Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/22, položky: 81-100/425
Stav:
#9527
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Měli bychom v následující větě užít tvary jednotného, nebo množného čísla? „Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný.“ / „Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co chcete danou větou vyjádřit. Pokud chcete informovat o jednom rozdílu (jednom údaji), je náležité užití jednotného čísla: „Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný.“ Pokud budete uvádět rozdílů (údajů) více, měli byste zvolit variantu s tvary množného čísla: „Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.“
Zvažované varianty:
Rozdíl mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K je nejasný. Rozdíly mezi [nesrozumitelné] u K a Rb ve skupině K jsou nejasné.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9526
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9526
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Má být v následující větě užito jednotné, nebo množné číslo? „Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další].“ / „Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co má věta vyjadřovat. Pokud pracujete s více rozdíly, tedy s větším množstvím údajů, doporučujeme užít tvar množného čísla: „Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].“ Pokud pracujete s jediným údajem, je náležitý tvar čísla jednotného: „Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další].“
Zvažované varianty:
Mezi řezáky a stoličkami byl rozdíl u prvků: Ba, Mn [a další]. Mezi řezáky a stoličkami byly rozdíly u prvků: Ba, Mn [a další].
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9525
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9525
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Má být v následující větě slovo „rozdíl“ užito ve tvaru jednotného, nebo množného čísla? „Zjistili jsme rozdíl v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.“ / „Zjistili jsme rozdíly v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.“
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Záleží na tom, co přesně chcete vyjádřit. Pokud jste zjistili jeden rozdíl (pracujete s jedním údajem), pak je namístě tvar jednotného čísla (tj. rozdíl). Pokud jste zaznamenali rozdílů více (pracujete s větším množstvím údajů), je třeba užít tvar množného čísla (tj. rozdíly).
Zvažované varianty:
Zjistili jsme rozdíl v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti. Zjistili jsme rozdíly v obsahu K a Rb v kosti dolní čelisti.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9524
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Co si myslíte o následující větě? „Světem uznávané legendární víno, jehož pověst mu předchází.“
Odpověď: Sdělení je neobratně formulované, zvažte jeho úpravu, např.: „Toto světově uznávané víno předchází pověst legendárního nápoje.“
Zvažované varianty:
Světem uznávané legendární víno, jehož pověst mu předchází. Toto světově uznávané víno předchází pověst legendárního nápoje.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9523
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která formulace je lepší? „Poradna je pro Vás připravena.“ / „Poradna je pro Vás připravená.“
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné, mírně se však liší jejich význam. Přísudek „je připravena“ vyjadřuje děj nebo výsledný stav, přísudek „je připravená“ vyjadřuje stav jako vlastnost podmětu.
Zvažované varianty:
Poradna je pro Vás připravena. Poradna je pro Vás připravená.
Poslední užití: 16.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného Krátké tvary přídavných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9522
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Ve čtvrtek by byla připravena porada s odborníkem.“
Odpověď: Ano, neshledáváme na ní nic závadného.
Poslední užití: 16.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Máme reklamní slogan: "Slevy až všude, kam se podíváš." Zdá se mi, že je v něm nadbytečné slovo "až". Co si o tom myslíte?
Odpověď: Sdělení je formulováno neobratně, souhlasíme s vypuštěním výrazu „až“: „Slevy všude, kam se podíváš.“
Zvažované varianty:
Slevy až všude, kam se podíváš. Slevy všude, kam se podíváš.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9519
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Jsou obě následující varianty hodnoceny jako spisovné? „Dlaně jsou otočeny vzhůru.“ / „Dlaně jsou otočené vzhůru.“
Odpověď: Ano, obě varianty hodnotíme jako spisovné, liší se však mírně svým významem. Spojení „jsou otočeny“ vyjadřuje děj nebo výsledný stav, spojení „jsou otočené“ umožňuje chápat stav jako vlastnost podmětu.
Zvažované varianty:
Dlaně jsou otočeny vzhůru. Dlaně jsou otočené vzhůru.
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9437
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu z následující věty odstranit druhé zájmeno můj? „Stojím u okna a moje oči i má mysl jsou upřeny ven.“
Klíčové slovo: opakování zájmena
Odpověď: Navrhovanou úpravu považujeme za možnou, nikoliv však nutnou.
Zvažované varianty:
Stojím u okna a moje oči i má mysl jsou upřeny ven. Stojím u okna a moje oči i mysl jsou upřeny ven.
Poslední užití: 12.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9436
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Všimla jsem si, že se poslední dobou užívá v médiích spojení „na vině“ tam, kde by mělo být „vinou“. Co si o tom myslíte?
Klíčové slovo: vinou; na vině
Odpověď: Abychom se mohli k tomuto jazykovému problému vyjádřit, potřebovali bychom uvést alespoň jeden příklad věty, v níž má být nevhodně užito předložkové spojení „na vině“. Bez konkrétního kontextu nemůžeme vhodnost jazykového prostředku posoudit.
Poslední užití: 12.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě jsem si všimla věty, která se mi moc nelíbila: „Pomáháme dětem plnit si své sny.“ Přemýšlela jsem, jak bych ji mohla přeformulovat, a napadlo mě: „Pomáháme dětem plnit jejich sny.“ Nebo by to šlo ještě jinak?
Odpověď: Původní podoba sloganu je problematická, neboť zhuštěné vyjádření může vést čtenáře k nejistotě, o čích snech se hovoří. Vaše formulace je přesnější, a tedy vhodnější. Slogan by mohl být formulován též ve formě souvětí, např.: „Pomáháme dětem, aby si plnily (své) sny.“
Zvažované varianty:
Pomáháme dětem, aby si plnily sny. Pomáháme dětem plnit si své sny. Pomáháme dětem plnit jejich sny. Pomáháme dětem, aby si plnily své sny.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #8411

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Při psaní článku o morovém sloupu jsem narazila na problém s opakováním slova který: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“ Jak mám souvětí upravit, abych jednou slovo který odstranila?
Klíčové slovo: opakování zájmena
Odpověď: Vztažné zájmeno který můžete na jednom místě nahradit vztažným zájmenem jenž: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná.“ / „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“
Zvažované varianty:
Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Píšu článek o morovém sloupu. Mám v něm souvětí, které bych chtěla přetvořit do jediné věty: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“ Můžete mi s tím pomoci?
Odpověď: Bez vedlejších vět může mít sdělení tuto podobu: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem korunujícího Pannu Marii a Boha Otce se žezlem žehnajícího tomuto výjevu.“ Upozorňujeme však, že se tím sdělení stává nepřehledným a neobratně stylizovaným, a proto doporučujeme použít v článku původní formulaci.
Zvažované varianty:
Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem korunujícího Pannu Marii a Boha Otce se žezlem žehnajícího tomuto výjevu.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9381
Užití:
0 0 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je nějaký rozdíl mezi vyjádřeními „je mu deset let“ a „má deset let“?
Klíčové slovo: rok; roky; léta
Odpověď: Spojení typu „je mu deset let“ považujeme za neutrální, a proto je vhodné ho používat např. v oficiální komunikaci. Naproti tomu spojení typu „má deset let“ je moravismus, který může být vnímán mluvčími z Čech jako příznakový. Nehodnotíme ho však jako nespisovný nebo nesprávný.
Zvažované varianty:
je mu deset let má deset let
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9379
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Na výrobku mám popisek „99 % složení je biologicky rozložitelných a bez mikroplastů“. Může takto zůstat, i když výrobek mikroplasty vůbec neobsahuje?
Odpověď: Uvedená procenta lze vztáhnout jak k biologické rozložitelnosti, tak k části „bez mikroplastů“. Pokud chcete spotřebitele upozornit, že bez mikroplastů je 100 % výrobku, nikoliv jen 99 %, budete muset sdělení přeformulovat.
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9378
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Na výrobku je uvedeno: „lahev z 97 % z recyklovaného plastu“. Nebylo by vhodné doplnit tam sloveso, tedy „lahev je z 97 % z recyklovaného plastu“?
Odpověď: Na etiketách výrobků bývají nevětné popisky, elipsa slovesa je v tomto případě přípustná. Pokud byste však raději použila variantu se slovesem, z jazykového hlediska je to zcela v pořádku.
Zvažované varianty:
lahev z 97 % z recyklovaného plastu lahev je z 97 % z recyklovaného plastu
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9376
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Aplikace na výuku češtiny jako cizího jazyka tvrdí, že je správně věta: „Kateřinu já můžu poslouchat celý den.“ Mně se však nelíbí slovosled této věty, domnívám se, že by mělo být: „Já můžu poslouchat Kateřinu celý den.“ Co si o ní myslíte?
Odpověď: Čeština má volný slovosled, obě varianty jsou tedy přijatelné (ovšem ve větě „Kateřinu já můžu poslouchat celý den." dochází ke zdůraznění vlastního jména). Poněkud neobvyklé je užití zájmena já. V češtině osobní zájmeno běžně vypouštíme, na nevyjádřený podmět odkazují koncovky sloves. Užití zájmena může být motivováno např. potřebou zdůraznit informaci (já, nikoliv někdo jiný). Vzhledem k tomu, že se věta objevila ve výukové aplikaci, nemůžeme vyloučit ani možnost, že za užitím zájmena stojí didaktické důvody.
Zvažované varianty:
Kateřinu já můžu poslouchat celý den. Já můžu poslouchat Kateřinu celý den.
Poslední užití: 9.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9370
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Co mám uvést na výrobku – „99 % biologicky rozložitelné složení“, nebo „99 % složení je biologicky rozložitelné“?
Odpověď: Nemůžeme vám doporučit ani jednu variantu. Spojení „99 % biologicky rozložitelné složení“ nedává smysl, spojení „99 % složení je biologicky rozložitelné“ obsahuje chybný tvar přísudkového přídavného jména. Doporučujeme proto úpravu „99 % složení je biologicky rozložitelných“ nebo „z 99 % biologicky rozložitelné složení“.
Zvažované varianty:
99 % složení je biologicky rozložitelné z 99 % biologicky rozložitelné složení 99 % biologicky rozložitelné složení 99 % složení je biologicky rozložitelných
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9368
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Který reklamní slogan je nejlepší: „vše pro inkontinenci a stomie“, „vše pro inkontinenci a stomii“, nebo „vše pro inkontinence a stomie“?
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Jelikož inkontinence označuje ‚neschopnost udržet moč nebo stolici‘, doporučujeme, aby byl užit tvar v jednotném čísle. Naproti tomu výraz stomie může být vzhledem k významu ‚umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla‘ použit v daném sloganu jak v jednotném, tak množném čísle. Doporučujeme proto vybrat si mezi variantami „vše pro inkontinenci a stomie“ a „vše pro inkontinenci a stomii“.
Zvažované varianty:
vše pro inkontinenci a stomie vše pro inkontinenci a stomii vše pro inkontinence a stomie
Poslední užití: 16.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace v pořádku? „Ministerstvo [anonymizováno] i [anonymizováno] bohužel dlouhodobě kritizují v médiích nesouhlasný postoj obcí a odpůrce prezentují jako potížisty.“
Odpověď: Ano, neshledáváme na formulaci nic závadného.
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.