Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 20/22, položky: 381-400/425
Stav:
#2729
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V textu je věta: „To se týká také turistických míst: hrobek krále [nesrozumitelné] (taktéž jeho předchůdce [nesrozumitelné]).“ Myslím, že je zde špatně užito množné číslo, nemělo by se mluvit o hrobkách, ale o hrobce, když je ta druhá hrobka v závorce. Větu bych tedy upravila: „To se týká také turistických míst: hrobky krále [nesrozumitelné] (taktéž jeho předchůdce [nesrozumitelné]).“ Co si o tom myslíte?
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Pokud bychom závorku z původní věty vypustili, dala by se věta interpretovat tak, že zmíněný král má několik hrobek, tvar množného čísla zde tedy není náležitý. Avšak ani navrženou úpravu nepovažujeme za vhodnou, jelikož se v předchozí větě píše o turistických místech v množném čísle. Doporučujeme závorku odstranit a formulaci upravit: „To se týká také turistických míst: hrobek krále [nesrozumitelné] a jeho předchůdce [nesrozumitelné].“
Zvažované varianty:
To se týká také turistických míst: hrobek krále [nesrozumitelné] (taktéž jeho předchůdce [nesrozumitelné]). To se týká také turistických míst: hrobky krále [nesrozumitelné] (taktéž jeho předchůdce [nesrozumitelné]). To se týká také turistických míst: hrobek krále [nesrozumitelné] a jeho předchůdce [nesrozumitelné].
Poslední užití: 18.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2724
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v pořádku následující formulace? „Rezervace je zajištěna na jméno (vyplněné jméno).“
Odpověď: Formulace je v pořádku, neshledáváme na ní nic závadného.
Poslední užití: 18.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2722
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Musí se v textu opakovaně vypisovat celé jméno firmy včetně zkratky a. s.?
Klíčové slovo: firma
Odpověď: Při prvním výskytu v textu by měl být uveden celý název firmy, dále je možné užít zkrácenou podobu názvu. To však neplatí pro texty právní povahy, v těch bychom doporučili vypsat vždy celý název včetně zkratky a. s.
Poslední užití: 20.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2528
Užití:
0 0 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „lekce na zdravá záda“?
Klíčové slovo: lekce; záda
Odpověď: Uvedené spojení považujeme za chybné, mohlo vzniknout smíšením výrazů „cvičení na zdravá záda“ a „lekce zdravá záda“. Doporučujeme užít jednu z těchto variant.
Zvažované varianty:
lekce na zdravá záda cvičení na zdravá záda lekce zdravá záda
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2523
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V souvislém textu se píše: „...možnost skýtá galerie [anonymizováno] na adrese [anonymizováno] vždy od úterý do soboty od 11 do 18 hodin za 50 Kč a vstup zdarma pro držitele ZTP, důchodce, děti, studenty a všechny držitele zákaznické karty...“ Neměla bych vložit za spojení „vstup zdarma“ sloveso být? Pak by se psalo: „...možnost skýtá galerie [anonymizováno] na adrese [anonymizováno] vždy od úterý do soboty od 11 do 18 hodin za 50 Kč a vstup zdarma je pro držitele ZTP, důchodce, děti, studenty a všechny držitele zákaznické karty...“? Jiným způsobem text upravovat nechci.
Klíčové slovo: být
Odpověď: Ano, variantu se slovesem být považujeme za přijatelnější.
Zvažované varianty:
...možnost skýtá galerie [anonymizováno] na adrese [anonymizováno] vždy od úterý do soboty od 11 do 18 hodin za 50 Kč a vstup zdarma pro držitele ZTP, důchodce, děti, studenty a všechny držitele zákaznické karty... ...možnost skýtá galerie [anonymizováno] na adrese [anonymizováno] vždy od úterý do soboty od 11 do 18 hodin za 50 Kč a vstup zdarma je pro držitele ZTP, důchodce, děti, studenty a všechny držitele zákaznické karty...
Poslední užití: 3.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2339
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi následující formulace, za problematické považuji užití zájmena svůj: „Teď si k nám přijďte pro lepší úrok než ve své bance.“ Jak bych mohla formulaci upravit?
Odpověď: Navrhujeme následující úpravy: Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než vám nabídne vaše banka. Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než obdržíte ve své bance. Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než vám dají ve vaší bance.
Zvažované varianty:
Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než vám nabídne vaše banka. Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než obdržíte ve své bance. Teď si k nám přijďte pro lepší úrok, než vám dají ve vaší bance.
Poslední užití: 9.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2338
Užití:
0 0 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je vhodné spojení příslovce nebo částice a tázacího zájmena v kvízových otázkách, např. převážně jakou (barvu má...), zejména který (z uvedených ostrovů...), především co?
Odpověď: Uvedené výrazy považujeme za stylisticky neobratné, doporučujeme je přeformulovat (zvláště objevují-li se v psaném textu).
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2324
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace v pořádku? „Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud tyto nejsou oloupány a řádně omyty.“
Klíčové slovo: tento
Odpověď: V uvedené formulaci je nevhodně užito ukazovací zájmeno tyto, chybí člen, který by rozvíjelo. Doporučujeme zájmeno vypustit: „Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud nejsou oloupány a řádně omyty.“
Zvažované varianty:
Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud tyto nejsou oloupány a řádně omyty. Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud nejsou oloupány a řádně omyty.
Poslední užití: 11.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2322
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi formulace následující kvízové otázky: „Převážně jakou barvu má rybička Nemo?“ Jak bych mohla otázku přeformulovat?
Odpověď: Kvízovou otázku lze upravit např.: Rybička Nemo má převážně barvu: a) zelenou, b) oranžovou, ... U rybičky Nemo převažuje barva: a) zelená, b) oranžová, ...
Zvažované varianty:
Rybička Nemo má převážně barvu: a) zelenou, b) oranžovou, ... U rybičky Nemo převažuje barva: a) zelená, b) oranžová, ...
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2321
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je vhodné spojení příslovce nebo částice a tázacího zájmena v kvízových otázkách, např. převážně jakou (barvu má...), zejména který (z uvedených ostrovů...), především co?
Odpověď: Uvedené výrazy považujeme za stylisticky neobratné, doporučujeme je přeformulovat (zvláště objevují-li se v psaném textu).
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2319
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Jak lze v češtině signalizovat, že výraz označuje jak jednotné, tak množné číslo, když má daný výraz homonymní tvary? Jde mi např. o překlad výrazu z angličtiny function(s). Problém je, že oproti angličtině má čeština pro 1. pád jednotného i množného čísla tentýž tvar – funkce.
Klíčové slovo: funkce
Odpověď: V takových případech je třeba uchýlit se k opisu, např. jedna nebo více funkcí.
Poslední užití: 15.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2114
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Zformuloval jsem větu: „Poměrně nízký počet nemocných zápalem plic, způsobených pneumokem, vykazovaných v oficiálních statistikách je způsoben tím, že lékaři ne u všech nemocných, u kterých zápal plic diagnostikují, provádějí také příslušná vyšetření.“ Nějak se mu nezdá část „způsobených pneumokem, vykazovaných v oficiálních statistikách“. Mohu to opravit následujícím způsobem? „Poměrně nízký počet nemocných zápalem plic, jehož původcem je pneumokoková bakterie, vykazovaný v oficiálních statistikách je způsoben tím, že lékaři ne u všech nemocných, u kterých zápal plic diagnostikují, provádějí také příslušná vyšetření.“
Klíčové slovo: způsobený
Odpověď: S navrhovanou úpravou souhlasíme. Jednak se jí vyřeší neobratná kumulace přívlastků (způsobených, vykazovaných), jednak jejich chybná shoda (náležité tvary by byly způsobeným a vykazovaný).
Zvažované varianty:
Poměrně nízký počet nemocných zápalem plic, způsobených pneumokem, vykazovaných v oficiálních statistikách je způsoben tím, že lékaři ne u všech nemocných, u kterých zápal plic diagnostikují, provádějí také příslušná vyšetření. Poměrně nízký počet nemocných zápalem plic, jehož původcem je pneumokoková bakterie, vykazovaný v oficiálních statistikách je způsoben tím, že lékaři ne u všech nemocných, u kterých zápal plic diagnostikují, provádějí také příslušná vyšetření.
Poslední užití: 17.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta pro čtenáře srozumitelná? „Z historického jádra [nesrozumitelné] s dominantní římskokatolickou katedrálou (neogotickou trojlodní bazilikou s pozoruhodným alabastrovým oltářem Kristových pašijí) a s impozantní radnicí jsme nakoukli i do [nesrozumitelné] části města s okázalou architekturou nové doby.“
Odpověď: I když je uvedená věta je dost dlouhá a komplikovaná, v psaném textu by jí čtenáři měli porozumět.
Poslední užití: 17.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Z historického jádra [nesrozumitelné] s dominantní římskokatolickou katedrálou (neogotickou trojlodní bazilikou s pozoruhodným alabastrovým oltářem Kristových pašijí) a s impozantní radnicí jsme nakoukli i do [nesrozumitelné] části města s okázalou architekturou nové doby.“ Není zbytečné opakovat předložku s před slovem impozantní?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: Vzhledem k délce sdělení umístěného v závorce doporučujeme předložku zopakovat. Její vypuštění však nelze chápat jako chybné.
Zvažované varianty:
Z historického jádra [nesrozumitelné] s dominantní římskokatolickou katedrálou (neogotickou trojlodní bazilikou s pozoruhodným alabastrovým oltářem Kristových pašijí) a s impozantní radnicí jsme nakoukli i do [nesrozumitelné] části města s okázalou architekturou nové doby. Z historického jádra [nesrozumitelné] s dominantní římskokatolickou katedrálou (neogotickou trojlodní bazilikou s pozoruhodným alabastrovým oltářem Kristových pašijí) a impozantní radnicí jsme nakoukli i do [nesrozumitelné] části města s okázalou architekturou nové doby.
Poslední užití: 17.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Četl jsem nadpis „Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací“. Nemělo by to správně být „Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“?
Odpověď: Daný nadpis je problematický ze dvou důvodů. Zaprvé v něm dochází k chybnému spřažení vazeb, tzv. zeugmatu: předcházení se pojí se 3. pádem, kdežto zvládání se 2. pádem. Zadruhé předcházení a prevence jsou synonyma, a proto je jejich spojení nesmyslné. Doporučujeme proto následující úpravu: „Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání“.
Zvažované varianty:
Prevence předcházení a zvládání náročných životních situací Předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání Prevence předcházení náročným životním situacím a jejich zvládání
Poslední užití: 19.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2028
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Příslušník je identifikovaný nebo podezřívaný z příslušnosti k této skupině.“
Odpověď: Daná věta je problematická. Vyplývá z ní, že byl příslušník identifikován (např. je známo jeho jméno) nebo je podezříván z příslušnosti k určité skupině. Domníváme se však, že autor mohl chtít vyjádřit něco jiného, a to že příslušník je buď identifikován jakožto člen dané skupiny, nebo je z příslušnosti k ní podezříván. V tomto případě by bylo vhodné větu přeformulovat.
Poslední užití: 23.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2017
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? Je srozumitelná? „Prvnímu občánkovi roku 2018 (jméno a příjmení) věnuje primátor statutárního města.“ Nebo by byla lepší následující varianta? „(Jméno a příjmení), prvnímu občánkovi 2018, věnuje primátor statutárního města.“
Odpověď: Obě uvedené věty považujeme za srozumitelné a neproblematické.
Zvažované varianty:
Prvnímu občánkovi roku 2018 (jméno a příjmení) věnuje primátor statutárního města. (Jméno a příjmení), prvnímu občánkovi 2018, věnuje primátor statutárního města.
Poslední užití: 25.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2014
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Lze užít spojení „14 badmintonových kurtů v pevné budově“? Autor textu chce upozornit, že kurty nejsou umístěny v nafukovací hale.
Odpověď: Doporučujeme vynechat přívlastek pevný a psát pouze „14 badmintonových kurtů v budově“, případně „14 badmintonových kurtů v hale“, i když v tomto případě hrozí, že si někteří čtenáři představí právě nafukovací halu.
Zvažované varianty:
14 badmintonových kurtů v pevné budově 14 badmintonových kurtů v budově 14 badmintonových kurtů v hale
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě zaznívá věta: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“ Měla by být tato věta v titulcích k reklamě zaznamenána stejně, nebo je třeba volit spisovné koncovky? Pak by v titulcích byla uvedena varianta: „Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.“
Odpověď: Pokud je v reklamě v mluveném projevu záměrně použita nespisovná čeština, je vhodné ji zaznamenat i v titulcích. Doporučujeme větu zapsat tak, jak byla vyslovena, tedy: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“
Zvažované varianty:
Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu. Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i lidé.“
Odpověď: Věta nedává smysl, neboť zvědavci a příležitostní jezdci se též řadí do skupiny lidí. Doporučujeme vložit před slovo lidé přídavné jméno další: „Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i další lidé.“
Zvažované varianty:
Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i lidé. Přišlo se podívat mnoho zvědavců, kteří vodáky ještě neviděli, příležitostní jezdci a samozřejmě i další lidé.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.