Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #396 [Jména výrobků].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 11/11, položky: 101-106/106
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píšou u anglických názvů užívaných i u nás, které označují jednotlivé způsoby přípravy masa, např. pulled pork, rib eye?
Odpověď: Protože jde o obecné pojmenování, je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 1.3.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaká písmena mám psát ve spojení Š/škoda F/felicia? Jde o publicistický text.
Klíčové slovo: škoda felicia
Odpověď: Záleží na tom, zda v daném kontextu jde o ochrannou známku, tedy o vlastní jméno výrobku (např. v textu představující jednotlivé modely aut), pak se bude psát velké písmeno: „K vidění byla řada upravených vozidel, například starší model Škody Felicie“, nebo pouze o druhové označení (např. v textech s kriminální tematikou) a pak je namístě malé písmeno: „Zloděj odcizil zánovní škodu felicii“. Je třeba poznamenat, že vést hranici mezi tím, kdy daný výraz chápat jako vlastní a kdy už jako obecný, je někdy problematické, a proto je třeba počítat ve způsobu psaní s kolísáním.
Poslední užití: 26.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Novákovi si koupili novou fabii“ ve slově fabia malé písmeno?
Klíčové slovo: fabia
Odpověď: Ano. V tomto spojení nejde o vlastní jméno výrobku, ale o druhové pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se slovo i/Instagram s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: i/Instagram
Odpověď: Výrazy označující různé sociální sítě píšeme s velkým písmenem tehdy, chápeme-li je jako vlastní jméno dané sítě. Tak tomu je tehdy, když se daný výraz užije ve spojení s obecným pojmenováním, např. sociální síť Instagram. Ve spojeních jako „umístit fotografie na instagramu“, „nový příspěvek na instagramu“ atp. se už výraz instagram hodnotí jako obecný, jako druh sociální sítě, a proto je namístě psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
instagram Instagram
Poslední užití: 19.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se slovo f/Facebook s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: f/Facebook
Odpověď: Výrazy označující různé sociální sítě píšeme s velkým písmenem tehdy, chápeme-li je jako vlastní jméno dané sítě (mnohé z nich jsou ochrannými známkami, a proto pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní ochranné známky). Tak tomu je tehdy, když se daný výraz užije ve spojení s obecným pojmenováním, např. sociální síť Facebook. Ve spojeních jako „umístit fotografie na facebooku“, „nový příspěvek na facebooku“ atp. se už výraz facebook hodnotí jako obecný, jako druh sociální sítě, a proto je namístě psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
facebook Facebook
Poslední užití: 23.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že se ve spojení dvě láhve braníka píše ve slově braník malé písmeno.
Klíčové slovo: braník
Odpověď: Ano. V tomto spojení nejde o vlastní jméno výrobku, ale o druhové pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 16.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.