
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9249
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi věta: „Důležité je, že každá minuta odpočinku v podobě, která nám dělá dobře, se počítá.“ Mohu ji upravit následujícím způsobem? „Důležité je, že každá minuta v podobě odpočinku se počítá.“
Odpověď: S navrženou úpravou nemůžeme souhlasit, neboť v této variantě dochází ke změně významu. V původní formulaci je zdůrazněno, že odpočinek může mít různé podoby, každému může vyhovovat jiná forma odpočinku. Tato informace se v nové verzi ztrácí.
Poslední užití: 4.8.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9248

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9248
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nějak se mi nelíbí následující souvětí: „Důležité je, že každá minuta odpočinku v podobě, která nám dělá dobře, se počítá.“ V čem by mohl být problém?
Odpověď: Bez předchozího kontextu může spojení „je důležité“ působit poněkud vágně. Navrhujeme proto úpravu, kterou – bez znalosti kontextu – považujeme za možnou, nikoliv však nutnou: „Důležité je uvědomit si, že každá minuta odpočinku v podobě, která nám dělá dobře, se počítá.“
Zvažované varianty:
Důležité je, že každá minuta odpočinku v podobě, která nám dělá dobře, se počítá. Důležité je uvědomit si, že každá minuta odpočinku v podobě, která nám dělá dobře, se počítá.
Poslední užití: 4.8.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Nějakým způsobem se mi podařilo dostat z hořícího auta.“ Nejsem si jistá, zda v ní nechybí jedno „se“: „Nějakým způsobem se mi podařilo dostat se z hořícího auta.“ Můžete mi poradit?
Klíčové slovo: opakování zájmena
Odpověď: Navrhovaná úprava je možná, nikoliv však nutná. Zvratné zájmeno „se“ nemůže být vypuštěno pouze v případech, kdy jeho vypuštění vede ke změně významu (srov. „snažím se nezlobit se“ vs. „snažím se nezlobit“).
Zvažované varianty:
Nějakým způsobem se mi podařilo dostat z hořícího auta. Nějakým způsobem se mi podařilo dostat se z hořícího auta.
Poslední užití: 13.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zvratná a nezvratná slovesa

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9244
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá vhodností spojení „po tolik let“ ve větě: „Ta skutečnost ji chránila po tolik let.“ Domnívám se, že by bylo lepší napsat: „Ta skutečnost ji chránila tolik let.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Variantu bez předložky považujeme za neutrální, varianta s předložkou může v současném textu působit příznakově. Při výběru je třeba zvážit zapojení formulace v konkrétním textu.
Zvažované varianty:
Ta skutečnost ji chránila po tolik let. Ta skutečnost ji chránila tolik let.
Poslední užití: 13.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9239
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Za popisem výzvy bude položena otázka mířící na její účastnice. Jakou podobu by měla tato otázka mít? „Jste připravena?“ / „Jste připravená?"
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné, do jisté míry se však liší jejich význam. Tvar „připravena“ vyjadřuje děj nebo výsledný stav, přídavné jméno „připravená“ popisuje stav jako vlastnost podmětu. Pro úplnost dodejme, že přídavné jméno také může vyjadřovat výsledný stav, ovšem toto užití hodnotíme jako hovorové.
Zvažované varianty:
Jste připravena? Jste připravená?
Poslední užití: 13.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9229
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Prosím všechny zúčastněné, pokud máte možnost, vytiskněte na vašich stolních tiskárnách předvolební plakáty a vyvěste dle vašich možností nejlépe na Praze 1/3, ale prakticky kdekoliv ve Středočeském kraji tam, kde je větší koncentrace lidí, aut...“ Neměla bych do věty doplnit zájmeno odkazující na plakáty – „vyvěste je“? A co kdybych větu rozdělila a doplnila do nově vzniklé věty slovesa? Napsala bych: „...dle vašich možností. Nejlépe by to bylo na Praze 1/3, ale je to možné kdekoliv...“
Odpověď: Se všemi navrženými úpravami souhlasíme, přispívají ke snadnějšímu čtení i porozumění textu. Na rámec dotazu doplňujeme, že by bylo též vhodné použít namísto přivlastňovacího zájmena váš zvratné svůj: „na svých stolních tiskárnách“.
Zvažované varianty:
Prosím všechny zúčastněné, pokud máte možnost, vytiskněte na vašich stolních tiskárnách předvolební plakáty a vyvěste dle vašich možností nejlépe na Praze 1/3, ale prakticky kdekoliv ve Středočeském kraji tam, kde je větší koncentrace lidí, aut... Prosím všechny zúčastněné, pokud máte možnost, vytiskněte na svých stolních tiskárnách předvolební plakáty a vyvěste je. Nejlépe by to bylo na Praze 1/3, ale je to možné kdekoliv ve Středočeském kraji tam, kde je větší koncentrace lidí, aut...
Poslední užití: 19.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Co si myslíte o následující větě? „Existuje i velká skupina na paní hejtmanku naštvaných lidí.“ Podle mě by se měl upravit slovosled: „Existuje i velká skupina naštvaných lidí na paní hejtmanku.“
Odpověď: Ze stylistického hlediska jsou obě navrhované varianty nevhodné, proto doporučujeme následující úpravu slovosledu: „Existuje i velká skupina lidí naštvaných na paní hejtmanku.“
Zvažované varianty:
Existuje i velká skupina na paní hejtmanku naštvaných lidí. Existuje i velká skupina naštvaných lidí na paní hejtmanku. Existuje i velká skupina lidí naštvaných na paní hejtmanku.
Poslední užití: 19.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9222
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Sepisuji pozvánku: „Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování historických domů z moduritu. Vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, zachycujícího jeho podobu kolem roku 1800.“ Je to tak v pořádku? Nebude si třeba někdo myslet, že děti nabádám, aby malovaly po historických domech?
Odpověď: Sdělení jako výzvu k ničení historických domů nevnímáme, v pozvánce je jasně uvedeno, že barveny budou domy z moduritu. To, že se jedná o modely, můžete zdůraznit tak, že informaci o materiálu vyjádříte přídavným jménem: „vybarvování moduritových historických domů“. Za problematickou část formulace však považujeme „vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu“, neboť vzorem v tomto případě nemůže být prohlídka, nýbrž model města. Po zapracování obou zmíněných úprav bude mít pozvánka následující podobu: „Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování moduritových historických domů. Vzorem Vám bude unikátní keramický model města Českého Krumlova, zachycující jeho podobu kolem roku 1800.“
Zvažované varianty:
Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování historických domů z moduritu. Vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, zachycujícího jeho podobu kolem roku 1800. Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování moduritových historických domů. Vzorem Vám bude unikátní keramický model města Českého Krumlova, zachycující jeho podobu kolem roku 1800.
Poslední užití: 25.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Uváděli jsme, že náš výrobek je prodáván v lahvi, která je vyrobena 100procentně z recyklovaného plastu. Byli jsme však upozorněni, že bychom měli uvádět jen 96 %, neboť víčko z něj vyrobené není. Jak mohu tuto informaci nejlépe vyjádřit – „z 96procentně recyklovaného plastu“, „z 96 % z recyklovaného plastu“, nebo „96 % lahve je z recyklovaného plastu“?
Odpověď: Variantu „z 96procentně recyklovaného plastu“ nedoporučujeme, neboť neodpovídá zamýšlenému významu – formulaci lze vykládat tak, že použitý plast byl zrecyklován pouze z 96 procent (a 4 procenta se tedy zrecyklovat nepodařilo, 4 procenta složení tvoří jiná složka apod.). Za nejméně problematickou, nejpřesnější považujeme variantu „z 96 % z recyklovaného plastu“. Co se týče varianty „96 % lahve je z recyklovaného plastu“, nedokážeme posoudit, zda opravdu odpovídá skutečnosti – nejsme si jisti, zda lze víčko chápat jako součást lahve. Dáváme proto ke zvážení úpravu: „96 % obalu je z recyklovaného plastu“.
Zvažované varianty:
z 96procentně recyklovaného plastu z 96 % z recyklovaného plastu 96 % lahve je z recyklovaného plastu 96 % obalu je z recyklovaného plastu
Poslední užití: 25.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Ve výkladu stojí: „V minulosti byla Perská říše mnohem silnější než rozdrobené řecké městské státy, které neustále bojovaly mezi sebou. Proto když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.“ Nejsem si jist, zda může druhá věta začínat „proto když“. Nebylo by lepší změnit slovosled – „Když se proto roku...“? Nebo použít jiné slovo – „Když se tedy roku...“? Jak jinak bych to mohl ještě zformulovat?
Odpověď: Všechny tři možnosti, které uvádíte, jsou přijatelné. Mezi další možné úpravy patří přesun spojky „proto“ do druhé věty souvětí (Když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl proto jeho zrak právě na Řecko.) nebo užití výrazu „takže“ namísto „proto“ (Takže když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.) – touto úpravou by se text více přiblížil mluveným komunikátům. Zda je tento stylový posun žádoucí, musíte s ohledem na zamýšlené čtenáře posoudit sám.
Zvažované varianty:
Proto když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Když se proto roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl proto jeho zrak právě na Řecko. Když se tedy roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Takže když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.
Poslední užití: 29.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.