Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #396 [Jména výrobků].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/22, položky: 1-5/106
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: V názvu bakalářské práce je spojení tea tree oil. Studentka u všech tří výrazů má velké písmeno. To asi není správně. Má se však psát velké písmeno u výrazu tea?
Klíčové slovo: tea tree oil
Odpověď: Spojení tea tree je neoficiální označení rostliny, jejíž oficiální název zní kajeput střídavolistý. Výraz oil je anglický název pro olej. Celé spojení je obecné pojmenování, a proto je v češtině namístě podoba tea tree oil.
Poslední užití: 13.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova neurol ve větě „Vzal si neurol“?
Klíčové slovo: lék neurol
Odpověď: V dané větě nejde o vlastní jméno léku, ale o druhové označení, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Autor zvolil v beletrii podobu Cabernet Savignon. Je to správně?
Klíčové slovo: c/Cabernet s/Sauvignon
Odpověď: Velké písmeno by bylo namístě, pokud by šlo opravdu o název ochranné známky, např. ve spojení „popíjeli víno značky Cabernet Sauvignon“. Ve spojeních jako „popíjeli cabernet savignon“, „objednali si cabertnet savignon“ jde už o druhové označení, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci používám různé názvy salámů. Někteří učitelé jsou přesvědčeni, že názvy šunkový salám, gothajský salám se mají psát s malým písmenem, ale názvy pražský salám, brněnský salám, polský salám, slovenský salám s písmenem velkým.
Klíčové slovo: názvy salámů
Odpověď: Způsob psaní názvů výrobků se odvíjí jednak od toho, zda jejich názvy jsou ochrannými známkami (ochranné známky se řadí mezi vlastními jména), jednak od toho, zda v daném kontextu o ochranné známky jde, nebo jde už jen o označení typu výrobku. V případě uvedených názvů salámů jsme v databázi ochranných známek zjistili, že ochrannými známkami jsou názvy Kostelecký šunkový salám, Javořický šunkový salám, Královský šunkový salám a Javořický gothajský salám. Z toho je zřejmé, že ani jeden z názvů, na jejichž způsob psaní byl vznesen dotaz, nelze chápat jako vlastní jméno, ale jako druhové, a proto je namístě psát je s malým písmenem.
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova euroklíč ve spojení „nápad na euroklíč dostal autor“?
Klíčové slovo: euroklíč
Odpověď: Tento výraz je zachycen v databázi ochranných známek (v podobě EUROKLÍČ). Jde o speciální klíč, který je určen pro lidi zdravotně postižené. Jeho pomocí mohou odemykat bezbariérové toalety, výtahy atp. Jména ochranných známek (např. Ariel, Fidorka) se řadí mezi vlastní, ale v určitých kontextech se z nich mohou stát druhová (prát v arielu, koupit fidorky). To platí i pro jméno ochranné známky Euroklíč. V dané větě ho považujeme za druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.