Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #396 [Jména výrobků].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/11, položky: 21-30/106
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jak se píšou přezdívky aut, strojů či výrobků? Jde mi konkrétně o lokomotivu Citroën 2CV, lidově zvanou kachna.
Klíčové slovo: kachna
Odpověď: Přezdívky nejsou oficiálními názvy výrobků, a proto je doporučujeme psát s malým písmenem, tedy kachna. Podobně bychom s malým písmenem napsali familiární označení typu oktávka, audina apod.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jak se píšou přezdívky aut, strojů či výrobků? Jde mi konkrétně o lokomotivu řady 753, která se přezdívá brejlovec.
Klíčové slovo: brejlovec
Odpověď: Přezdívky nejsou oficiálními názvy výrobků, a proto je doporučujeme psát s malým písmenem, tedy brejlovec. Podobně bychom s malým písmenem napsali familiární označení typu oktávka, audina apod.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Proč se ve spojení člověče, nezlob se píše u slova člověk velké písmeno?
Klíčové slovo: člověče, nezlob se
Odpověď: Nepíše. Dané spojení nechápeme jako vlastní jméno (není to ochranná známka), ale jako druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení hrát dračí doupě slovo dračí s velkým písmenem?
Klíčové slovo: dračí doupě
Odpověď: Uvedené spojení je sice ochranná známka hry, v daném spojení však nechápeme tento název už jako vlastní jméno, ale jako druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se slovo W/Word s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: W/word
Odpověď: Výrazy označující různé textové procesory píšeme s velkým písmenem tehdy, chápeme-li je jako vlastní jméno daného procesoru. Tak tomu je tehdy, když se daný výraz užije ve spojení s obecným pojmenováním, např. textový procesor Word. Ve spojeních jako tabulky ve wordu, formátování textu ve wordu se už výraz word hodnotí jako obecný, jako druh textového procesoru, a proto je namístě psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
Word word
Poslední užití: 3.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se výraz antibiotika s velkým písmenem?
Klíčové slovo: antibiotika
Odpověď: Tento název označuje pouze druh léku, proto je náležité psát malé písmeno.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Opravuji skripta pro záchranáře a váhám, jak psát názvy léků, např. Moxifloxacin 400 mg.
Klíčové slovo: názvy léků
Odpověď: V daném textu bychom názvy léků považovali za vlastní jména a psali je s velkým písmenem.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Stolní hry jako šachy, domino se píšou s malými písmeny. Člověče, nezlob se by se už ale mělo psát s velkým.
Klíčové slovo: člověče, nezlob se
Odpověď: Ne. Dané spojení nechápeme jako vlastní jméno, ale jako druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení hrát monopoly slovo monopoly s velkým písmenem?
Klíčové slovo: monopoly
Odpověď: V daném spojení nechápeme název stolní hry jako vlastní jméno, ale jako druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že slovo b/Bluetooth je pouze obecné označení a že by se mělo psát s malým písmenem.
Klíčové slovo: b/Bluetooth
Odpověď: Tento výraz je (stejně jako výrazy Facebook, Instagram, Skype) ochrannou známkou. Velké písmeno se bude psát tehdy, pokud před něj umístíme obecné pojmenování, např. technologie Bluetooth. Malé písmeno by se mělo psát tehdy, pokud už se toto jméno chápe jako druhové, např. „S využitím bluetooth je možné svítidla pohodlně zapnout či vypnout“.
Poslední užití: 21.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: S využitím Bluetooth je možné svítidla pohodlně zapnout či vypnout

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.