Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #150 [Jména organizací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/17, položky: 1-10/170
Stav:
#13413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jak psát, pokud jde o velká písmena, spojení kavárna Na Cestě?
Klíčové slovo: kavárna Na Cestě
Odpověď: Jméno označující druh podniku veřejného stravování se píše s malým písmenem, v předložkovém spojení se píšou obě písmena velká. Náležitá podoba je tedy kavárna Na Cestě.
Poslední užití: 31.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11869
Užití:
1 1 0
Dotaz: Fakulty
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou názvy fakult?
Klíčové slovo: názvy fakult
Odpověď: Až do roku 1993 se oficiální názvy fakult, stejně jako ostatní organizační složky, psaly s malým písmenem (filozofická fakulta Univerzity Karlovy). PČP z r. 1993 způsob psaní změnila ve prospěch velkého písmena. Pokud tedy v textu použijeme oficiální název, je namístě psát velké písmeno (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií).
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.); sekce 6.2.1 Fakulty

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Rediguji překlad o mafii. V textu se často objevuje slovo camorra. S jakým písmenem ho mám psát?
Klíčové slovo: camorra
Odpověď: Jde o obecné pojmenování, které označuje typ mafiánské organizace, jež má hlavní působište v Neapoli, proto doporučujeme podobu camorra.
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11760
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zdravotnické a sociální organizace
Konkrétní dotaz: Oficiální název je Vsetínská nemocnice, a. s. Pokud se vynechá zkratka a. s., píše se u přídavného jména stále velké písmeno?
Klíčové slovo: Vsetínská nemocnice
Odpověď: Zkratky označující druh právnické osoby se v neprávních dokumentech často vynechávají, a přesto se takové názvy organizací píšou s velkým písmenem. Jestliže je z kontextu zřejmé, že je daný název užit jako oficiální název nemocnice, píše se, i když se zkratka a. s. neuvádí, velké písmeno.
Poslední užití: 1.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8 Organizace a instituce; 8.1 Úvod

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě organizace Charita ČR, která má různé organizační složky v jednotlivých oblastech, je podoba oblastní Charity. Je u slova charita velké písmeno správně?
Klíčové slovo: oblastní charity
Odpověď: Dané spojení je obecné pojmenování, za vlastní jméno lze považovat pouze název konkrétní organizační složky, např. Oblastní charita Blansko (podle současné kodifikace je možná však i podoba oblastní charita Blansko).
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10981
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poslanecká sněmovna
Konkrétní dotaz: Jak se píše Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky?
Klíčové slovo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Odpověď: Je to oficiální název jedné z komor parlamentu, náležitá podoba je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.1 Nejvyšší zastupitelské sbory

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10979
Užití:
1 1 0
Dotaz: Fakulty
Konkrétní dotaz: Mají se v textu, v němž jsou užity dobové názvy z 50. a 60. let, psát tyto názvy dobovým pravopisem? Konkrétně jde o filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě.
Klíčové slovo: filosofická fakulta Masarykovy university
Odpověď: Zápis podle tehdejších Pravidel českého pravopisu (z r. 1957) je pochopitelně možný. Podle tehdejší kodifikace se názvy fakult, pokud to nebyly samostatné vysoké školy (např. Pedagogická fakulta v Hradci Králové), psaly s malým písmenem, náležitá podoba proto byla filosofická fakulta Masarykovy univerzity. Jako chybnou však nelze označit ani podobu podle současných PČP (z r. 1993), tj. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 145
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10958
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Podle mého názoru se má psát Divadlo bez zábradlí. Mám pravdu?
Klíčové slovo: Divadlo bez zábradlí
Odpověď: Ano, máte. Na rozdíl od spojení Na Zábradlí, které označuje název ulice, podle níž je pojmenováno Divadlo Na Zábradlí, spojení bez zábradlí je obecné označení, a proto je podoba Divadlo bez zábradlí skutečně náležitá.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 8 Názvy divadel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční publikaci se mj. vyskytuje spojení národní výbor v Praze 8. Jde o text pojednávající o r. 1945. Jaké písmeno se má psát ve slově národní?
Klíčové slovo: národní výbor v Praze 8
Odpověď: Tento typ názvů zanikl. V současnosti je oficiálním názvem Úřad městské části Praha 8. Zjistit, zda v r. 1945 bylo uvedené spojení vlastním jménem označujícím orgán státní správy, je velmi problematické. Z nařízení vlády č. 4/1945 Sb. je zřejmé, že byly obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory. Z toho by bylo možné usuzovat, že pokud v Praze 8 byl obnoven orgán státní správy, pak jeho oficiální název mohl znít Místní národní výbor v Praze 8. Bohužel s jistotou to říci nemůžeme, nelze totiž vyloučit, že oficiální název mohl být jiný. Zároveň jde o typ pojmenování, které i kdyby bylo vlastním jménem, podobně jako např. název Okresní soud v Ostravě, je možno v jistých kontextech považovat i za obecné a psát ho s malým písmenem. Na základě získaných informací doporučujeme podobu národní výbor v Praze 8. Tento způsob psaní odpovídá i dobovým pravopisným zásadám. Až do r. 1957 se i oficiální názvy tohoto typu úřadů psaly s malým písmenem.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Píše se Zoo Praha, nebo Z00 Praha?
Klíčové slovo: Zoo Praha
Odpověď: Pokud namísto spojení zoologická zahrada použijeme výraz zoo, obě písmena o budou malá. Nejde totiž o iniciálovou zkratku. Oficiální název je Zoologická zahrada hlavního města Prahy, sama zahrada na svých webových stránkách užívá zkrácený název Zoo Praha. I tento zkrácený název lze považovat za vlastní jméno a psát u výrazu zoo velké písmeno. Vzhledem k tomu, že nejde o plný oficiální název nelze malé písmeno označit jako chybu.
Poslední užití: 2.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.