Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 7/43, položky: 61-70/425
Stav:
#10656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Který tvar je lepší používat – předepsánu, nebo předepsanou?
Odpověď: Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Uvedené tvary se v závislosti na kontextu mohou lišit významově i stylově, a proto nelze formulovat jednoznačné doporučení. Vždy je třeba posoudit vhodnost užití tvaru v konkrétní formulaci.
Poslední užití: 11.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného Krátké tvary přídavných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10652
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v odborném textu o architektuře použít vazbu „jednat se o“. Setkala jsem se totiž s názorem, že je to nepřípustný germanismus. Konkrétně řeším větu: „Jednalo se o osazení mosazných hřebů.“ Poradíte mi?
Klíčové slovo: jednat se o
Odpověď: Uvedenou vazbu (jednalo se o) jistě použít můžete, zachycuje ji například Slovník spisovné češtiny pro školu veřejnost.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10650
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující text v pořádku? „[Nesrozumitelné] by před sto šedesáti lety nevznikl, nebýt žen. Šperk odráží cit pro detail, hodnotu či vzácnost. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě. A stejně tak může být krásnou odměnou, jíž žena obdaruje samu sebe.“
Odpověď: Ano, text považujeme za neproblematický.
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9722

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10649
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „[Nesrozumitelné] je v současnosti s počtem dvě stě dvaceti národních svazů největší sportovní...“ Zdá se mi, že spojení „v současnosti“ je ve větě nadbytečné. Je přece jasné, že mluvím o současném stavu. Souhlasíte?
Odpověď: Z uvedené části věty se zdá, že spojení „v současnosti“ z ní může být vypuštěno, nepovažujeme to však za nutné. Ovšem vzhledem k tomu, že neznáme celé znění věty (natož širší kontext), nemůžeme to tvrdit s jistotou.
Zvažované varianty:
[Nesrozumitelné] je v současnosti s počtem dvě stě dvaceti národních svazů největší sportovní... [Nesrozumitelné] je s počtem dvě stě dvaceti národních svazů největší sportovní...
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10648
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Může stát spojka anebo na začátku věty? Mám před sebou výčet, kde se píše, že je možnost zahrát si tematické hry, vyzkoušet si různé aktivity, a jako zvláštní bod pak stojí: „Anebo si můžete na vlastní oči prohlédnout 3D model pevnosti.“ Je to tak v pořádku?
Klíčové slovo: anebo
Odpověď: Ano, v tomto kontextu spojka na začátku věty stát může.
Poslední užití: 3.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá slovosledem v následujícím souvětí. Která varianta je lepší? „David věděl, že ten den jednou musí přijít, ani tak ale nebyl jeho smutek menší.“ / „David věděl, že ten den jednou musí přijít, ale ani tak nebyl jeho smutek menší.“
Klíčové slovo: slovosled
Odpověď: Vzhledem k tomu, že má čeština volný slovosled, považujeme obě možnosti za přijatelné. Různí příjemci textu se však mohou v hodnocení přijatelnosti jednotlivých variant lišit.
Zvažované varianty:
David věděl, že ten den jednou musí přijít, ani tak ale nebyl jeho smutek menší. David věděl, že ten den jednou musí přijít, ale ani tak nebyl jeho smutek menší.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10382
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Snažím se zformulovat větu o tom, jaký úkol uložila rada města místostarostovi: „Rada městské části Praha [číslo] ukládá předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“ Nebyla by lepší následující varianta? „Rada městské části Praha [číslo] ukládá informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“
Odpověď: Uvedená úprava je možná, nikoliv nutná. Dovolujeme si však upozornit, že v obou variantách chybí doplnění, komu je daný úkol uložen. Ačkoliv je takové vyjádření v administrativním textech přijatelné, některým příjemcům textu může při užití slovesa ukládat předmět ve 3. pádě chybět. Navíc může být informace o tom, kdo byl úkolem pověřen, zásadní. Dáváme proto ke zvážení následující úpravy: „Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“ / „Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“
Zvažované varianty:
Rada městské části Praha [číslo] ukládá předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10381
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám souvětí: „Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a není včas zajištěn odpovídající prostor?“ Nechybí v poslední větě „pro ně“? Napsala bych: „Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a není včas pro ně zajištěn odpovídající prostor?“ Nebo mě ještě napadla varianta: „Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a nemají včas zajištěný odpovídající prostor?“
Odpověď: Souvětí můžete upravit oběma uvedenými způsoby, ovšem nepovažujeme to za nutné.
Zvažované varianty:
Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a není včas zajištěn odpovídající prostor? Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a není včas pro ně zajištěn odpovídající prostor? Jak je možné, že není předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy, a nemají včas zajištěný odpovídající prostor?
Poslední užití: 15.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10380
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace v pořádku? „Jedním z důvodů nastalé situace je to, že do základní školy jsou přijati žáci nad rámec schválené kapacity.“
Odpověď: Ano, neshledáváme na dané formulaci nic závadného.
Poslední užití: 15.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10379
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V textu nejprve uvádím, že existovaly dvě varianty řešení. Dále píšu: „Zastupitelé byli opět postaveni před hotovou věc a po intervenci ředitelky se nadále jednalo pouze o dražší variantě.“ Podařilo se mi vyjádřit, že i když existovaly dvě varianty řešení, kvůli intervenci ředitelky byla nakonec projednávána jen jedna z nich?
Odpověď: S ohledem na uvedený kontext lze předpokládat, že sdělení nese zamýšlený význam. Abychom to však mohli potvrdit s jistotou, museli bychom znát přesné znění předcházející části textu.
Poslední užití: 15.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.