Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #2 [Dialektologie].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#5018
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam nářečního výrazu
Klíčové slovo: ťuchliť
Odpověď: Valašský výraz ťuchliť (sa) má významy ‚schovávat, ukrývat, skrývat, zatajovat‘ a ‚mačkat se, mazlit se‘.
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník valašského nářečí. Silvestr Kazmíř, Silke Gester. 2012.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4742
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ nářečního výrazu
Klíčové slovo: hamlara
Odpověď: Nářeční výraz hamlara s významem ‚třešně‘, který se používá na Hlučínsku, vznikl adaptací německého slova Amarelle pocházejícího z latiny, které označuje druh višně s nakyslou chutí.
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český jazykový atlas. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4740
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam nářečního výrazu
Klíčové slovo: třešňák
Odpověď: Výraz třešňák má v nářečí význam ‚pták rehek, červenka‘.
Poslední užití: 4.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše příjmení. Moldanová. 2004. (platí od 2004)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam nářečního výrazu
Klíčové slovo: šepleť
Odpověď: Podle Slovníku valašského nářečí má šepleť význam ‚drobné zbytečnosti, havěť‘.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník valašského nářečí. Silvestr Kazmíř, Silke Gester. 2012.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?