Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #178 [Stylizace a hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/43, položky: 21-30/425
Stav:
#11218
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Je z následující věty zřejmé, že se mě neutrálně snažila oslovovat Jana a rodiče taky? „Jana se mě, stejně jako rodiče snažila oslovovat neutrálně.“ Obávám se, že si to mohou čtenáři vyložit tak, že se Jana snažila oslovovat neutrálně jednak mě, jednak rodiče. Nebude to snáze interpretovatelné po následující úpravě? „Jana se mě snažila oslovovat neutrálně, stejně jako rodiče.“
Klíčové slovo: stejně jako
Odpověď: Uvedená věta je opravdu dvojznačná, ovšem ani navrhovaná úprava výše popsanou dvojznačnost neodstraní. Doporučujeme vám větu přeformulovat, např.: „Jana i rodiče se mě snažili oslovovat neutrálně.“ / „Jana se mě snažila oslovovat neutrálně, stejně jako to dělali rodiče.“
Zvažované varianty:
Jana se mě, stejně jako rodiče snažila oslovovat neutrálně. Jana se mě snažila oslovovat neutrálně, stejně jako rodiče. Jana i rodiče se mě snažili oslovovat neutrálně. Jana se mě snažila oslovovat neutrálně, stejně jako to dělali rodiče.
Poslední užití: 30.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu v následující větě vynechat výraz časopise? „Jeho snímky vyšly ve sportovních časopisech jako Stadion, Tenis nebo v německém časopise Tennis Magazin.“
Klíčové slovo: opakování slov
Odpověď: Ano, vypuštění výrazu je možné. Z větného kontextu je zřejmé, že Tennis Magazin je další položkou ve výčtu časopisů.
Zvažované varianty:
Jeho snímky vyšly ve sportovních časopisech jako Stadion, Tenis nebo v německém časopise Tennis Magazin. Jeho snímky vyšly ve sportovních časopisech jako Stadion, Tenis nebo v německém Tennis Magazin.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11189
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V textu duchovního rázu mám větu: „A v ostudě stáli tam.“ Mohu ji tam ponechat?
Odpověď: Duchovní texty mohou obsahovat méně obvyklé, či dokonce neobvyklé formulace. Užití uvedené věty v tomto typu textu nepovažujeme za problematické.
Poslední užití: 10.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11185
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Jsem jedna z mála, co onemocnění zde ještě neprodělala.“ Mohu ji tak ponechat? Jde o vyjádření obyvatelky domu pro seniory v rámci ankety, které bude doplněno jejím jménem a informací o věku.
Odpověď: V anketních odpovědích mohou být zachovány prvky mluvenosti (v tomto případě odkazování na osobu vztažným zájmenem „co“ či vypuštění předmětu slova „málo“), které odrážejí autentičnost vyjádření. Proto se domníváme, že není třeba uvedenou formulaci nijak upravovat.
Poslední užití: 17.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11183
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Následující větu považuji za zbytečně komplikovanou: „Většina z nás sice digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás ke své škodě, ale také i ke škodě svých zaměstnavatelů neproduktivně, neefektivně a nepříliš bezpečně.“ Proto bych ji upravila: „Většina z nás sice digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás neproduktivně, neefektivně a nepříliš bezpečně ke škodě své i svých zaměstnavatelů.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: První souvětí je nepřehledné a těžko srozumitelné. S navrhovanou úpravou souhlasíme.
Zvažované varianty:
Většina z nás sice digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás neproduktivně, neefektivně a nepříliš bezpečně ke škodě své i svých zaměstnavatelů. Většina z nás sice digitální technologie používá více než kdy jindy, ale mnozí z nás ke své škodě, ale také i ke škodě svých zaměstnavatelů neproduktivně, neefektivně a nepříliš bezpečně.
Poslední užití: 31.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Může po částici kéž následovat sloveso v přítomném čase? Např. „Kéž je jaro!“
Klíčové slovo: kéž
Odpověď: Ano, užití tvaru slovesa v přítomném čase po částici kéž je v pořádku. Dokládá to Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, kde je uveden příklad: „Kéž je sníh!“
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11140
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Mezitím jsme byli svědky, s jakou schopností se virus v tomto období přizpůsobil.“ Nechybí tam zájmeno toho? Víc by se mi líbila varianta: „Mezitím jsme byli svědky toho, s jakou schopností se virus v tomto období přizpůsobil.“
Odpověď: První souvětí je opravdu formulováno neobratně, s navrhovanou úpravou (Mezitím jsme byli svědky toho, s jakou schopností se virus v tomto období přizpůsobil.) souhlasíme.
Zvažované varianty:
Mezitím jsme byli svědky, s jakou schopností se virus v tomto období přizpůsobil. Mezitím jsme byli svědky toho, s jakou schopností se virus v tomto období přizpůsobil.
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11123
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Hospodářských zvířat (nepočítaje drůbež) bylo dle Českého statistického úřadu v chovu v České republice ke dni 1. 4. 2020 více než tři miliony kusů, započtením drůbeže se toto číslo zvýší o dalších více než dvacet čtyři milionů.“ Je v pořádku, že na konci věty, tedy za posledním číslem, neuvádím tvar „kusů“? Píšu tam přece o zvýšení čísla.
Odpověď: Uvedená formulace je v pořádku.
Poslední užití: 2.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11080
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující věta v pořádku? „Nejvíce mě baví forma dokumentu, to znamená nezasahovat příliš do děje, ale být tichým pozorovatelem okamžiků a ty moci zachytit.“
Odpověď: Na uvedeném souvětí neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 3.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11079
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi věta: „Je vzrušující a zároveň zodpovědné mít jako jediná možnost svatbu zachytit.“ Upravila bych ji: „Je vzrušující a zároveň zodpovědné, že mohu jako jediná svatbu zachytit.“
Odpověď: Obě uvedené varianty považujeme za problematické, v daném kontextu není vhodně užito přídavné jméno zodpovědné. Doporučujeme formulaci upravit jiným způsobem, např.: „Je vzrušující, že mám jako jediná možnost svatbu zachytit. Zároveň to vyžaduje velkou zodpovědnost.“
Zvažované varianty:
Je vzrušující a zároveň zodpovědné mít jako jediná možnost svatbu zachytit. Je vzrušující a zároveň zodpovědné, že mohu jako jediná svatbu zachytit. Je vzrušující, že mám jako jediná možnost svatbu zachytit. Zároveň to vyžaduje velkou zodpovědnost.
Poslední užití: 3.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.